Make your own free website on Tripod.com

DE DUISTERE NACHT VAN DE ZIEL

LEVENSECHTE ERVARINGEN

 

Mijn donkere nacht van de ziel.

Introductie en Mini biografie...

 

Broeders en zusters:

Ik ga momenteel door een Donkere nacht van mijn ziel; hoewel, ik voel dat het grootste deel van mijn leven een Donkere nacht van mijn ziel ervaring was. Dit omvat het omgaan met familieproblemen, carričre en persoonlijke moeilijkheden, en moeite hebben in relaties met andere mensen. Ik deel mijn ervaringen met jou om je een inzicht te geven in wat een Donkere zielenacht is en hoe ik ermee omga. Ik hoop dat mijn situatie je kan helpen. Voor ik mijn donkere zielenacht beschrijf wil ik mijn leven tot nu toe samenvatten en hoe het in verband staat met mijn huidige ervaringen

Ik werd bijna vijfig jaar geleden geboren. Ik dacht vele jaren dat ik uit een normale explosieve familie kwam met de normale ups en downs in het leven. Naarmate de jaren passeerden besefte ik dat mijn familie niet functioneel was. Mijn vader was een alcoholicus, mijn moeder onderdanig, mijn broers en zussen hadden ook veel problemen. Ik hield van hen en wenste hen het beste, maar blijkbaar was het niet de bedoeling dat we een gelukkig gezin zouden zijn voor altijd.

De ervaringen van mijn eerste familieleven hebben klaarblijkelijk voor een groot deel te maken met hoe ik mijn eigen vrouw en kinderen en familie behandelde. We moesten handelen met de onfunctionaliteit die me beďnvloed had omdat ik met hen verwant was. Mijn huidige Donkere nacht van de ziel-ervaring heeft onze problemen en andere kwesties aan het licht gebracht. Hopelijk zal God ons helpen om het op te lossen.

De frustraties in mijn carričre en de beroepservaringen zijn manifestaties van de Donkere Nacht van de Ziel. Het was bitterzoet.

Ook al had ik hoog onderwijs bereikt en veel kennis, toch had ik nooit veel succes in mijn leven. Tot de dag van vandaag heb ik geworsteld omdat ik niets kon laten zien. Met mijn onderwijs, achtergrond, ervaring en talent zou ik extreem succesvol moeten zijn, maar dit was nooit zo.

Op dit punt in mijn leven zie ik mezelf als een mislukkeling. Dit heeft mijn relatie beďnvloed met mijn familie en vrienden die ik verlaten heb. Ik zou willen zeggen dat er iets te kort was in mijn leven.

Ik leerde dat er vele mensen zijn die door de Donkere Nacht van de Ziel gaan en het blijkt dat er vele graden van spirituele ervaringen zijn, ook degenen die in ongustige omstandigheden leefden. Blijkbaar ben ik niet anders.

Doorheen mijn leven had ik altijd spirituele neigingen en interesse gehad. Ik was geboren opgegroeid als Rooms Katholiek. In mijn jeugd was ik heel religieus en vroom. Ik was een misdienaar en dacht er zelfs een tijdje aan om priester te worden. Doorheen de jaren week ik af van de georganiseerde religie maar ik bleef een diep geloof hebben in God. Dit geloof in God en mijn liefde voor mijn familie hebben me verhinderd om zelfmoord te plegen. (noot: hoe erg je donkere nacht van de ziel ook is overweeg nooit om zelfmoord te plengen. Je zou tussen beide komen in je groei en geluk. Het is een heel zelfzuchtige daad.) Ik interesseerde me in de populaire gebieden van mystiek en metafysica, ik had altijd een diep geloof en verwondering voor de natuurlijke wetten in onze wereld. Ik was vele jaren een actief lid van een goedgekende mystieke organisatie en verwierf een zekere graad van kennis. Toen ik mijn actief verwantschap met deze organisatie stopzette heb ik nooit gestopt met studeren. Tot op de dag van vandaag ben ik een gulzige lezer van alles wat te maken heeft met spiritualiteit. Men zou kunnen zeggen dat ik een student ben op het pad.

