Make your own free website on Tripod.com

img65.gif (1182 bytes)

INSPIRERENDE PASSAGES

AANGAANDE DE SPIRITUELE CRISIS ERVARING

img65.gif (1182 bytes)

De onderstaande passages werden uit verschillende boeken genomen. Ze zijn bedoeld om iedereen te informeren, te inspireren en te bemoedigen die op dit moment een ernstige spirituele crisis doormaakt in hun leven.      

"Voor sommige personen zal de veranderende reis van spirituele ontwikkeling een 'spirituele noodzaak' zijn, een crisis waarin de veranderingen zo snel gaan en de innerlijke staat zo'n hoge eisen stelt dat deze mensen het tijdelijk moeilijk vinden om om te gaan met de dagelijkse realiteit" (1)

~~~~ 

"Doorheen de geschiedenis waren mensen in intense spirituele crisis erkend en gezegend in vele culturen; er werd gezegd dat ze in direct contact stonden met de heilige rijken en goddelijke wezens. Hun genootschappen steunden hen in hun kritieke momenten, ze werden vrijgesteld van de normale eisen. " (1)

~~~~

"Ik wist niet langer wie ik was of waar ik heen ging, mijn wereldse identiteit was weg, en ik voelde dat ik geen controle meer had over mijn leven." (1)

~~~~ 

"Om het probleem van spirituele nood te verstaan moet men het in de grotere context van 'spirituele nood' zien... die leidt tot een volwassenere en vervullender manier van leven." (1)

~~~~ 

"Een spirituele nood kan heel snel en dramatisch komen... dit natuurlijke proces kan een crisis worden. Personen die in zo'n crisis zitten worden gebombardeerd met innerlijke ervaringen die hun oude geloof en manier van zijn abrupt uitdagen, en hun relatie met de realiteit heel snel  verandert.

Plots voelen ze zich ongemakkelijk in vroegere vertrouwde wereld en kunnen het moelijk vinden om om te gaan met de dingen van het dagelijks leven." (1)

~~~~

"Het is belangrijk om te beseffen dat zelfs de meest dramatische en moeilijkste periode van spirituele nood natuurlijke fases zijn in het proces van spirituele opening..." (1)

~~~~ 

"De eerste van de meest gestelde vragen tijdens discussies over spirituele crisis is: Hoe maakt men onderscheid tussen sprituele crisis en psychose? ... De eerste belangrijke maatstaf is de afwezigheid van een medische toestand die kan opgespeurd worden met onderzoeksinstrumenten." (1)

~~~~

"Het ego en het verstand worden heel vernuftig in zijn pogingen om vol te houden als het geconfronteerd wordt met de angst om controle te verliezen (over iemands leven)..." (1)

~~~~ 

"Tijdens de bestaande (spirituele) crisis voelt men zich afgesnedenvan zijn diepere zelf, van zijn hogere kracht, of God... Het resultaat is de meest ontzettende soort eenzaamheid, een totale en complete krankzinnigheid die totaal iemand wezen doordringt." (1)     

~~~~ 

"Zij ging door een proces van zelfontdekking... Ze wist niet dat ze in een 'donkere nacht' ervaring zat." (2

~~~~ 

"Er werd veel geschreven over de aard van de persoonlijke spirituele reis... en ... de fases van afgescheidenheid die nodig zijn om een volledig bewust verbond te hebben met het Goddelijke. In elke fase komen ervararingen van hevige mystieke uitmuntendheid zowel als gevoelens van depressie, woede en buitengwone afgezonderdheid die in gewone menselijke ervaringen niet gekend is." (2)

~~~~

De 'simptomen van een spirituele crisis zijn ongeveer dezelfde als bij een psychologische crisis. De (spirituele) crisis begint met een bewustzijn van gebrek aan betekenis en een doel die niet enkel te verhelpen zijn door de uitwendige bestanddelen van iemands leven om te draaien. (2)

