Make your own free website on Tripod.com

KOSMISCHE CYCLY

WAT VERTELLEN ZE ONS?

 

 
starglo.gif (1300 bytes)
starglo.gif (1300 bytes)
starglo.gif (1300 bytes)
starglo.gif (1300 bytes)
starglo.gif (1300 bytes)
starglo.gif (1300 bytes)
starglo.gif (1300 bytes)

 

img74z.gif (11708 bytes)

 

" 1998 zal veel van de grote wakkerwordingen brengen die ons in het Aquariustijdperk binnenleiden. Dit is veroorzaakt door de Grote cyclus van de Zon. Deze grote solarsyclus draait doordat de zon door de verschillende activiteitssferen in de melkweg wentelt. Deze cyclus werkt geleidelijk; het gebeurt niet allemaal ineens."

... Edgar Cayce

~ lezing 1602-003-003 9/22/39

 

De voorspelling van Edgar Cayce is precies op tijd. Er zijn grote wakkerwordingen aan de gang vandaag en dit is een deel van de enorme verandering waar we in ons dagelijks leven getuige van zijn. Net zoals de levenslange tendens en de aanleg van iemand beÔnvloed kan worden door de positie van de zon, de maan en de planeten op het moment van de geboorte, kunnen de grote astrologische tijden hun effect uitoefenen. Dit gebeurt niet alleen bij het individu maar met de gehele mensheid. De grote cyclus van de zon die door Cayce beschreven is komt in Waterman en zijn kosmische energie beÔnvloedt elk van ons.

Onze beste natuurkundigen zeggen ons dat het universum zo'n 15 biljoen jaar geleden met een 'big bang' explodeerde in het bestaan. Vanaf toen kwamen melkwegen, sterren, planeten en andere ontelbare kosmische wonderen in leven. Sindsdien zijn vele van deze creaties veranderd in kosmisch stof, terwijl anderen opnieuw geboren worden in een nooit eindigende dans van hemels leven en dood.

Het fysieke universum waar we in leven is in een voortdurende stroom en uitbreiding op dit moment. We weten ook dat het een grens heeft. Natuurkundigen zeggen ons dat er niets is buiten het universum. En ik bedoel niets. Als de begrenzing van ons universum ons in het 'niets' duwt worden er nieuwe tijden en nieuwe ruimtes geschapen in het wakker worden en het gebeurt terwijl je deze woorden leest. In dit proces ontstaan nieuwe werelden door de Originele scheppings Kracht die we allemaal kunnen voelen en ervaren. Uiteindelijk zal deze uitbreiding stoppen en alles wat bestaat zal terug ingeademt worden.

Door de jaren zijn we beginnen denken dat het universum levend is door zijn constante beweging. Ondanks zijn grootheid waren de oude astrologen familiair met de kosmische periodes die niet alleen de schijnbare chaos van de hemel regeren maar het ook een nauwkeurige orde en betekenis gaven. Ze wisten ook dat deze ordelijke principes heilig waren in oorsprong en dat zijn invloed door iedereeen gevoeld zou worden.

Wat wisten de oude Egyptenaren, de Chaldeanen, de Sumerianen, de Dogon, de Maya's en vele andere vroegere culturen van de hemel, de sterren en de beweging van de planeten? Geloof me, ze wisten veel meer dan wij deden voor onze telescopen en satelieten kwamen. Hun kennis was zo breed dat we bijna moeten denken dat zij verder gevorderd waren dan wij op vele gebieden. We zouden ons in de eerste plaats kunnen afvragen wie hen deze hoogst gevorderde kennis gaf.

De Maya's bijvoorbeeld die religieuze studies maakten van de hemel en de sterren als manier van leven. Deze geheimzinnige mensen kwamen ongeveer 2000 jaar geleden uit de mist en verschenen in de jungle van Centraal Amerika. En ze verdwenen even mysterieus rond 850 na Christus. Niemand kende de hemelen beter dan zij deden. Zij stelden vast dat een Aards jaar overeenkomt met  365,242129 dagen, een uiterst nauwkeurig getal voor een 'primitief' volk. Ze berekenden ook de afstand van de Aardse omwenteling rond de zon met een nauwkeurigheid van duizendsten van een decimaal punt.

