Make your own free website on Tripod.com

Het Christendom & Re´ncarnatie

WIE VERZON HET
GELOOF VAN HET 'ENE LEVEN' TOCH?

 

Vandaag geloven twee derden van alle mensen die op planeet Aarde leven in het spirituele begrip van re´ncarnatie. Degenen die denken dat ze maar ÚÚn leven te leven hebben zijn in een minderheid. De op de vorige levens gebaseerde Oostersgebaseerde filosofie van het bestaan doet zich meer en meer voelen in de Westerse wereld. Als je een open geest en een open hart verbindt met een nauwkeurige uitleg van zijn eenvoudige grondbeginselen zal het niet lang duren voor men de redenen van deze groeiende populariteit inziet.

Re´ncarnatie geeft geen woedende God nodig om te oordelen en te straffen als we overgaan. Dit geloofssysteem zegt ons eerder dat God onvoorwaardelijk van ons houdt, maar het vraagt natuurlijk verantwoordelijkheid voor onze eigen gedachten en handelingen. Alles is geleid door een God gemaakte waarheid die overal in het universum toegepast wordt: wat we investeren komt naar ons terug, in dit leven of in een volgend.

Oude wijsheid zegt ook dat wij degenen zijn die onze gedachten en handelingen evalueren na de dood van ons fysiek lichaam. Dan plaatsen we nieuwe doelen en uitdagingen in ons volgende leven, speciaal de uitdagingen die negatief karma kunnen helen met liefde. Dit totale proces wordt in vrije wil gedaan. Met andere woorden, karma is geen straf - en het een mogelijkheid om onze voorbije handelingen met anderen in liefde te brengen, leven na leven, tot alles geheeld is.

Vele mensen op deze planeet geloven ook in het Christelijke ÚÚn leven concept. In dit geloofssysteem, is er een woedende God die ons straft als we slecht geweest zijn en ons naar de hel kan zenden voor de eeuwigheid, of hij zend ons naar de hemels als we goed geweest zijn. We hebben maar ÚÚn leven om het goed te doen, wat de bron is van vele frustraties voor degenen die geloven in dit menselijk gemaakte dogma.

Wie is juist? Bijna 6 biljoen mensen zetten veel in op dit geloof. Ik geloof dat er genoeg informatie beschikbaar is vandaag om te zeggen dat re´ncarnatie en het vele levenssysteem of geloof correct is.

Voor we verder gaan zijn er enkele heel belangrijke feiten die moeten vermeld worden over de oorsprong van de bijbel en wat wij weten over het Oude en Nieuwe testament. Een bezoekje aan een goed bevoorrade bibliotheek kan je dezelfde informatie geven. Dit is beslissend omdat er veel mensen van vandaag de dingen voor waar aannemen over dit boek zonder in de geschiedenis te duiken...

De Heilige Bijvel, zoals we die vandaag kennen, kan opgespoord worden tot de vierde eeuw na Christus.

Gedurende die tijd vormde keizer Constantijn een concilie van historicy en geleerden (Het concilie van Nice)

Het doel van dat concilie was alle vrij georganiseerde religieuze en historische tradities van die tijd te vereenvoudingen.

Het resultaat van dat concilie was dat vele heilige docomenten die oude mysteries en leren van Jezus bevatten gewijzigd, bewerkt of verborgen werden voor een paar bevoorrechten. (in het Vaticaan, waar ze tot op vandaag nog steeds zijn).

Het concilie voerde ÚÚn enkel document aan in 325 na Christus... gekend als de Heilige Bijbel.

Vele documenten en historische geschriften werden bewerkt uit onze moderne bijbel, behalve degenen die ongeschikt bevonden werden door de katholieke kerk in de vierde eeuw.

In wezen is veel van de huidige Bijbel een versie van wat zij ons willen doen geloven en vele van de op angst gebaseerde dogma's werden hieruit opgemaakt.

Wie verzon dat 'we maar ÚÚn leven hebben'? Wanneer gebeurde dit? Waarom gebeurde dit? God heeft het niet uitgevonden. Het was geen idee van Christus.

De laatste negen jaar van mijn leven heb ik meer dan 400 metafysische en new age boeken gelezen. Van tijd tot tijd kwam ik verklaringen tegen die uitlegden dat veel eeuwen geleden re´ncarnatie een wijd geaccepteerd geloof was, zelfs toen Jeshua (Christus) op Aarde rondliep. Er is degelijk bewijsmateriaal dat sommige van de vroegere filosofen, Christelijke vaders en heiligen geloofden in dat concept.

Wie waren sommige van die mensen?

