Make your own free website on Tripod.com

      img50alt.gif (21734 bytes)

BESTONDEN ER AL EERDER GEVORDERDE BESCHAVINGEN OP PLANEET AARDE?

KOMEN ER NIEUWE BEWIJZEN DIE DIT STANDPUNT STEUNEN?

WAAROM HEEFT DE GROOTSTE WETENSCHAPPELIJKE GROEP DEZE BEWIJZEN GENEGEERD OF BELACHELIJK GEMAAKT?

WAAR KWAM DEZE BESCHAVING VANDAAN?

ZE LIETEN ONS GELOVEN DAT ONZE VOOROUDERS 10 000 JAAR GELEDEN PRIMITIEVE BOSJESMANNEN WAREN EN DAT DIE VOORUITSTREVENDE BESCHAVINGEN NIETS MEER DAN EEN MYTHE WAREN

IS HET MOGELIJK DAT PLANEET AARDE DUIZENDEN JAREN GELEDEN BEZOCHT WERD DOOR BUITENAARDSEN ... DIE EEN WISSELWERKING HADDEN MET ONZE VOOROUDERS?     

HEBBEN BUITENAARDSEN DE EVOLUTIE VAN HET MENSELIJK LICHAAM WAAR WE ONSZELF NU IN BEVINDEN BE¤NVLOEDT?

ELK BEWIJS DAT VOORUITSTREVENDE BESCHAVINGEN BESTONDEN IN DE OUDHEID ZOU EEN ERNSTIGE BEDREIGING ZIJN VOOR DE WETENSCHAP EN DE RELIGIE

ALS HET WAAR IS... ZOU DAT WILLEN ZEGGEN DAT DE MENSELIJKE GESCHIEDENIS HERSCHREVEN MOET WORDEN?

KLIK OP DE ARTIKELEN HIERONDER OM MEER TE LEREN OVER RECENTE ONTDEKKINGEN DIE HET ARGUMENT DAT ER DUIZENDEN JAREN GELEDEN VOORUITSTREVENDE BESCHAVINGEN ECHT OP PLANEET AARDE WAREN STEUNEN...

Sorry, maar ik heb nog niet alles vertaald

ER WERD EEN 120 MILJOEN JAAR OUDE MAP GEVONDEN - BEWIJS VAN EEN OUDE BESCHAVING?

KAN DIT EEN DEEL ZIJN VAN HET VERLOREN WERELDDEEL ATLANTIS?

MAKEN RECENTE SATELIETFOTOS ROND BERMUDA AANWIJZINGEN BEKEND OVER ATLANTIS?

ER WERD EEN OUDE STAD GEVONDEN IN INDIA - 8000 JAAR GELEDEN BESTRAALD DOOR  NUCLEAIRE EXPLOSIE?

HEBBEN BUITENAARDSEN DUIZENDEN JAREN GELEDEN 233 GENEN INGEPLANT IN HET DNA VAN ONZE VOOROUDERS?

WERDEN ER UFO REGISTRATIES VAN 12 000 JAAR GELEDEN GEVONDEN IN GROTTEN?

ER WERD ONDER WATER EEN 10 000 JAAR OUD GEBOUW GEVONDEN  NABIJ JAPAN 

AMERIKA'S 'OUDSTE' HAD EEN BLANKE HUID! 

OUDE STEENGRAVURES IN PERU WIJZEN OP EEN OUDE BESCHAVING DIE HEEL LANG GELEDEN OP PLANEET AARDE LEEFDE

LAZEN DE ABORIGINALS 23 000 JAAR GELEDEN AL DE STERREN? 

DE SFINKS IS VEEL OUDER DAN WE DENKEN 

OUDE MAPPEN TONEN DE ZUIDPOOL ZONDER IJS!

HOE   VERKREEG DE MYSTERIEUZE DOGON STAM 5 000 JAAR GELEDEN NAUWKEURIGE DETAILS OVER HET SYRIUS STERRENSYSTEEM?

DE OUDE SUMERIANEN KENDEN OOK DETAILS OVER ONS ZONNESTELSEL DIE ONZE NATUURKUNDIGEN PAS RECENT ONTDEKTEN

OUDE KUNSTPRODUKTEN WIJZEN OP BUITENAARDSE INVLOED OP PLANEET AARDE

WERD ER MICROTECHNOLOGIE UIT HET  IJSTIJDPERK ONTDEKT IN RUSLAND?

OUDE STAD OPGEGRAVEN NABIJ DALLAS, TEXAS...

WIE BOUWDE DUIZENDEN JAREN GELEDEN DEZE STRUCTUUR WAARVAN DE NATUURKUNDIGEN DACHTEN DAT HET NIET KON?

ONDERWATER BOUWWERKEN GEVONDEN NABIJ MALTA...

BEWIJZEN WIJZEN EROP DAT ZE 12 - 13 000 JAAR GELEDEN GEBOUWD WERDEN

EEN RADAR DIE DOOR DE GROND DRINGT VIND STAD IN EGYPTE DIE MEER DAN 15 000 JAAR OUD IS

ONVERKLAARDE KUNSTWERKEN WIJZEN EROP DAT ER DUIZENDEN JAREN GELEDEN VOORUITSTREVENDE BESCHAVINGEN BESTONDEN

ER WERD EEN 15 000 JAAR OUDE MAANKALENDER ONTDEKT MET PLEIADISCHE STERRENGROEP

Home