De Maya's begrepen dat de 'morgenster' en de 'avondster' de planeet Venus waren. Hun astronomen legden nauwkeurige tabellen aan die de maan en zonne-eclipsen konden voorspellen en de lente equinox en zomer/winter solista data in de toekomst. Ze berekenden kosmische cycly van 93 en 403 miljoen jaar, de enorm waren in het moderne hedendaagse begrip. Een van de data die ze vaststelden was een periode van 10 240 000 000 000 jaar geleden! Een ander was 21 december 2012, het einde van hun kalender. En dat is het kritieke punt in de kosmische tijd.

Diezelfde Maya's wisten dat de 'Grote Cyclus' ongeveer 25 920 jaar duurde. Het is ongelooflijk dat zo'n gevorderde kennis meer dan duizend jaar geleden bestond zonder de moderne wetenschappelijke instrumenten.

Om de indalende tijd van Aquarius in te zien en hoe het in het kosmisch schema van de dingen past moet je sommige van de bewegingen van planeet Aarde verstaan waar de oude astronomen vertrouwd mee waren. Planeet Aarde heeft vele bewegingen. Ze draait elke 24 uur rond haar as. Ze draait elke 365 dagen rond de zon en ons hele zonnestelsel, met de zon erbij, draait traag rond een centrale zon in het midden van de melkwegstelsels.

Het was nochtans een subtiele hemelse beweging die de aandacht trok van de ouden die de sterren kenden. Denk aan onze prachtige planeet als aan een ronddraaiende tol. Wanneer een tol trager begint te draaien gaat het van een vloeiende beweging naar een schommelende, speciaal aan de twee uiteinden. De Aarde is als een draaiende tol en zijn draaisnelheid is net traag genoeg om een lichte schommeling te veroorzaken, die het meeste duidelijk is aan de polen. Het was deze planetarische schommeling die de oude astronomen diep intrigeerde. Ze wisten dat het een direct effect zou hebben op de astrologische tijdperken.

Zij noemden deze 25 920 jaringe cyclus het 'Grote Tijdperk' of 'Groot Jaar.'

Stel je voor dat je op de top van de Noordpool staat. Als je recht omhoog in de lucht kijkt zou je zien dat de pool wijst naar de ster Polaris, de noordster van de Grote Beer.

Als je het geduld hebt stel je je voor dat je op de noordpool ligt voor de volgende 25 920 jaar terwijl je recht omhoog kijkt. Wat zou je elke nacht zien? Als een heel traag bewegende film zou Polaris niet langer boven je zijn. Misschien zou er een andere in de plaats zijn. Het duurt 25 920 jaar voor Polaris weer recht boven je hoofd staat en voor er een andere grote cyclus zichzelf opnieuw herhaalt. Deze trage, rondgaande schommelende beweging aan de Noordpool en van planeet Aarde beÔnvloedt hoe veel jaar we in elk van de twaalf huizen van de zodiac blijven.

Voor je wegloopt van deze dramabron is hier een gemakkelijk manier om al deze duizeligmakende hemelse beweging te visualiseren. Stel je voor dat je op de neus van de Sphinx zit en in dezelfde richting kijktn van deze prachtige 'man-leeuw', die pal oostwaarts kijkt. Stel je voor dat het de eerste dag is van de lente, de lente-equinox, en dat de zon binnen een uur opkomt in het oosten. Laat ons de kosmische klok 11000 tot 12000 jaar terugdraaien. Wat je ziet in de sterrenhemel, pal ten oosten van de horizon is het sterrenbeeld Leeuw, een van de twaalf tekens van de Zodiac.