Ondanks mijn kennis over de Donkere Nacht van de Ziel die ik kende uit mijn studies dacht ik niet dat het mij ooit zou overkomen. Ik dacht altijd dat de Donkere Nacht van de Ziel enkel voorkwam bij geestelijken, heiligen, ingewijden en avatars. Ik dacht niet dat de Donkere Nacht van de Ziel ook voorkwam bij 'normale' en 'gemiddelde' mensen. Ik ben blij dat ik mis was.

 

MIJN DONKERE NACHT VAN DE ZIEL

Mijn huidige situatie begon ergens op het einde van 1998, begin 1999 toen ik door grote carričre- en professionele problemen ging. Voor die tijd had ik een winstgevende opdracht bij een grote bedrijf voor ongeveer 8 jaar. Ik had een stevig inkomen en was redelijk zeker van mijn positie en toch was ik teleurgesteld met mijn carričre en werkgever en ik verliet het bedrijf voor een andere werkgever. Dit was een ramp omdat ik na een maand al ontslagen werd. Sindsdien ben ik werkeloos en worstel ik om op niveau professioneel werk te vinden. Ik had een tijdje een uitstekende baan na mijn ontslag, maar de positie duurde niet lang, en dit was te wijten aan fusies en reorganisatie. Mijn familie en ik hebben financieel nog net genoeg. We hebben er al onze spaarcenten moeten bijhalen om te overleven. Het was moeilijk en pijnlijk. Voor mijn huidige situatie was ik soms wel zonder werk, maar deze keer was het bijzonder moeilijk. Ondanks mijn achtergrond, ervaring en talent was het heel moeilijk om deze professionele carričremoeilijkheden te hebben. Het was heel vernederend.

Mijn huidige situatie is ontzettend emotioneel. Op bepaalde momenten overwoog ik zelfs zelfmoord. Ik werd zo depressief dat ik medische hulp nodig had en een tijd anti-depressiva nam.

Die medicatie werkte een tijdje maar loste mijn problemen niet op. Ik voelde me verdoofd.

Dank zij een intuďtief aanvoelen van mijn kant en het verlies van m'n medische verzekering, stopte ik met de medicatie en probeerde om te gaan met mijn depressie door terug naar God te gaan, te mediteren en lichaamsoefeningen te doen.

Na maanden zoeken en vechten realiseerde ik me dat mijn situatie geen typische levensinzinking was die ik kon vergelijken met andere levensworstelingen die ik had doorstaan. Dit was anders. Op het einde van juli 2000 stortte ik volledig in en vroeg God om hulp. Kort daarna begonnen zich gebeurtenissen te manifesteren op een sublieme en wonderbaarlijke manier. Het eerste ding wat gebeurde was dat ik een artikel tegen kwam over de Donkere Nacht van de Ziel en dit leidde me naar het onderzoek over dit fenomeen. Ik werd me bewust van de Donkere Nacht van de Ziel en zijn resultaten en gevolgen voor mij. Na veel ziele-onderzoek en meditatie en vertrouwen op anderen die met me meeleefden, realiseerde ik me dat ik de Donkere Nacht van de Ziel ervaarde. Dit gaf me een soort hoop en kalmte, alhoewel ik veel had meegemaakt.

Hoe reageer ik op Mijn Donkere Nacht van de Ziel en hoe ga ik er mee om...