          - Plato (582-507 voor Chr.)
          - Origen (185-254 na Chr.)
          - St. Clement van Alexandria (150-220             na Chr.)
          - St. Gregorius (257-332 na Chr.)
          - St. Augustinus (354-430 na Chr.)

          Nota: bezoek alsjeblieft hun verwijzingen           naar re´ncarnatie op het einde van dit           artikel (1)

Ik werd katholiek opgevoed en werd geleerd van heel vroeg dat we maar ÚÚn leven hadden en dat we het allemaal goed moesten doen, of we zouden moeten boeten in de hel (letterlijk).

De kerk vroeg me om daarin te geloven. Ze programmeerden me om te geloven dat zij alle antwoorden hadden op de vragen die ik stelde en ze vroegen dat ik blindelings in hun lessen zou geloven.

Gedurende de vroege jaren van mijn spirituele ontwaking begon ik me af te vragen wie dit ÚÚn levensconcept uitgevonden had. Tot op dat punt in mijn leven geloofde ik deze religieuze leer. Op een dag vroeg ik me af waar dat dogma werkelijk vandaan kwam. Het antwoord was gemakkelijk: 'uit mijn christelijke religie." Maar dat was geen bevredigend antwoord voor mij.

Het leidde naar lastigere vragen als, uit welke tijd in de religieuze geschiedenis ontstond die ÚÚn-leven wet? Wie kwam met deze leer? Waarom geloofden de helft van de mensen op deze planeet in re´ncarnatie, die totaal vreemd voor me was? Het belangrijkste, wie was juist? Er zijn nu meer dan een biljoen christenen op deze planeet die blind geloven in de 'ÚÚn-leven' leer. Kun je je dat voorstellen? Ze hebben iemand anders woord voor waar aangenomen.

Toen ik in deze puzzel begon te graven vermoedde ik dat het antwoord gevonden kon worden tussen de tijd dat Jeshua stierf (33 na Chr.) en 600 na Chr. Gedurende die tijd werd de Christelijke religie geboren, georganiseerd, afgebakend, gepolitiseerd en 'gedogmatiseerd'. Al deze informatie is beschikbaar in de bibliotheken en werd door de jaren heel goed wetenschappelijk onderzocht. Waarom hoorden we er niet meer van? De leiders van de Westerse religies willen niet dat we dit te weten komen.

Het moderne Christendom begon met Johannes (de broer van Jeshua)en Paulus, de eerste kerkvaders en anderen. De zaden van de diepe spirituele wijsheid en universele waarheden van Jezus leer werden aan veel mensen gegeven. Na zijn dood brachten sommige mensen deze zaden naar plaatselijke en vreemde landen. Er werden veel religieuze groepen of sekten gevormd op basis van deze leer. Er waren veel verschillende gedachten over wat ermee gedaan moest worden doen en hoe men ze moest verklaren.

Een van de grootste zijtakken was de formatie van de Christelijke (Romijns katholieke) religie. De eerste 500 jaar werden andere menselijke wetten toegevoegd aan wat Jezus ons eerst leerde. Na Zijn dood legde elke nieuwe generatie de originele leer opnieuw uit. Ze werden bewerkt en verfraaid voor veel verschillende redenen. Een deel van Zijn ongelooflijke wijsheid werd in het Nieuw Testament gezet. Maar het vroegste exemplaar dat we hebben van dat document is gedateerd in de vierde eeuw, ongeveer 400 jaar na de verschijning van Christus. We hebben geen enkel geschreven bewijs, behalve enkele stukjes en beetjes die hier en daar gevonden werden op verschillende oude perkamenten.

Er waren verscheidene grote gebeurtenissen gedurende de eerste 600 jaar van het vroege Christendom...

Vroegere verwijzingstekens naar re´ncarnatie in het Nieuwe Testament werden geschrapt in de vierde eeuw door keizer Constantijn, toen het Christendomde officiŰle religie werd van het Romeinse rijk.

In de zesde eeuw, besloot het Tweede Concilie van Constantinopel dat re´ncarnatie een vals geloof was die bestraft werd met vervolging en dood. 

De Kerk en de Romeinse keizers wisten dat het concept van vorige levens de macht over hun volgelingen zou ondermijnen en verzwakken, aangezien het de mensen tijd zou geven om zaligheid te bekomen. De bedreiging van een Dag van oordelen door een boze God op het einde van iemands leven werkte veel beter om de massa te controleren.

Re´ncarnatie is een geloofssysteem waar elk individu verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen keuzes en daden door de universele wet van 'wat je geeft krijg je ook terug.' We hebben geen georganiseerde religie nodig voor dit geloofssysteem. Dat was een duidelijke bedreiging voor de Rooms Katholieke Kerk.

