Make your own free website on Tripod.com

 

De komende 

veranderingen

  WAT ER KOMT...

  Christus?

Het Christusbewustzijn?

Overstromingen?

De Gouden Tijd?

Hemel op Aarde?

UFO landingen?

Vervoering?

Contact?

Poolwisseling?

Het einde der Tijden?

 

"De meeste mensen leven hun leven in rustige en niet zo rustige wanhoop. Ze zijn bang en verward. Dat waar ze op vertrouwen is aan het afbrokkelen. Hun wereld veranderd zo snel dat het onmogelijk wordt voor hen om gebieden van veiligheid te vast te stellen."

"Arcturian Songs of the Masters of Light'

Arcturische liederen van de Meester van Licht'

Patricia L. Pereira

Er zijn overvloedig veel profetieŽn vandaag. Men moet er altijd rekening mee houden dat profetieŽn niets meer dan voorspellingen zijn. De beste profeten zijn degenen die willen toegeven dat er niets is over de toekomst dat in steen geschreven staat. De toekomst is vloeibaar en houdt meerdere waarschijnlijke resultaten in, die allemaal afhangen van de keuzes die we vandaag maken als individuŽn en als een collectieve menselijke familie. Als we het niet prettig vinden wat we horen over de toekomst, hebben we de kracht om die te veranderen. De intentie van iedereen die het je anders verteld zou in vraag gesteld moeten worden.

Er is geen twijfel mogelijk dat er meer profetieŽn en andere goddelijk geÔnspireerde boodschappen over het lot van de mensheid van vandaag gaan dan eender welke tijd in onze gekende geschiedenis. Wat ook anders is is dat het globale bewustzijn in deze voorspellignen en boodschappen zonder voorgaande is. Dit alles beÔnvloedt snel het collectief menselijk bewustzijn en breidt zich uit naar weergaloze niveaus.

Wat zijn zij? De Edgar Cayce's voorspelde veranderingen, de tweede komst van Christus, de Hopi Indiaanse voorspellingen, de Maya voorspellingen, Nostradamus, de boodscahppen in de omgeving van de Grote Pyramides en de Sfinx, geÔnspireerde boodschappen van de PleiadiŽrs, Arcturianen en geesten van andere dimensies, Engelenboodschappen, graancirkels, Bijbelse voorspellingen, HinduÔstische en Boeddhistische voorspellingen, de voorspellingen van de piramides, geheimen waarin we leren over vooruitstrevende beschavingen(50) die duizenden jaren geleden op deze planeet woonden, UFO observaties overal op planeet Aarde... en ga zo maar door.

Het meest belangrijke  is dat ze allemaal in ťťn punt samen komen op dit moment in de menselijke geschiedenis. Om meer specifiek te zijn, het tijdsraam breidt zich uit tot 21 december 2012, het einde van de Maya kalender. Onnodig te zeggen dat dit interessante dagen zijn, en dat we binnenkomen in wat een belangrijke tijd is voor ons allen.

Laat me een algemeen thema van mogelijk komende op handen zijnde veranderingen die voorspeld werden met je delen. Ik kan je hier geen bewijs voor geven. Het is gebaseerd op een innerlijk gevoel dat goed zit voor mij. Ik heb een lijst gemaakt van vele naslagwerken op het einde van deze pagina. Ik nodig de lezer uit om sommige van deze bronnen van informatie te onderzoeken met een open geest en hieruit hun eigen conclusies te trekken. Mijn enig verlangen is om gevoelens te inspireren en een hoogst gevoel van verwondering te creŽren over dit alles.

Achtergrond...

We zijn niet onze lichamen? We zijn geesten met zielen door God gecreŽerd en met een vrije wil. Door ons universum en misschien oneindig andere universums, zijn er vele kernrassen of verschillende zielefamilies. Ofschoon velen ervoor gekozen hebben om hun eigen aparte weg te gaan zijn we en blijven we altijd EEN met elkaar en met onze Bron. Het menselijke ras is een van deze vele kosmische families. Samen met onze broeders en zusters van de sterren, zijn nog steeds vrij om de verschillende materiŽle werelden en dimensies die God gecreŽerd heeft voor ons  te ervaren waar en wanneer we willen.