Sinds ik weet dat ik door de Donkere Nacht van de Ziel ga vraag ik God om hulp, ik ben hoopvol, ik ben opgewonden en bang. Ik ben hoopvol en opgewonden dat mijn situatie zal uitdraaien voor het beste, als ik de leiding volg die me aangeboden word. Dit is duidelijk voor mij uit mijn studie van verschillende religieuze, mystieke en metafysische bronnen. Mijn opwinding komt voort uit alle veranderingen waar ik door ga en het uiteindelijke goede resultaat dat eruit voortkomt. Ik heb gewoonlijk gevoelens van hoop en vrede. Ik weet dat de dingen op zijn best zullen uitdraaien, niet alleen voor mij, maar ook voor iedereen die met me verbonden is of die me kent. Ik ben bang van de Donkere Nacht van de Ziel ervaringen omdat ze veel beproevingen en tegenspoed met zich meebrengen ook al is er hulp onderweg. Ik heb nog twijfels of ik het wel kan overleven. Ik voel dat ik een lafaard ben. En toch ben ik ook vertrouwend dat ik deze angst zal overwinnen omdat het op het ego gebaseerd is, en eens het ego overwonnen is zal er de vrede en het geluk zijn die ik altijd wilde en verdien. Ik heb nu hulp van God en andere verwante zielen.

Sinds ik me bewust geworden ben van mijn Donkere Nacht van de Ziel heb ik verschillende dingen geprobeerd  om met mijn situatie om te gaan. Sommige werken en sommige niet. Wat werkt en wat niet werkt hangt niet af van onze individuele situaties. Het volgende is hetgene wat ik doe in mijn situatie:

Een positieve houding ontwikkelen:

Toen mijn Donkere Nacht van de Ziel-ervaring begon hoorde ik steeds en soms nog een klein stemmetje in me dat zegt: 'Probeer altijd een positieve houding te hebben, wat er ook gebeurt.' Dit heeft me echt wel geholpen. Een positieve houding ontwikkelen en handhaven neutraliseert de woede van het ego die we zullen ontmoeten als we door onze Donkere Nachten gaan. En daarnaast, een positieve houding hebben is leuk!

Mediteren:

Mediteren is een prachtige ervaring. Het helpt me de betekenis van mijn leven te beseffen, mijn relatie met God, mijn relatie met anderen, en hoe ik kan omgaan met mijn Donkere Nacht van de Ziel. Het werkt heel ontspannend, stimulerend en het is heel gezond. Er zijn verschillende wegen naar meditatie. In mijn geval vond ik dat bidden terwijl je je concentreert op een woord zoals vrede of liefde uiterst effectief is. Geluidsmeditatie waar je tonen als 'Aah' en 'OM' reciteerd zijn ook uiterst effectief. Het voornaamste is dat je mediteert. Doe het!

Gebed:

Bidden is de tweeling van meditatie en eerst manier om met God te communiceren. Op dit punt in mijn leven voel ik dat ik nu weet hoe ik moet bidden. Het werkt in ieder geval als ik God om hulp vraag! De sleutel tot het gebed is niet smeken of klagen. Als je bid, vraag dan niet aan God waarom sommige dingen gebeuren, vraag God hoe je moet reageren op de situatie. Ik realiseer me nu de betekenis van de vrije wil die God ons gegeven heeft en wat we er mee moeten doen. Het instrument van het gebed gebruiken helpt ons om onszelf en anderen te helpen. Bidden werkt het best als het onzelfzuchtig is en dankbaarheid uitdrukt voor alle zegeningen die we krijgen. Bidden werkt voor het algemeen goed. Het bewijst liefde. Probeer het!

 

Fysiek fit blijfen:

Toen mijn Donkere Nacht van de Ziel begon verloor ik al mijn energie en fysieke fitheid. Dit is ook een manifestatie van de verwoestingen van het ego in ons. Dit is gevaarlijk want om doeltreffend met de Donkere Nacht van de Ziel om te gaan heb je alle kracht en energie nodig! Fysiek Fit blijven is heel belangrijk om tegen de depressies te vechten die misschien opduiken. In mijn geval vond ik dat aerobic oefeningen uitstekend zijn om fysiek fit te blijven en om het nemen van antidepressiva te vermijden. (Noot: ik ben geen dokter en medicatie is som nodig om depressiviteit te behandelen, maar, zoals je weet is het beter om de Donkere Nacht van de Ziel te ervaren dan een klinische despressieve ziekte.) Ik blijf fit door te gaan lopen, door meditatieve oefeningen te doen zoals Tai Chi en Yoga, en gewichtheffen.) Ik vind het ook de moeite waard om lopen te combineren met meditatie tijdens het veldlopen. Het is altijd fijn om in een park of op een spoor te lopen. Dit helpt je echt dichter bij God te komen!