De Rooms Katholieke Kerk besefte dat het meer macht en invloed zou hebben door niet alleen een religieuze organisatie te zijn, maar ook een politieke.

Met het resultaat dat de kerk een krachtig verbond sloot met de Romeinse keizers.

Waarom vormde de kerk dit verbond met de Romeinse keizers? De keizers wilden zeker wilden zijn dat het volk niet in opstand kwam en de georganiseerde religie die de massa controleerde, door angst, kon helpen om dat waar te maken.

Waarom wilden de keizers zeker zijn dat er geen rebellen waren bij de massa? Omdat ze een onafgebroken stroom taksen wilden innen.

Hieronder staat een uitstekende historische verklaring van wat gebeurde tijdens deze eerste tijden in verband met re´ncarnatie en het ene leven dogma.

Het kan gevonden worden in een boek dat geschreven werd door Nick Bunick met de titel 'In God's Truth.' 'In Gods Waarheid'.

Het wordt gegeven om na te denken, niet om te beledigen.

Vorm alsjeblieft je eigen mening hierover

 ~~~

 "In de tijd dat Jezus op aarde rondliep had de religie van Juda drie verschillende sektes. De ene was de SadusseŰn en hun leer wist niet wat er zou gebeuren met de ziel of de geest na de dood. De andere twee sekten waren de FarizeŰrs en de Essenen. Zij geloofden absoluut in de verhuizing van de ziel, die we re´ncarnatie noemen.

In de vierde eeuw na Christus was Constantijn de keizer van Rome. Hij stelde een paus aan die Damascus heette. Terzelfdertijd stichtte hij het Concilie van Nicea en zette zich in om alles te zuiveren uit het Nieuwe Testament dat sprak over re´ncarnatie toen de bijbelteksten vertaald werden van het Aramees naar het Latijn, de taal van toen. (De Britse Encyclopedie zegt dat het concilie van Nicea, 325 na Chr., een gebeurtenis is van het grootste belang in de geschiedenis van het Christendom. Het was de eerste poging om de criteria van de Christelijke Orthodoxen vast te leggen, door middel van definitieve geformuleerde verklaringen over de inhoud van het Christelijk geloof...' - SP)

In de vijfde eeuw na Christus, toen Justinus de keizer was, riep hij het vijfde Ecumenisch concilie samen. Het concilie werd gehouden in Constantinopel met als doel het idee van re´ncarnatie te veroordelen, zichzelf verbindend, om vanaf die tijd, altijd te spreken over het leven dat men op aarde ervaart als over het enige waarin men gered en behouden kan worden.

Paus Vigilius weigerde om deel te nemen aan deze vergadering omdat hij het totaal niet eens was met hun veranderingen in de zuivere leer van honderden jaren. Een leer die geloofde in re´ncarnatie, en nog meer, omdat het de leer van Jeshua (Christus) was.

Ik denk niet dat het kwaadwillig gedaan werd. Ik denk dat het een beslissing was van sterfelijke mensen die goede bedoelingen hadden in die tijd, en voelden dat ze de mensen die naar de kerken gingen beter konden be´nvloeden als ze zeiden dat ze hun redding en verlossing in dit ene leven moesten ontvangen. Maar door dit te doen veranderden ze de ware boodschappen van jeshua aangrijpend, en dat is dat we allemaal een deel zijn van God, en doordat we deel zijn van God, we allemaal onsterfelijk zijn. We komen terug in menselijke lichamen om de materiŰle wereld te ervaren, zodat we door deze ervaringen terug zuiver worden. Ik wil er nogmaals de nadruk op leggen dat ik niet geloof dat het kwade wil was van de kant van de beslissers in die tijd. Ik voel dat hun beslissing gebaseerd was op wat zij dachten dat het beste zou zijn voor de mensen"

~~~

Tijdens de eerste 300 jaar van de vroege kerk werd re´ncarnatie ruim geaccepteerd door het merendeel van de Christenen, ook door Origen, waarvan de Britse Encyclopedie zegt dat hij 'de meest prominente kerkvader was, met uitzondering van Sint Augustinus.' Het gnostische evangelie, Pitis Sophia zegt dat Jezus zei dat 'Zielen van het ene naar het andere lichaam gaan en zo verschillende lichamen bewoont in de wereld.'

