Make your own free website on Tripod.com
 

August 13/14, 2000

recht in de voortuin van het regeringsgebouw Chilbolton Observatory complex!

 

luchtfoto van het Chilbolton Observatory tussen
Andover and Stockton, Hampshire, U. K.

terug   home