Een lerende houding aannemen:

Ik heb altijd een lerende houding gehad. Dit werd heel intens sinds mijn Donkere Nacht van de Ziel begon. Ik ben een gulzige lezer. Ik lees alles wat te maken heeft met spiritualiteit en aanverwante gebieden. Je zult ondervinden dat je ook alles wil leren wat je kan. Je zal zoeken naar kennis. Er zijn vele prachtige werken en bronnen die je kunnen helpen om met je situatie om te gaan. In mijn geval las ik vele boeken over positief denken, creatief visualiseren, religie, mystiek, metafysica, geschiedenis, en meer

Betreffende de Donkere Nacht van de Ziel, zijn vele bronnen, ook degene die geschreven werden door Johannes van het Kruis. Hoe een modern mens omgaat met een Donkere Nacht van de Ziel situatie kan je lezen in het prachtige boek "Turning Hurts into Halos and Scars into Stars' 'Verander pijn in licht en littekens in sterren' van Robert H. Schuller. Zonder dat er echt op gewezen wordt, gaat dit boek over de Donkere Nacht van de Ziel die we meemaken. Het is uitstekende lectuur. Het helpt trouwens uitstekend om alles te lezen wat je tegen komt. Het voornaamste is dat je open en buigzaam bent, en welwillend om te leren. Er is zoveel te leren!

Je realiseren wat liefde is:

Gedurende mijn Donkere Nacht van de Ziel ervaring begon ik te beseffen wat liefde is en hoe belangrijk ze is. Liefde is wat ons één maakt. Het is de enige kracht die ons samenbrengt. Liefde wil zeggen dat we elkaar met respect en waardigheid behandelen, dat we delen met elkaar, dat we het lot dat God bedoelde aanvaarden. Beseffen en weten wat liefde is is de sleutel tot het succesvol ervaren en overleven van de Donkere Nacht van de Ziel.

Op dit punt heb ik nog niet totaal beseft wat liefde is, maar uiteindelijk zal ik dat wel doen. Het is heel subliem en wonderlijk.

Slotgedachten

Ik weet niet wat er uiteindelijk voor mij zal komen, maar ik weet dat als ik blijf vertrouwen, geloven, accepteren, en dankbaar zijn voor alles wat gebeurt, dat ik uiteindelijk vrede en geluk zal vinden zoals jij dat ook zal vinden. Een ding is zeker waar, ik moet niet opgeven en dat geldt ook voor jou. Lees om af te sluiten nog dit beroemde gedicht:

JE MOET NIET OPGEVEN

Als de dingen fout gaan, zoals dat soms wel zal zijn,

Als de weg die je gaat opwaars is,

Als de voorraad laag is en de schulden hoog,

Als je wil lachen, maar je moet zuchten,

Als bezorgdheid je een beetje naar beneden drukt,

Rust! Als je moet - maar geef nooit op.

 

Het leven is vreemd, met zijn draaien en keren,

en zoals ieder van ons wel eens leert,

is het ronddraaien niet zo makkelijk.

Als je je gewonnen geeft ga je eraan.

 

Blijf bij je taak, ook al stap je traag     

Je kan slagen in een klap.

 

  Succes is een mislukking die binnenste buiten keert

De zilveren tint van de onzekere wolken

En je zal nooit kunnen vertellen hoe dicht je was,

het kan dichtbij zijn als het veraf lijkt;

Dus bljf vechten bij je hardste slag

- Het is wanneer het het ergste lijkt dat je

NOOIT MAG OPGEVEN.

Ga met God en vind vreugde, vrede en liefde.
Je vriend,
Henry

Terug      Home