Make your own free website on Tripod.com

OUDE UFO RAPPORTEN

Ufo tekeningen in het oude Egypte,
Rome, en de middeleeuwen

Frances Fontaine 26-01-2001

Ontleend van Reader's Digest 
"Mysteries of the Unexplained"
"Mysteries van het Onverklaarbare" 
Pagina 207-209

 

Een van de eerst geschreven beschouwingen over een geziene UFO - een vloot van vliegende schotels, misschien - is het volgende uittreksen van een Egyptische papyrus - een deel van de analen van Thutmose III, die regeerde rond 1504-1450 voor Christus:

In het jaar 22, de derde maand van de winter, zes uur in de morgen... de schrijvers van het Huis van Leven zagen een cirkel van vuur die in de lucht verscheen... het had geen hoofd, de adem uit zijn mond had een walgelijke geur. Zijn lichaam was een roede (ongeveer 5 meter) lang en breed. Het had geen stem. Hun harten raakten er overstuur van; dan legden ze zich op hun buik... Ze gingen naar de Farao... om het te melden. Zijne Majesteit beval... (een onderzoek van) al wat geschreven werd in de papyrusrollen van het Huis van Leven. Zijne Majesteit mediteerde op wat gebeurde. Nadat een paar dagen voorbijgingen, kwamen ze talrijker in de lucht dan ooit tevoren. Ze schenen harder dan de schittering van de zon, en strekten zich uit tot aan de grenzen van de vier steunen van de hemelen... De positie van de vuurcirkels waren krachtig. Het leger van de farao keken ernaar. Het was na het avondmaal. Daarna stegen devuurcirkels hoger in de lucht naar het zuiden... En wat gebeurde moest opgeschreven worden in de analen van het Huis van Leven volgens de bevelen van de Farao... zodat het niet vergeten zou worden. (Brinsley Le Poer Trensh, The Flying Saucer Story, pagina 81-82) De Romeinse auteur Julius Obsequens, haalde Livy  en andere bronnen van zijn tijd aan om in zijn boek Prodigorium Liber bijeen te brengen, dat vele bijzondere verschijnselen beschrijft, iets wat kan verklaard worden als een zien van een UFO.

Hier zijn een paar voorbeelden:

216 jaar voor Christus: Dingen die op schepen leken werden gezien in de hemel boven ItaliŽ... In Arpi (180 Romeinse Mijlen ten oosten van Rome, in Apulia) werd een rond schild gezien in de lucht. In Capua was de hemel vol van vuur en men zag figuren als schepen...

99 jaar voor Christus toen C. Murius and L. Valerius consul waren in Tarquinia: het werd gezien op verschillende plaatsen... een ding als een brandende toorts, en het kwam plots uit de lucht. In de richting van het zonlicht werd een rond object als een hemellichaam gezien, of een rond en cirkelend schild bewoog aan de hemel van west naar oost.

90 jaar voor Christus: In het territorium van Spoletium (65 romeinse mijlen ten noorden van Rome, in Umbria) viel een gouden bol van licht ronddraaiend naar de aarde. Het scheen toe te nemen in omvang, ging omhoog van de aarde, en ging terug naar de lucht, waar het het zonlicht verduisterde met zijn licht. Het draaide naar het oosterse deel van de lucht. [Harold T. Wilkins, Flying Saucers on the Attack, pp.164-69]

 

Een latere kroniek van onverklaarbare phenomenen, van Conrad Wolffhart (een professor spraakkunst en dialectiek die schreef onder de naam Lycostenes de samenvatting Prodigiorum ac Ostentorum Chronicon gepubliceerd in 1567) vermeld het volgende gebeurtenissen:

393 jaar voor Christus: Eigenaardige lichten werden gezien aan de hemel in de dagen van keizer Theodosius. Opeens verscheen er om middernacht een schitterende bol. Hij scheen helderder dan de dagsterren (Venus) in de buurt van de Zodiac. Deze bol scheen een klein beetje minder dan de planeet, en beetje bij beetje kwamen er een groot aantal gloeiende bollen naar de eerste bol toe. Het tafereel leek op een zwerm bijen die rond de koningin zwermen, en het licht van deze bollen vermengde zich met elkaar. Algauw waren ze vermengd tot een indrukwekkende vlam en het leek op een afschuwelijk tweeledig zwaard. De rare bol die eerst gezien was leek nu op de degenknop of een handgreep, en de kleine bollen smolten samen met de eerste, en begonnen even hard te schijnen als de eerste bol. [Dit verslag lijkt op moderne beschouwingen van UFO formaties.] [Harold T. Wilkins, Flying Saucers on the Attack, pp.174, 177]