Nu gaan we naar het interessante stuk. Datgene wat zo belangrijk was voor de oude astronomen. Als je blijft zitten op de neus van de Sphinx pal naar het oosten kijkend, kijk dan nog een laatste keer naar dat sterrenbeeld, sluit dan je ogen en blijf ze gedurende 365 dagen gesloten houden, de tijd dat de Aarde nodig heeft om rond de zon te draaien. Het is de eerste dag van de lente van het volgende jaar. Terwijl je je ogen opent zien de dingen er hetzelfde uit in de sterrenhemel juist boven het oosten van de horizon. De positie van Leeuw is niet verandert! Je volharding herhaalt dit proces 2160 keer en zoals die trage hemelse film waarvan het ene deeltje weggaat elke keer je je ogen opent, realiseer je dat Leeuw hoger en hoger en verder boven de oostelijke horizon komt te liggen.

Het volgende teken dat geleidelijk boven dezelfde horizon komt en verschijnt na Kreeft zou Tweelingen moeten zijn. Dan volgen een voor een, elke 2160 jaar Stier, Ram, Vissen, Aquarius, Steenbok, Boogschutter, Schorpioen, Weegschaal en Maagd en ze komen op en gaan over je heen in de hemelen zoals magie.

Alle twaalf tekens van de zodiac kunnen gevonden worden in een smalle band van sterren, bij benadering  op de 14de breedtegraad, rond de hele hemel. Je kan blijven zitten op de neus van de Sfinx voor de volgende 25 920 jaar en kijken naar al de sterrebeelden die voor je ogen verschijnen.

Al die hemelse beweging door de twaalf tekens van de zodiac zouden niet mogelijk zijn als de Aarde niet ongelijkmatig bewoog. Terwijl onze planeet zijn weg door de hemel schommelt veranderd de positie van wat je ziet aan de hemel terwijl je je fixeert op ťťn punt, bijvoorbeeld de neus van de Sfinx. In opwaartse zin verandere de sterren voor je ongeveer 1 graad, elke 72 jaar, daardoor verandert de kijk op de nachtelijke hemel door de tijd en gaan de sterrenbeelden opwaarts. Het is niet toevallig dat het Grote Jaar en de tijd dat het door de twaalf tekens van de dierenriem doorbrengt hetzelfde zijn.

Blijf op de neus van de Sfinx zitten in de lente van 2002 en staart naar de horizon net voor het licht begint te worden. Je ziet de allerlaatste beelden van  Vissen opkomen. Als we ditzelfde vanaf nu snel honderden jaren zouden doorspoelen zouden we dan wel in het tijdperk van Aquarius zijn. Een andere manier om dit te zeggen is dat, gedurende dezelfde tijdsperiode Aquarius nu het opkomende teken zal zijn voor de gehele mensheid.

We kunnen dit zien in de foto hieronder. Ik termen van heilige tijd zijn we nu waar het groene 'voorjaars-equinox' is op de celestijnse evenaar. Vissen is er juist boven. Vanuit dit perspectief verandert ons punt van observatie geleidelijk naar rechts. Aquarius staat rechts van Vissen en zal in ons zicht komen aan de oostelijke horizon. Ongeveer 2160 jaar daarna komt Steenbok (Houd in gedachten dat de sterren niet bewegen. Het is eerder de positie van de observator op Aarde die veranderd doordat onze planeet schommelend beweegt).

   

Vandaag zitten we recht in het hoogtepunt van een astrologisch niemandland. Het ligt in het midden tussen het doodgaande Vissen tijdperk en het nieuw Aquarius tijdperk dat nog moet geboren worden. De laatste invloed van Vissen zal schoongespoeld worden door vele kansen over de hele planeet. De ouden wisten heel goed dat de schemerzone tussen de tijden altijd beladen was met ontreddering en verwarring. Ze waren zich ook bewust dat elke nieuwe tijd een andere boodschapper van God zou brengen om ons de weg te tonen. De laatste was Jezus die de deur was voor het Vissentijdperk. De eerste Christenen waren zich daar bewust van en gebruikten de twee vissen van het Vissentijdperk die in tegengestelde richting gaan als hun symbool. Jezus beloofde ons dat hij zou terugkeren. En nu zijn we weer aan het begin van een nieuw tijdperk.

Wat wisten de Maya's en andere oude culturen over deze beweging?

