Make your own free website on Tripod.com

DE LUCHTMACHT VAN DE U.S.  WESTOVER DE LUCHTMAHT VAN MASSACHUSETTS

 

6 JULI 1960

ONDERWERP: Wereldkaart van Admiraal Piri Reis

AAN: Professor Charles H. Hapgood,

Keene College

Keene, New Hampshire

Beste professor Hapgood,  

Je vraag naar de evaluatie van zekere ongewone eigenschappen van de Piri Reis Wereldkaart van 1513 van deze organisatie werd herzien.

De bewering dat het lagere deel van de map de Prinses Martha kust van Queen Maud Land Antartica, en het Palmer Peninsuala is, is redelijk. We vinden dat dit de meest logische en correcte interpretatie van de kaart.

De geografische details die getoond worden in het lagere deel van de map stemt heel merkwaardig overeen met de resultaten van het seismische profiel dat gemaakt werd tegenover het hoogste punt van het ijsdek in de Zweeds-Britse Antarctica expeditie van 1949  

Dit toont aan dat de kustlijn voordien al in kaart gebracht was voor het bedekt werd met het ijsdek.

Het ijsdek is nu ongeveer een mijl dik in deze regio.

We hebben geen idee hoe de data op deze map verzoend kan worden met de veronderstelde staat van geologische kennis in 1513.

HAROLD Z. OHLMEYER
Lt. Colonel, USAF
Gezagvoerder

**********

De Piri Reiskaart is een bewezen, onvervalst document die gemaakt werd in Constantinopel in 1513

Het is een kopij van een map die al eerder gemaakt werd.

Het toont ondubbelzinnig dat de Zuidpool vrij van ijs was.

Het toont bergen, stromen, verschillende landmassa's enz. allemaal in de juiste grootte en verhouding. Het toont zelfs de stroming van de rivieren en stromen in de juiste richting. (Herinner je dat dit alles onder ijs zat toen de kopij gemaakt werd, en niet bij het origineel)

Het is een geweten feit dat de Zuidpool pas ontdekt werd in 1818 en dat is meer dan 300 jaar nadat een kopij van de originele kaart gemaakt werd.

Maar hier is het sleutelfeit... Het meeste van de Zuidpool werd bedekt met ijs voor duizenden zo niet miljoenen jaren.

Een klein deel van de kustlijn van Artartica die gevonden werd op de Piri Reis kaart kan  6000 jaar geleden vrij geweest zijn van ijs, maar de rest van de landmassa bleef veel langer onder ijs begraven.

Om een kaart te tekenen op zo'n grote schaal en correcte verhoudingen (andere werelddelen kunnen op de kaart gevonden worden) moet hij duizenden en duizenden voet boven de aarde gemaakt worden. Waarom? Omdat dit soort nauwkeurige kaarten vele honderden jaren geleden niet bestonden ... tot nauwkeurige zeeklokken ontdekt werden die het mogelijk maakten om precieze afmetingen van breedte en lengte te meten.

Professor Albert Einstein en John Wright, president van de prestigieuze American Geographical Society, werden attent gemaakt op de Piri Reis kaart. Ze besloten beiden dat verder wetenschappelijk onderzoek gerechtvaardigd was.

Wat hebben onze wetenschappers gedaan met deze opzienbarende ontdekking? Ze hebben ze genegeerd.

**********

Wie bezat de hoge kennis om de originele kaart te tekenen?

Wie was er in de buurt toen de Zuidpool de laatste keer vrij was van ijs ?

Was dit het werk van primitieve bosjesmannen... onze voorouders of van een hoge beschaving?

Waar zijn onze wetenschappers bang voor?

Naslagwerken:

"Maps of the Ancient Sea Kings"

"Kaarten van de Oude Zeekoningen" door Charles Hapgood

"Fingerprints of the Gods" "Vingerafdrukken van God" door Graham Hancock

 Terug    Home