Een zeldzaam gezet boek uit 1493 die nu bewaard word in een museum in Verdun, Frankrijk, bevat misschien de vroegste geÔllustreerde voorstelling van een UFO in Europa. Harmann Schedel, de auteur van het boek Liber Chronicarum, beschrijft een vreemde vurige bol - gezien in 1034 - die zweefde door de lucht in een rechte lijn van zuid naar oost en dan draaiend in de richting waar de zon ondergaat. De illustratie toont een sigaarvormige vorm omringd door vlammen, varend door een blauwe lucht over een groen golvend landschap

(Jacques Vallee, UFO's in Space: Anatomy of a Phenomenon, p.9)

Een term die gelijkwaardig is aan onze 'vliegende schotel' werd gebruikt door de Japanners ongeveer 700 jaar voor het bij ons in het westen gebruikt werd. Oude documenten beschrijven een ongewoon schijnend voorwerp die in de nacht van 27 oktober 1180 gezien werd als een vliegend 'aardewerken vaartuig'. Na een tijd veranderde het object dat ten noordoosten van een berg in de provincie Kii vloog van richting en verdween richting horizon, een stralend spoor achterlatend.

(Jacques Vallee, Passport to Magonia pp.4-5)

Hier is een klassieke beschrijving van William van Newburgh's chroniek van een vliegende schotel die gezien werd in Engeland op het einde van de twaalfde eeuw: In Byland of Begland Abbey (het grooste Cistersienzerabdij in Engeland), in Noord Yourkshire Riding, terwijl de abt en de monniken in de refter waren, vloog er een plat, rond, zilverschijnend voorwerp ["discus" is het woord gebruikt werd in de Latijnse beschouwing] over de abdij en veroorzaakte verschrikkelijke paniek.

 

[Harold T. Wilkins, Flying Saucers on the Attack, p.185]

  Wat misschien het eerste officiŽle onderzoek naar een UFO observatie genoemd kan worden gebeurde in Japan in 1235. Gedurende de nacht van 24 september, terwijl generaal Yoritsume en zijn leger kampeerden, zagen ze mysterieuze lichten in de lucht. Het licht werd gezien in het zuidwesten, gedurende meerdere uren, vliegend, cirkelend en bewegend in bochten. De generaal beval een 'volledig wetenschappelijk onderzoek' naar deze eigenaardige gebeurtenissen. Het rapport dat hem tenslotte gegeven werd stond vol met verklaringen die op dezelfde tijd gegeven werden over UFO verschijnselen. In wezen werd er dit uitgelegd: 'Het hele ding is compleet ntuurlijk, Generaal. Het is... alleen de wind die de sterren doet heen en weer slingeren'

(Jacques Vallee, Passport to Magonia p.5)

 

Vele ongewone hemelse gebeurtenissen werden opgenomen in Japanse kronieken gedurende de middeleeuwen. Net als in de Westerse maatschappij werden deze gebeurtenissen  gewoonlijk beschouwd als 'wonderen' die gevolgd werden door paniek en andere sociale verstoringen. Hier zijn een paar voorbeelden:

 

 

... op 12 september 1271 zou de beroemde priester Nichiren onthoofd worden in Tatsunokuchi, Kamakura, toen er in de lucht een voorwerp verscheen die leek op de volle maan, maar dan glimmend en schitterend. Onnodig te zeggen dat de ambtenaren in paniek raakten en dat de executie niet uitgevoerd werd.

In 1361 werd een vliegend voorwerp beschreven als 'geschapen als een trom, ongeveer twintig voet in diameter" dat verscheen vanuit de inlandse zee van West Japan.

... op 8 maart 1468 vloog er een donker voorwerp dat gemaakt was 'met de klank van een wiel' van Mt. Kasuag naar het westen bij middernacht.

[Jacques Vallee, Passport to Magonia, pp.5-6]

  De europese registratie van mogelijke UFO verschijningen in de 14de en 15de eeuw:

1322 In het eerste uur van de nacht van 4 november...

Er werd een vuurpaal gezien in de lucht over Uxbridge, Engeland, met de grootte van een kleine boot, bleek en loodkleurig. Het ging van het zuiden door de lucht met een trage en gewichtige beweging naar het noorden. Uit het voorste van de paal kwam een rode vlam van waaruit een straal van licht barstte. Zijn snelheid nam toe en het vloog door de lucht.

... 1387 In november en december van dit jaar, zagen we vuur in de lucht, als een brandend draaiend wiel of een ronde cillinder van vuur, waar vanboven vuur uitkwam, en anderen in de vorm van een lange vurige balk werden gezien tijdens een groot deel van de winter, in Leicester, Engeland, en in Northamptonshire.

1461 Op 1 november werd een vurig ding dat leek op een ijzeren roede van goede lengte en zo lang als de helft van de maan in de lucht gezien, over ...Arras, Frankrijk gedurende een kwartier. Dit object werd ook beschreven als 'geschapen als een schip van waaruit vuur stroomde.' [Jacques Vallee, UFO's in Space: Anatomy of a Phenomenon, p.9; Harold T. Wilkins, Flying Saucers on the Attack, pp.187, 188]

 

Terug naar UFO menu    Home