Tijdens de vierde eeuw ontwikkelde de kerk zich tot een instituut dat rijp was voor manipulatie. Het was gedurende deze tijd dat het Kerk-Staat huwelijk gesloten werd met het enige doel om de massa in blind geloof afhankelijk te maken. Geloof in re´ncarnatie zorgde voor individuelen die zelfvertrouwen hadden, die vrijdenkend waren en die niet erg controleerbaar waren. De kerk wilde dit niet en wil het tot op de dag van vandaag nog steeds niet.

Wanneer werd het ÚÚn-leven dogma uitgevonden? Constantijn, zijn opvolger Theodosius en de eerste kerkvaders schiepen ergens rond 379-395 na Christus, een nieuwe leer. Ze zeiden dat we gescheiden waren van God, dat we slechts ÚÚn enkel leven te leven hebben, en dat we als we sterven ofwel naar de hemel of naar de hel was, en dat de kerk de enige weg was om ons te redden.

In het jaar 553 riep keizer Justiaan het vijfde eucumenisch concilie van Constantinopel bijeen met als doel re´ncarnatie voor eens en voor atlijd te veroordelen. Hier staat hoe het werd gedaan. Er werden een 15 tal vervloekingen gecreŰerd. Denk aan hen als aan straffen. Deze informatie kan teruggevonden worden in de katholieke encyclopedie.

De eerste veroordeling was: "Als iemand gelooft in het fabelachtige voor-bestaan van de ziel (re´ncarnatie) en in de wedergeboorte', laat hem vervloekt zijn.' Vanaf dat punt was re´ncarnatie verboden voor het Christelijk geloof. Individuelen die ervoor kozen om in re´ncarnatie te geloven werden vervolgd. De terreurcampagne en afslachting duurde tot in de dertiende eeuw toen het laatste spoor van re´ncarnatie uitgeveegd was.

Waarom werd re´ncarnatie verbannen? Eenvoudig. Onder het concept van re´ncarnatie straft God niemand. Wij zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor de keuzes die we maken. Wij zijn degenen die beslissen hoe onze negatieve handelingen geheeld worden in een toekomstig leven. Dit geloofssysteem heeft geen formele kerk nodig met doctrines, dogma's en schenkingen. In wezen, als iemand gelooft in re´ncarnatie heeft dit hij of zij niemand nodig om als bemiddelaar op te treden tussen hem of haar en onze Bron. God is in iedereen.

Het is gemakkelijk om te zien waarom de eerste kerk en de pauzen dit geloof afkeurden. Er zou geen reden zijn om hun eigengemaakte religie te volgen, die gebaseerd was op het dogma dat God oordeelt en straft, dat er een hemel en een hel is, enz. En volgens deze zelfdiendende leringen kon men wonderbaarlijk gered worden van dit alles door de kerk, speciaal door milde schenkingen. Door de eeuwen hebben deze dogma's van schuld en angst de mensen totaal afhankelijk gemaakt van de kerk. Jammergenoeg is dat altijd zo gebleven sindsdien. Deze vorm van controle zal snel tot een einde komen.

Nog een laatste ding over dit algemene onderwerp. Het heeft betrekking op de goddelijkheid van Christus. Dit dogma zegt dat Jeshua totaal anders was dan wij, dat Hij de zoon was van God en, door zijn unieke goddelijkheid, afgescheiden was van ons. Wie vond dit menselijk gemaakt geloof uit? Wanneer kwam het in de wereld? Ergens rond 325 na Christus toen keizer Constantijn regeerde over een koninkrijk van miljoenen mensen.

Gedurende deze vierde eeuw, werden vele veranderingen doorgevoerd in het vroegere christelijke geloof door de keizer en de kerkvaders. Het concilie van Nicea dat in die tijd gevormd werd, verklaarde dat Jeshua een rechtstreeks deel van God was en dat wij afgescheiden zijn van onze Bron. Toen werd dit menselijkgemaakt geloof uitgevonden.

