Make your own free website on Tripod.com

  birds (12117 bytes)

Het pad

naar innerlijke vrede

 

Wat is ECHTE innerlijke vrede? 
Hoe vonden de Meesters het? 
Is het mogelijk voor ons om om het te bereiken
in deze schijnbaar gekke, koortsachtige 
wereld waarin we leven?

 

 Ja, het is mogelijk om innerlijke vrede te bereiken, maar het zal niet in ťťn nacht tijd zijn. Het kan zijn dat het vele levens inneemt om te bereiken wat de Meesters geleerd hebben en ons leerden.

Om innerlijke vrede te kunnen verstaan, moeten je een stukje achteruit gaan staan en kijken naar wie je werkelijk bent. Kort en bondig, je bent een spiritueel wezen gevangen in een menselijk, driedimensionale ervaring.

Vroegere mystieke wijsheid vertelt ons dat onze God-geconcentreerde geesten planeet Aarde eeuwen en eeuwen geleden ontdekten. We beslisten om onze trilling te verlagen zodat we de wonderen van de materiŽle driedimensionale wereld konden waarderen.

Na deze eerste ervaring stemden we ermee in dat we het besef van heiligheid naar deze planeet zouden brengen door onze ziel te vermengen met de materie. Met andere woorden, we wilden een besef van God-energie en de Hemel op aarde brengen.

Gedurende de tijd verloren we onze weg doordat we ons over-identificeerden met de genoegens van de fysieke wereld en al wat het aanbood. Het resultaat was dat we hier bleven steken. Nu bevinden we onszelf in een cyclus van leven-dood-karma tot we spiritueel ontwaken en een evenwicht vinden tussen onze geest-lichaam en ziel. Als we dat doen zullen onze geesten vrijkomen van de materiŽle wereld waarin we ons nu bevinden leven na leven.

Elkeen van ons is een deel van onze Bron. Voor we naar planeet Aarde kwamen als een menselijke familie van zielen waren we altijd God-geconcenreerd. Alles wat we deden was het resultaat van onze heilige relatie met Al Dat Is. We ervaarden voortdurend een diepe innerlijke vrede door onze verbintenis met de heilige.

Toen we onze weg kwijt waren in de materiŽle wereld weken we van langs om verder weg van onze Godkern. Hoe verder we afweken hoe meer we onze innerlijke vrede verloren. Hoe meer we onze innerlijke vrede verloren hoe meer we pijn en lijden ervaarden. Alles gebeurde omdat we keuzes maakten die ons verwijderden van onze Schepper. Het had niets te maken met God die ons strafte. Het had alles te maken met het verleden, we maakten ego gerichte keuzes, individueel en collectief. Door de heilige wijsheid en Gods perfecte plan zullen we nooit blijvend geluk of een diepgaand besef van innerlijke vrede vinden buiten onszelf. We kunnen in staat zijn om het voor een tijdje te runnen, maar het zal nooit duurzaam zijn.

Dit is nergens mogelijk in het fysieke universum. Er is niets in de materiŽle wereld dat eeuwig duurt, noch kan er iets materieels, onachtzaam de graad van genot, zorgen voor een diepe en voortdurende staat van vrede en geluk. Men moet naar binnen gaan om dit te vinden.

Wat is van binnen? God. De innerlijke reis, de ontdekking of herinnering wie we werkelijk zijn is het pad van innerlijke vrede. Het is alleen wanneer we op God geconcentreerd zijn in alles wat we denken en doen dat we uiteindelijk de blijvende vrede zullen bereiken die we vergeten waren.

De Meesters weten dit. Niets brengt hen van streek. Zij zien door de illusie van de fysieke wereld en al zijn valse beloftes... beloftes waarvan we ons nu dienen los te maken. Dit zijn dingen zijn die we kunnen doen om aan de reis naar innerlijke vrede te beginnen.

Hier zijn een paar gedachten en suggesties, de meeste komen van de Vredespelgrim, een hedendaagse heilige...

 

"Je lagere zelf (ego) ziet dingen alleen vanuit het standpunt van je fysieke welzijn. Je hogere zelf beschouwt je spirituele welzijn.

Als je beheerst wordt door je lagere zelf ben je egoÔstisch en materialistisch... Als je de aanmoedigingen van je hogere zelf volgt zal je de dingen realistisch zien en harmonie vinden binnen jezelf en anderen.            

Lichaam, geest en emoties zijn instrumenten die elk op zich de egocentrische natuur of de Godcentrische natuur kunnen dienen.

De egocentrische natuur gebruikt deze instrumenten maar kan ze nooit tenvolle bedwingen en zo is er een voortdurende strijd. Ze kunnen alleen ten volle bedwongen worden door de Godcentrische natuur.  

Wanneer de Godcentrische natuur het overneemt heb je innerlijke vrede gevonden."

 

De Vredespelgrim heeft haar gedachten uitgedrukt over hoe we innerlijke vrede kunnen vinden...

