Make your own free website on Tripod.com

Is de Sfinks veel ouder dan ze ons laten geloven?

De Grote Sfinks, die dicht bij de Grote Piramide van Gizeh in, Egypte zit, is een enorme structuur die 240 voet lang is en 55 voet hoog... hoger dan een 6 verdiepingen tellend gebouw en langer dan een stadsblok.

Zij heeft een man-leeuw vorm, en staart geduldig pal oost alof ze wacht op iets wat gaat gebeuren.

Ze werd vaak begraven tot aan haar nek in het zand gedurende haar lange geschiedenis.

Onze experten, de Egyptologen, hebben ons lang geleden verteld dat de Sfinks ongeveer 4500 jaar geleden gemaakt werd gedurende de tijd van de Egyptische geschiedenis die het 'Oude koninkrijk' genoemd werd, toen Khafre koning was.

Het interessante is, dat er geen enkele inscriptie is op de Sfinks die wijst naar koning Khafre. Nog verbazingwekkender is dat er geen enkele tekst gevonden werd uit dat tijdperk die verwijst naar de Sfinks. De bewering dat Khafre verantwoordelijk was voor het bouwen van de Sfinks is zwak.

Net zoals de Sfinks zelf, beginnen de argumenten van de experts af te kruimelen en weg te teren.

Een verbazingwekkende doorbraak gebeurde in de jaren 1960 toen de briljante wiskundige en symbolist, R.A Schwaller de Lubicz het volgende commentaar gaf in zijn boek "Heilige wetenschap":

"Er moet een grote beschaving voorafgegaan zijn aan de reusachtige beweging van het water dat over Egypte heengegaan is. Dit leidt ons naar de veronderstelling dat de Sfinks toen al bestond, gebeeldhouwd in de rotsen van de westkust van Gizeh. De Sfinks vertoont onbetwistbare tekenen van watereriosie aan het lichaam, behalve aan het hoofd." (mijn nadruk)  

Schwaller wees erop dat er een manier bestond om te bewijzen dat er vele duizenden jaren voor de Egyptenaren een meer geavanceerder volk bestond. Hij zei...  

"Als het enige feit van de watererosie van de sfinks bekrachtigd kon worden, zou ik zelf alle chronologie van de geschiedenis van de beschaving omverwerpen; het zou een ingrijpende waardebepalingsverandering forceren van het vermoeden van 'vooruitgang' - het vermoeden waarop het hele moderne onderwijs op gebaseerd is. Het zou moeilijk zijn om een enkele, eenvoudige vraag te vinden met méér gevolgen..."

In de jaren 1970 realiseerde John Anthony West, een onafhankelijk onderzoeker, zich de gevolgen en het belang van Schwaller's inzichten. Als de verticale erosie/verwerings-lijnen op het lijf van de Sfinks het gevolg zijn van de blootstelling aan water (zware en aanhoudende periodes van regen) en niet door wind en zand zoals de experten gedacht hebben, zou dit de geschiedenis van de mensheid doen omdraaien. Waarom? Omdat het zou willen zeggen dat een eerdere beschaving de Sfinks gebouwd heeft voor de tijd van onze voorouders die gekend zijn als primitieve bosjesmenen (jagers en boeren).

De laatste tijd dat Egypte vele zware aanhoudende regen (eerder periodische zondvloeden) kende was duizenden jaren voor de tijd die de experten noemden waarin zij dachten dat de Sfinks was gebouwd.  

 John Anthony West wilde antwoorden. Hij contacteerde Professor Robert Schoch van de universiteit van Boston. De twee beslisten om samen te werken aan dit project. Dr. Schoch en Mr. West bestudeerden en inspecteerden de Sfinks. Daarna ging Dr. Schoch verder met zijn werk in het laboratorium. Dan maakte hij zijn bevindingen kenbaar:

Het geologische bewijsmateriaal wijst erop dat de Sfinks ten vroegste 7000 a 9000 jaar geleden gebouwd kan geweest zijn. Zijn bewijs was allereerst gebaseerd op bestaande wetenschappelijke kennis dat de hevige regens in Egypte stopten in die tijd en op het feit dat de verticale erosielijn op het lichaam van de Sfinks van water kwam dat aanhoudende periodes naar beneden kwam.  

Het besluit van Schoch werd volledig gesteund door paleontologen. Verder werden zijn bevindingen voorgesteld aan het Amerikaans Geologisch Genootschap, waarna vele honderden geologen het eens waren met de logica van Schoch en hem praktisch gingen helpen en raad gaven voor verdere onderzoek.

De reactie van Egyptologen, de zogezegde 'experten'. Belachelijk... Amerikaanse zinsbegoocheling!

Deze ontdekking, samen met andere, die bekendgemaakt werden in de "geavanceerde  oude beschavingen" afdeling, is doet alles wankelen. De gevolgen zijn enorm en de belangen heel hoog. Het wil zeggen dat de geschiedenis van het menselijke ras helemaal herschreven zal moeten worden. Er zal ongelooflijk veel weerstand zijn tegen zo'n ontdekkingen. Maar de waarheid zal niet ontkend worden

De meest diepe vraag die rijst bij dit alles zou deze moeten zijn: Welke beschaving bouwde deze structuur en waar kwamen ze vandaan.

Naslagmateriaal:

"The Riddle of the Sphinx" "Het raadsel van de Sfinks" door Graham Hancock en Robert Bauval

 terug        Home