Make your own free website on Tripod.com

Boodschappers
van God

img101.gif (3457 bytes)
img102.gif (3026 bytes) img103.gif (3780 bytes) img104.gif (4867 bytes)
img105.gif (4925 bytes)

Jeshua

Moeder Teresa

Buddha

Martin Luther King

Paus John Paul

Gandhi

 

Een bescheiden timmerman gaf ons  tweeduizend jaar geleden de meest nieuwe leer over universele waarheid. De resten van zijn eenvoudige boodschap ligt begraven onder een laag regels, voorschriften, leerstellingen en schenkingen van de georganiseerde Christelijke religie. Zo nu en dan hebben verborgen agendas opzettelijk de gewijde kennis verborgen en hebben anderen ze tot ons gebracht. Er werd maar een deeltje van verteld. Net genoeg naar niet genoeg. Het was een weg van duizenden jaren.

 

We worden intelligenter als menselijk ras. Velen van ons hebben de leugens, de meisleiding herkend, en we zijn het moe. Het punt is bereikt waar we niet langer willen afhangen van anderen voor de antwoorden op onze spirituele vragen. Er is veel leiding en als we het nauwkeurig uitpluizen zullen we allemaal de waarheid vinden. Gelukkig kan het niet doffer meer gemaakt worden door anderen die het op hun manier zouden willen.

Als je ooit verward raakt, kijk dan in je hart. Het zal het je vertellen als je de waarheid gevonden hebt. De echte God maakte het zo.

 

Doorheen de menselijke geschiedenis werden ons altijd boodschappers gestuurd, de leraren die we nodig hadden en de spirituele krijgers die komen en gaan om het ons op verschillende manieren te tonen. Je kent hen. Door de eeuwen heen was hun onderwerp altijd hetzelfde.

Zij waren de nederigen die hun leven toewijdden aan dienstbaarheid aan de mensheid. Hun vriendelijke boodschap was altijd een van liefde, vrede, mededogen en vergeving. Terzelfdertijd wilden zij ons herinneren aan onze individuele vrijheid en riepen ze ons op om onze persoonlijke verantwoordelijkheid op te nemen voor onze daden. Ze wilden dat we ons vragen zouden stellen, ze wilden ons niet forceren om onze sociale, politieke en religieuze geloven te veranderen. Ze waren ook degenen die, voor het merendeel, op een of andere manier gekruisigd werden omdat ze zonder angst spraken en de waarheid leefden. Voor degenen die de macht hadden waren ze een serieuze uitdaging.

Wat hen echt raakte was de boodschap dat we heel bekwaam zijn om onze eigen beslissingen te nemen voor onze eigen spirituele groei en verlichting, door eenvoudigweg God en de Waarheid in onszelf te vinden. Met andere woorden, ieder van ons heeft directe toegang tot het goddelijke en we hebben niemand anders nodig om deze heilige verbinding te maken voor ons.

 

Deze boodschap vindt vandaag veel aanhang. De zaden ven wijsheid die geplant werden door de eeuwen beginnen naar boven te komen. Traag, maar zeker zoeken velen van ons naar de waarheid en daardoor worden we wakker uit de materiŽle droom waar we zo lang in zaten. Dan beginnen we ons onze afkomst en kosmisch doel te herinneren.

    

Er zijn er velen die onze planeet bezocht hebben en de waarheid leefden. De meesten van ons kennen hen door het krachtig voorbeeld dat ze achtergelaten hebben. Hun verhaal was altijd hetzelfde en hun boodschap was opvallend en duidelijk. Jesus, Buddha, Moeder Teresa, Martin Luther King, Paus Johannes Paulus I, Gandhi zijn er maar een paar die onbevreesd voor de waarheid stonden in hun eigen unieke manier. Vijf van hen gaven er hun leven voor. Toen de zesde recent overleed, vond de paus het niet eens belangrijk om haar begrafenis bij te wonen.

 

Ik ben waarlijk nederig door hun passie en verlangen om de mensheid te dienen. Vele anderen waren zich niet eens bewust dat ze hetzelfde deden. Altijd voor dezelfde redenen. Wat een ongelooflijke liefde en moed! 

 

~ E-Mail       ~ Home