~~~~ 

"Het gebrek aan mening, het verlies van zelf-identeit, en de nood aan gebeden zijn de drie sterkste symptomen die aanwijzen dat een persoon in de 'donkere nacht' zit... deze karakteristieken zijn gelijk aan gewone psychologische dilemma's die mensen ervaren. Toch is de kern spiritueel... De oorzaak van de crisis zit binnenin." (2)

~~~~ 

"Om de 'donkere nacht' te kunnen doorstaan is er moed, gebed, en als het mogelijk is een spirituele adviseur nodig ... en boven al, zich blijven overtuigen dat elke donkere nacht eindigt met een licht die een nieuw pad verlicht.' (2)     

~~~~ 

"Ik besef nu dat de betekenis van verlating een vraag is van God. Ben je in staat om altijd in mij te geloven, zelfs in de donkerste nacht? ... Je eigen geest breekt gedurende de verlating en je beseft dat de enige manier om uit de hel te geraken is je terug naar God te keren en de grenzen van het Goddelijke te accepteren, ongeacht wat de hemel je vraagt vanaf dat moment." (3)

~~~~

"In de Okinawaanse cultuur wordt zo'n staat (spirituele crisis) kamidari genoemd. Het is een periode waarin een persoons geest lijdt, een tijd van beproeving waarin hij of zij niet rationeel kan functioneren. De gemeenschap steunt zo'n individu, omdat ze de radeloze staat herkennen als een teken dat hij of zij dicht bij God is. Nadien wordt zo'n persoon beschouwd als een die een goddelijke missie heeft, misschien die van healer of leraar." (1)

~~~~

"... wat eigenlijk doodgaad is de oude manier van zijn die de groei van het individu in de weg staat. In vele tradities is het begrip 'dood gaan voor je dood gaat' ontontbeerlijk voor spirituele vooruitgang." (1)

~~~~

"De toestand waarin je losraakt van rollen, relaties, de wereld en zichzelf is een andere vorm van symbolische dood... In het Boeddhisme wordt de verbinding of het vastklemmen aan de materiŽle wereld gezien als de kern van ellende, en het loskomen ervan als een sleutel tot spirituele vrijheid." (1)

~~~~

"... het is noodzakelijk dat een oude bestaansmanier 'sterft' om plaats te maken voor een nieuw zelf; het ego moet vernietigd worden voor een groter zelfbesef beschikbaar wordt. Dit is gekend als de dood van het ego... Ofschoon het (de dood van het ego' een van de meest heilzame gebeurtenissen is van de spirituele evolutie, kan het rampzalig lijken." (1)

~~~~

"Nadat ze de dood van het ego ervaring heen gegaan was, herinnert een vrouw van middelbare leeftijd zich haar gevoelens van totale ondergang: 'Nadien was er iemand die me feliciteerde omdat ik de moed had om de stukjes van mezelf terug op te nemen. Maar er waren geen stukjes meer over, zelfs geen reepje. Alles die ik dacht dat ik was is gesloopt." (1)

En na de crisis...

 

"Zij kunnen een gevoel hebben dat ze opnieuw geboren worden en jonger geworden zijn; ze voelen zich heel anders dan aan het begin van de reis, ze worden geboren in een gezondere relatie met zichzelf en met de wereld." (1)

~~~~

Het besef van vernieuwing komt misschien niet ineens. Sommige mensen ervaren een zekere ontknoping van hun crisis en een snelle en gemakkelijke overgang naar een nieuwe, doeltreffende manier van zijn. De meeste mensen gaan door een tijd van herintreding waarin ze wat onzeker zijn van zichzelf en van hun plaats in de wereld." (1)               

~~~~

"Gedurende een spirituele crisis verandert veel, misschien zelfs alles. Het pad is soms ruw en moeilijk te begaan, maar het leidt uiteindelijk tot vrede en innerlijke vrijheid. Je zal je hout hakken en je water dragen, maar in een totaal nieuwe manier als je thuis komt. En als je je al bewust bent dat de verlichting op je wacht, ervaar je nu veel meer licht langs de weg." (1)

~~~~

1. "The Stormy Search for Self"

    "Het stormachtige zoeken naar het Zelf'

    van Christina/Stanislav Grof, M.D. 

 

2. "Anatomy of the Spirit"

    "De anatomie van de Geest"

    door Caroline Myss, Ph.D. 

 

3. Quote by Ron Roth from the book "Anatomy of the Spirit."

    Citaat uit het boek "De anatomie van de Geest" door Ron Roth

 

Terug          Home