Make your own free website on Tripod.com

 Aboriginals zeggen dat ze 23 000 jaar geleden

de sterren konden lezen

 

Door David Watts - Aziatisch redacteur van The Times (Londen)

14-11-1998

ABORIGINALS hadden een zodiac duizenden jaren  voor de eerste Europese gelijkwaardige, volgens een academicus van Melbourne.

John Morieson, van de Swinburne University in Melbourne, zegt dat ze 23 000 jaar geleden een hoogst gesofisticeerd begrip van de seizoenen en de wereld rondom hen hadden

Hij zegt ook dat de Aboriginals geen nood hadden aan geschreven taal omdat alles gelezen kon worden in de nachtelijke hemel.

Ze werden geregistreerd met de beste ogen, vijf maal beter dan de blanken, en hebben geen moeite om de hemelse informatie te lezen. De zodiac van de Aboriginals kenmerkt 40 verschillende inheemse dieren en vogels, waaronder kraaien, arenden, parkieten, lorikieten en dansende mannen.

Een studie van deze hemelschepselen openbaart encyclopedische mondelinge kennis, een grondige begrip van de seizoenen en geen nood aan een geschreven cultuur," zegt Mr. Morieson.

Hij voegt er aan toe dat er bewijs van de zodiac van de Aborigele folclore doorgegeven werd in de jaren 1840 door het nu-verloren Boorong volk. De meeste opvallende elementen in de zodiac is onder andere een reusachtige emoe die rust tussen het zuidkruis en schorpioen; Tweelingen is gevormd door een schildpad en een waaierstaart koekoek en een paar Australische kraanvogels maken de elementen van Magellan uit.

Houtskooldata van de Boorong nederzetting in Lake Tyrell, Victoria plaatst de informatie 23 000 jaar geleden.

Mr. Morieson werkte vier jaar met locale Aboriginas aan data die verzameld werd door een Victiriaans grazer, William Stanbridge, en gepresenteerd aan het filosofisch instutuut in Melbourne in 1857.

Zijn materiaal was gebaseerd op berekeningen uit de eerste hand van Boorong-ouderlingen die 30 sterren en sterrebeelden identificeerde die gebruikt werden bij de Aboriginalstammen. Hij registreerde elke Aboriginal term en zijn gelijke in de Europese zodiac.

Het werk, dat een veelbetekenende invloed heeft op de studies over de Aboriginals werd voor publicatie aanvaard door de universiteit van Melbourne.

terug    home