"Geen enkel probeem komt naar je toe die geen doel heeft in je leven... dat niet kan bijdragen naar je innerlijke groei.

Als je dit opmerkt zal je de problemen zien als kansen in vermomming.

Breng jullie leven in harmonie met de wetten die dit universum regeren.

Ieder van ons heeft een speciale plaats in het levenspatroon en geen twee mensen hebben dezelfde rol te spelen in het patroon van het Leven.

Er is begeleiding die vanuit ons allen komt als we willen luisteren.

We moeten open blijven voor Gods leiding.

Elke morgen denk ik aan God en aan de dingen die ik die dag kan doen om Gods kinderen van dienst te zijn.

Ik kijk naar elke situatie waar ik in kom om te zien als ik iets kan doen om van dienst te zijn.

De vereenvoudiging van het leven...

Dit was me gemakkelijk gemaakt. Net nadat ik mijn leven  opgedragen had voor dienstbaarheid, voelde ik dat ik net langer meer dan ik nodig had kon accepteren terwijl anderen in de wereld minder hadden dan ze nodig hadden.

Gedurende die periode was ik in staat om mijn uitgaven te beperken tot tien dollar per week... 6,5 dollar voor eten en 3,5 dollar voor logies.

Dan ontdekte ik dat er sommige zuiveringen gevraagd werden van mij.

Het eerste was de zuivering van mijn lichaam... dit had te maken met mijn fysieke levensgewoonten.

Nu eet ik meestal fruit, noten, groenten, graan en geen vlees.

Een tweede is zuivering van gedachten. Als je beseft hoe krachtig je gedachten zijn zal je nooit meer een negatieve gedachte denken.

Er is nog een zuivering, en dat is de zuivering van de motivatie.

Wat is jouw motivatie voor wat je ook doet? Als het uit pure hebzucht of zelf-zoekend is of de wens voor zelfverheerlijking, ik zou zeggen, doe dat niet.

Het motief moet een uitgaand motief zijn, als je innerlijke vrede zoekt. Dienstverlening natuurlijk, dienstverlening. Geven, niet nemen.

Je motivatie moet goed zijn als je werk een goed resultaat moet hebben.

Het geheim van het leven is dienstbaar zijn.

Hier zijn de dingen die we moeten loslaten...  

- het loslaten van zelf-willen, het ego
- het loslaten van het gevoel van afzonderlijkheid
- het loslaten van alle gehechtheid
  (niemand is waarlijk vrij die nog gehecht is
aan         materiŽle dingen, aan plaatsen of aan mensen)
- het loslaten van alle negatieve gevoelens

Er zullen hoogtes en laagtes zijn, veel heuvels en valleiŽn in deze spirituele groeiperiode (om innerlijke vrede te verwerven). In het midden van het gececht zal een prachtige topervaring komen... de eerste glimp van wat het leven van innerlijke vrede is."

Deze ongelooflijke vrouw, die veel lijkt op een westerse Gandhi vond innerlijke vrede, degene die waarlijk blijft duren. Ze leefde in onze tijd. Haar geloof in Al Dat Is is bewezen door duizenden en duizenden mijlen te wandelen heen en weer door Amerika voor 25 jaar, gelovend dat God in al haar noden zou voorzien. Alles wat ze had waren de kleren die ze droeg. en ze sliep en at telkens wanneer het haar gegeven werd door anderen. Dit alles werd gedaan uit liefde voor de mensheid, alles voor vrede, alles voor God. Geloof me, ze weet waar ze over praat wanneer het aankomt op innerlijke vrede.

'Peace Pelgrim' werd geschreven door haar vele vrienden. Voor een GRATIS EXEMPLAAR schrijf naar:

Friends of Peace Pilgrim
43480 Cedar Avenue
Hemet, California 92544
(909) 927-7678

(Ik denk dat het alleen in het Engels te verkrijgen is. (Noot van de vertaler)

DE TEKENS VAN INNERLIJKE VREDE

Neiging om spontaan te denken en te doen
in plaats van angst te hebben door voorbije ervaringen.

Een onmiskenbare drang om van elk moment te genieten

Andere mensen niet meer beoordelen

Zichzelf niet meer beoordelen

Andermans handelingen niet meer proberen uit te leggen

  Niet meer geÔnteresseerd zijn in ruzie

Niet meer piekeren (een heel serieus teken)

Veelvuldige overstelpende periodes van waardering

Tevreden gevoelens van verbinding met anderen en met de natuur

Veelvuldige aanvallen van glimlachen met de ogen en het hart

Grotere neiging om de dingen te laten gebeuren in plaats van ervoor te zorgen dat ze gebeuren

Grotere ontvankelijkheid voor liefde uitbreidend van anderen zowel als...

de niet te beheersen aansporing voor het uitbreiden

Auteur onbekend

      

~ E-mail       ~ Home