Make your own free website on Tripod.com

Welkom Lichtwezens - de Dogon stam

 

 

De mysterieuze Dogon stam uit West Afrika

 

     

In 1976 schreef Robert Temple een boek dat 'Het Sirius mysterie' genoemd werd. De eerste zin van het boek is genoeg om de wenkbrauwen te fronsen en ieders aandacht te trekken:

 

"De vraag die dit boek stelt is: Werd de Aarde in het verleden bezocht door intelligente wezens uit de omgeving van de ster Sirius?"

 

Robert Temple is een hoogst ontwikkeld man. Hij ging naar de Universiteit van Pennsylvania waar hij zijn graad kreeg in Oosterse studies en Sanskriet. Hij is lid van de wetenschappelijke vereniging 'The Royal Astronomical Society' en heeft verschillende boeken geschreven. Wanneer men 'Het Siriusmysterie leest, wat zorgvuldig wetenschappelijk onderzocht werd voor 7 jaar voor het geschreven werd, is het gemakkelijk om te zeggen dat hij goed zijn huiswerk gemaakt heeft. In het kort, hij is een zoeker van de waarheid.

 

De interesse van Temple in de Dogon stam begon wanneer hij achter informatie kwam die gepubliceerd werd in 'African Worlds' door Arthur Young tijdens de jaren 1960. Het boek bevat een hoofdstuk dat geschreven is door twee Franse archeologen, Marcel Griaule en Germaine Dieterlen... Zij brachten verschillende jaren door bij de Dogonstam die gevonden werd in hoger West Afrika (nu Mali) en wiens achtergronden teruggaan tot ten minste 5000 jaar op deze planeet.

 

Temple's aandacht werd gevestigd op een paragraaf van het hoofdstuk dat ging over de religieuze betovering en heilige eerbied die de Dogon hadden voor het sterrensysteem Sirius. Griaule en Dieterlen schreven:

 

"De vraag werd niet opgelost, zelfs niet gesteld, hoe mensen die geen instrumenten ter beschikking hadden konden weten welke bewegingen en karakteristieken sommige sterren hadden die nauwelijks zichtbaar waren."

 

Wat voor dingen wisten de primitieve Dogon dat duizenden jaren van generatie op generatie doorgegeven werd?

 

Hun cultuur en heilige tradities waren gebouwd op de buitengewone kennis die ze hadden over de ster Sirius (Sirius is de helderste ster in de hemel die kan gezien worden met het blote oog).

 

Maar hun echte concentratie was op een veel kleinere ster die zij 'Digitaria' noemden die duizenden jaren om de hoofdster Sirius wentelde. (Merk a.u.b. op dat deze kleine ster niet kan gezien worden met het blote oog).

 

Onze astronomen ontdekten voor het eerst het bestaan van Digitaria gedurende de laatste eeuw met het gebruik van de telescoop. De eerste keer dat de ster gefotografeerd werd was in 1970 door de waarnemers van de U.S. zeemacht.

 

De Dogon wisten ook dat Digitaria elke 50 jaar rond Sirius wentelt (Dit werd recent bevestigd, en ook dat deze kleine ster gekend is als een witte dwerg).

 

De Dogon wisten dat de vorm van baan van Digitaria rond Sirius niet cirkelvormig maar eivormig of elliptisch was (wat recent bevestigd werd).

 

De Dogon wisten dat de ster Sirius niet het centrum was van de ellips maar ver naar één kant stond (wat recent bevestigd werd). Dit is ongelooflijk aangezien het feit dat, wij dit pas een paar honderd jaar geleden begonnen te beseffen, dat er om een elliptische baan te bereiken van een kleiner object rond een groter, het groter object uit het midden moet staan.

 

De Dogon wisten dat Digitaria rond zijn as draait waarmee ze bewezen dat ze wisten dat een ster zoiets kan doen!

 

De Dogon wisten dat de ster, Digitaria, onzichtbaar is, maar ze waren er zeker van dat ze er was

 

De Dogon wisten van het bestaan van vier andere onzichtbare hemellichamen in ons eigen zonnestelsel... De vier voornaamste Galilese manen van Jupiter.

 

De Domon beschreven specifiek de beroemde halo rond Saturnus.

 

Temple beweert dat "al deze kennis de meest heilige en meest geheime traditie vormt van de Dogon, en de basis is van hun religie en van hun leven."

 

Temple beweert dat de Dogon deze hoogst technologische informatie ontvingen van de Oude Egyptenaren door een cultureel uitwisselingsproject en dat het de oude Egyptenaren waren die de echte kennis hadden over Sirius. (noot: de religieuze tradities van de Oude Egyptenaren waren ook verbonden met het sterrensysteem Sirius).

 

Vertelden de Dogon's wie hun kennis e.d. naar de Aarde bracht van het Siriussterrensysteem? Ja, dat deden ze (doe je veiligheidsgordel om a.u.b.)...

 

De Dogon's geloofden in een almachtig wezen of God, die ze Amma, de schepper van alle dingen noemden. Ze zeggen dat de 'Nommos', die van het siriussterrensysteem kwamen, eeuwen geleden een genootschap kwamen opzetten op planeet Aarde. De Nommos, die de Dogon beschaving vonden, waren tweeslachtige schepselen waarnaar de Dogon verwijzen als de 'Vader' van de mensheid en de beschermer van de spirituele grondbeginselen. De Dogon zeggen ook dat Digitaria en Sirius eens waren waar de zon nu is. De Dogon zeggen dat de Nommo terug zullen komen als een zekere ster opnieuw aan de hemel verschijnt.

 

Waarom hebben de Dogon hun cultuur, hun leven en hun religie geconcentreerd op de buitengewone kennis die ze bezaten van het in de buurt zijnde sterrensysteem Sirius, en zijn onzichtbare metgezel (Digitaria)? Omdat ze er in geloven.

 

Tot op vandaag kan niemand verklaren hoe de Dogon deze buitengewone kosmische kennis duizenden jaren geleden al bezaten, terwijl wij ze pas recent leerden kennen door het gebruik van onze krachtige wetenschappelijke instrumenten.

 

Wat hebben de wetenschappers gedaan met deze informatie? Ze hebben het genegeerd. Waarom? Omdat ze er jammer genoeg bang van zijn.

 

Naslagwerken:

 

"The Sirius Mystery" "Het Siriusmysterie' door Robert Temple

        terug    home