Hoe wisten ze dat het ongeveer 26 000 jaar duurde? Hoe wisten ze dit zonder wetenschappelijke instrumenten? Wie leefde 25 920 jaar geleden die zo'n berekeningen maakte? Leerde iemand hen deze dingen? Wie? Waarom wilden alle oude astronomen voortdurende weten waar ze stonden in relatie met het Grote Jaar? Zij beschouwden het als een 'absoluut moeten' weten waar ze op die tijd waren tijdens de Grote Cyclus, omdat deze informatie in verband stond met grotere kosmische cycly en met wat zij meemaakten. Hing hun bestaan ervan af? Recent onderzoek wijst erop dat dit de juiste reden is waarom.

De ouden blijken boodschappen voor ons achtergelaten te hebben... boodschappen over grote Aardveranderingen die 12-13000 jaar geleden gebeurden wanneer het ijstijdperk eindigde en de grote zondvloed opkwam. Het interessante is dat deze periode de helft van het Grote Jaar aanduidde. Of misschien nog belangrijker, het wisselen van Vissen naar Aquarius zoals we nu meemaken maakt de 25 920 jarige cyclus af... een grote gebeurtenis in de kosmische cyclus.

De Maya's verdeelden het Grote Jaar in kleinere cycly van 5 125 jaar. Elke kleine cyclus eindigde met een of ander zuiveringsproces voor planeet Aarde en zijn bewoners. Waarom een zuivering? Het blijkt dat voormalige menselijke beschavingen zich teveel identificeerden met de materiŽle manier van leven en te weinig aandacht hadden voor spirituele ontwikkeling. De materiŽle weg leidt tot buitensporig plezier, zelfbevrediging, gemakzucht, hebzucht, ondergang van het milieu, oorlogen, onderdrukking van de armen en zo verder.. niet anders dan wat we nu hebben.

De Maya-astronomen die een prima begrip hadden van de hemelen, gebruikten een speciale kalender die een leidraad was voor hun leven. Hun kalender komt tot einde op 21 december 2012. Waarom? Het is niet alleen het einde van een 5125-jarige kleine cyclus, maar ook he einde van het Grote Jaar. Zij (en de Hopis) zeggen dat planeet Aarde dan opnieuw gereinigd wordt op die tijd. Misschien wisten ze, dat voor een nieuwe kosmische cyclus begint, het karma van de huidige cyclus gezuiverd moet worden. Ze zijn niet alleen met dit denken.

 

Wat wil dit allemaal zeggen? Hoe kunnen de oude voorspellingen verbinding hebben met recente door de spirituele wereld geÔnspireerde boodschappen? Ikzelf en anderen geloven dat het wil zeggen dat we aan het begin staan van een nieuw en schitterende tijd staan die gekend is als de Gouden Tijd... als we onze angsten loslaten, als we het materiŽle loslaten en het met het spirituele in evenwicht brengen. Met de geboorte van een Nieuw Tijdperk zal er zo wie zo pijn en verandering zijn. Vrees niet voor de pijn en de veranderingen. Kijk ernaar met onvoorwaardelijke liefde, voor jezelf, onze Bron en elkaar. Voor aanvullende vooruitzichten bezoek alsjeblieft ... De komende veranderingen en 2012... Komt er iets Groots?

 

Naslagwerken:

 

"Beyond Prophecies and Predictions" by Moira Timms
"Boven voorspellingen en profetieŽn" door Moira Timms

"Fingerprints of the Gods" by Graham Hancock
"Vingerafdrukken van de Goden" door Graham Hancock

"The Mayan Prophesies" by Adrian Gilbert and Maurice Cotterell
"De voorspellingen van de Maya's" door Adrian Gilbert en Maurice Cotterell

(Ik weet niet of die boeken vertaald zijn in het Nederlands. Ik heb letterlijk vertaald wat op de Engelse site van Nick staat. Als ze in het Nederlands te verkrijgen zijn, weet ik dus niet of de titels kloppen. Indien interesse is het misschien beter om in de boekhandel naar de auteur te vragen.

      Email    terug naar vorige pagnia

Home