Make your own free website on Tripod.com

Amertka's 'Oudste'
had een blanke huid

 

(bron: Fox News/door Todd Murphy - 29 May 1998)

 

 

 PORTLAND, Oregon USA -- donderdag beval een federaal rechter aan wetenschappers om overblijfselen van een oud menselijk skelet te onderzoeken waarvan sommige geloven dat het een nieuw licht kan werpen op de vroege menselijke geschiedenis van het werelddeel. Terzelfdertijd legde de U.S magistraatsrechter  John Jelderks de fundamenten om de zogezegde Kennewick Man uit de voogdij te halen van het U.S leger van ingenieurs, die hardvochtig aanmerkingen maakten op zijn handelen. Jelderks besliste de uitspraak na een reeks incidenten en onthullingen waarvan hij zei dat ze 'serieuze vragen opriepen aangaande de fysieke veiligheid en de wetenschappelijke onkreukbaarheid" van het bijna complete 9300 jarig scelet.

De beenderen die ongeveer twee jaar geleden ontdekt werden in een modderige rivierbank in centraal Washington, zijn het centrum van de strijd tussen Indianen, die het willen begraven, en wetenschappers, die het willen bestuderen. Wetenschappers waren diep verontwaardigd door de recente onhullingen van de Indiaanse stammen - misschien onbewust - die een paar onderdelen van het skelet weggenomen hadden uit de geheime beschermde laboratoriumkluis waar ze hen verbrand hebben met andere niet verwante beenderen in een private ceremonie.

Jelders zei, tijdens een mondelinge rechterlijke uitspraak aan het einde van een hoorzitting dat de wetenschappers en het korps overeen moesten komen om een neutrale plaats te vinden waar het skelet kon bewaard worden. Hij beval dat de beenderen ter beschikking moeten staan voor onderzoek door onafhankelijke wetenschappers die niet verbonden zijn met de zaak, waaronder antropoloog Jim Chatters die de eerste was om de leeftijd van de beenderen te bepalen na de ontdekking.

Wetenschappers zijn ge´ntrigeerd door de Caucaso´de gelaatstrekken van de Kennewick man, een van de oudste skeletten die gevonden werden in de U.S. Ze denken dat het skelet het bewijs kan zijn van een volk dat leefde voor, of terzelfdertijd met de voorouders van de Indianen van vandaag. Stamleiders in de regio, die het skelet 'de Oude' noemen, maken aanspraak op de beenderen omdat ze rechtmatig van hun zijn, onder een federale wet die het terugzenden naar het vaderland vereist van Inboorlingenresten en kunstwerken.

Paula Barran, de advocaat van de wetenschappers, zegt dat haar cliŰnten blij waren met het bevel dat toestond dat de beenderen zouden onderzocht worden. Ze zei dat ze ervan overtuigd was dat de twee kanten konden overeen komen om een neutrale opslagplaats te vinden tegen de uiterste datum van 1 juli die Jelders vooropgesteld had.

terug     Home