Dit is niet bedoeld om de leer van liefde en vergevingsgezindheid die Jezus naar ons bracht gedurende zijn bezoek op Aarde te verminderen. Hij was een groots leraar en heler, de grootste die op deze planeet geweest is. Maar we zijn allemaal zonen en dochters van God. Er is geen afgescheidenheid. Zelfs Jeshua zei in het Heilige Boek dat we in staat waren om grotere dingen te doen dan hij deed.

~~~

Er wordt een boek gedrukt met de titel 'Twenty Cases Suggestive of Reincarnation" Twintig gevallen die doen nadenken over re´ncarnatie" die in de jaren 60 geschreven werd door Ian Stevenson, M.D. In de tijd dat hij het schreef was Dr. Stevenson een psychiater aan het Universitair medisch college van Verginia en hij onderzocht ongeveer 600 gevallen van mogelijke re´ncarnatie. De 20 gevallen die in het boek staan waren kenmerkende voorbeelden van  de 600.

Wat sommige gevallen zo dwingend maakt is de gedetailleerde beschrijvingen die gegeven werden door de bestudeerde indiduen. Velen van hen waren jonge kinderen, die spontaan in een andere taal begonnen te praten die in verband stond met hun vorig leven. Dr. Stevenson verklaart: "De gevallen begonnen gewoonlijk als een klein kind van een jaar of twee tegen zijn ouders begon te praten met zijn ouders of met zijn broers of zusjes over een leven in een andere tijd en op een andere plaats.' Namen van landen, steden, adressen, namen van broers, zusters, ouders, beschrijvingen van het huis waarin geleefd werd, en zo meer werden verzameld. Dan ging Dr. Stevenson naar de plaatsen die beschreven werden en controleerde de juistheid van wat de kinderen en anderen vertelden. Er was geen mogelijkheid dat deze bestudeerde mensen die dingen konden weten, de jonge kinderen zeker niet.

Hier is een ander verbazingwekkend feit. De prestigieuze Amerikaanse Medische vereniging inspecteerde een van Dr. Stevenson's eerdere boeken door tien gevallen van re´ncarnatie in India nauwgezet te onderzoeken.

Ze zeiden "Met betrekking tot re´ncarnatie heeft hij (Stevenson) zorgvuldig en onontvankelijk details verzameld van gevallen uit India, gevallen waarin de bewijzen moeilijk te verklaren zijn om andere redenen." - Journaal van de Amerikaanse Medische vereniging.

~~~

Wel het laatst genoemd, maar daarom niet minder belangrijk is een ander boek over re´ncarnatie dat onlangs geschreven werd door een andere psychiater, Dr. Brian Weiss...

"Many Lives, Many Masters" "Vele levens, vele meesters' door Brian Weiss, M.D.

Een uitstekend boek dat meer dan 2 miljoen exemplaren verkocht en vertaald werd in 26 verschillende talen. Dr. Weiss is een uitstekend psychiater die op een dag opgeschrikt werd door een patiŰnt die zich vorige levens begon te herinneren terwijl hij onder hypnose was. Hij was zo onder de indruk door wat er gebeurde dat hij besloot om na jaren van aarzeling er toch mee naar buiten te komen. Als je ge´nteresseerd bent in het fenomeen van vorige levens is dit het goede boek om mee te beginnen.

~~~

 (1) Naslagwerk over re´ncarnatie:

"Weet, dat als je slechter wordt je ook naar slechtere zielen gaat, en als je beter wordt naar betere zielen; en in elke opeenvolging van leven en dood zal je meemaken wat je het meeste gedaan hebt op dezelfde manier"

Plato - 582 - 507 voor Chr.), De republiek

~~~

"Elke ziel... komt, versterkt door de overwinningen of verzwakt door de verwerpingen uit een vorig leven, in deze wereld. Zijn plaats in deze wereld is als een vat die volgens afspraak geŰerd of onteerd wordt, en dat wordt bepaald door zijn vorige verdiensten of gebreken. Zijn werk in deze wereld bepaalt zijn plaats in de wereld die volgt op deze."

Origen -  De Principiis (early church father) (185 - 254 na Chr.)

~~~

"... Het is absoluut nodig dt die ziel geheeld en gezuiverd wordt en als dit niet plaatsgrijpt gedurende zijn leven op aarde zal het volbracht moeten worden in verdere levens."

St. Gregory -  (257 - 332 na Chr.)

~~~

"De boodschappen van Plato, de zuiverste en meest verlichte van alle levensbeschouwingen, heeft tenslotte de duistere dwaling verspreid, en deze werkt voornamelijk verder in Plotinus, een Platonist. Hij lijkt zo op zijn meester, zodat men zou kunnen denken dat ze samen leefden, of eerder, aangezien er zo'n lange periode tussen hen zit - dat Plato opnieuw geboren werd als Plotinus."     

St. Augustine -  (354 - 430 na Chr.)

~~~

Naslagwerken

"In God's Thruth"
"In God's waarheid" door Nick Buninck

"Born Again and Again"
"Altijd opnieuw geboren worden" door John van Auken

"Twenty Cases Suggestive of Reincarnation"
"Twintig gevallen die doen denken aan re´ncarnatie" door Ian Livingston, M.D.

"Many Lives, Many Masters"
"Vele levens, vele meesters" door Brian Weiss, M.D.

      

E-Mail       Home