Vele jaren geleden beslisten menselijke geesten om naar planeet Aarde te komen zodat wij (en God) het leven dat de 3-dimensionale planeet te bieden had konden ervaren en beoordelen. Als groep waren we overeen gekomen om deze planeet op te heffen op een heilige manier. Het zou iets moeten worden wat Godsbewustzijn op het aardse niveau bracht waardoor de trilling van Spirit zich zou vermengen met de materie. Ergens langs de weg gingen we onszelf zo erg identificeren met de materiŽle wereld door de vele fysieke geneugten en bleven steken in de leven-dood-reÔncarnatie cyclus die kenmerkend is voor planeten met een 3-dimensionaal trillingsniveau. In wezen zijn we onze weg en onze Godkern kwijtgeraakt.

We vergaten gewoonweg wie we waren en waarom we hier in de eerste plaats kwamen. ReÔncarnatie helpt ons te herinneren wie we werkelijk zijn.

We hebben ook nogal wat negatief en positief karma verzameld door onze achtereenvolgende levens, zowel individueel als in onze wereldomvattende familie. Het doel van het hebben van vele levens(161) is dat het ons toelaat om liefdevol het voorbije karma te neutraliseren met onze eigen beslissingen en verantwoordelijkheidsgevoel. God beoordeelt ons niet; we worden onvoorwaardelijk geliefd. Met andere woorden, het reÔncarnatieproces is een liefdevol gebeuren dat ons de kans geeft om weer de vrije geesten te worden die we ooit waren. Maar dit kan enkel bereikt worden door onze vrijwillige keuzes die gebaseerd zijn op onbaatzuchtige liefde, vergeving, mededogen en nederigheid.

Het schijnt dat we als beschaving al eens op dit punt gestaan hebben.

Dit gebeurde duizenden jaren geleden. Velen verwijzen naar tijden als LemuriŽ en meer recent, naar Atlantis. Tijdens de dagen van Atlantis waren als menselijke familie technologisch verder gevorderd dan nu. We identificeerden ons zodanig met het materiŽle comfort en plezier dat buitensporige fysieke toegeeflijkheid  en zelfvoldoening normaal werden. In dit proces waren we zo arrogant dat we het hele milieu en onze planeet verwoestten. Er was geen verlangen naar het spiritueel in evenwicht brengen, bijna net zoals vandaag.

Op het einde waren we verantwoordelijk voor grote aardbevingen in Atlantis, die het gevolg waren van ons uit balans zijn. Het had niets te maken met een woedende God die ons wilde straffen. Zo werkt het niet. Wij bepalen ons lot, niet God. We zijn nu weer tot dat punt gekomen. We zijn nogmaals aan de rand.

Zullen we deze keer de juiste keuzes maken? 

Er zijn ontelbare andere planeten naast de Aarde in ons universum. Velen houden intelligent leven in stand. Veel van die planeten worden door anderen kernrassen die hun eigen vrijwillige keuzes gemaakt hebben door de jaren bewoond. Sommige van deze sterrenzaadrassen zijn verder geŽvolueerd dan anderen, onszelf incluis. In wezen doen zij hun dingen en maken zij hun keuzes net als wij. Hoewel sommigen ons niet vergeten zijn. 

Ergens langs de weg, erkenden de donkere krachten, die nog altijd een deel zijn van Gods onvoorwaardelijk geliefde familie, dat Aarde en zijn bewoners zich ontwikkelden in een op angst gebaseerde planeet omdat we onze weg verloren waren. Zij maakten misbruik van de situatie en begonnen deze planeet te controleren omdat het hun verlangen naar negativiteit voedde. Jammer genoeg hadden zij voor lange tijd controle en hun invloed heeft ons op angst gebaseerd denken door de jaren gevoed Het gaat nu nog steeds door. Maar dat verandert ook dramatisch. 

Het universum is perfect. Er zijn grote en kleine kosmische cycli, waarin veelomvattende uitgestrektheid is, die lijkt op een uurwerk dat heilige orde en vastberadenheid reflecteerd. Er zijn ook verschillende dimensies in God's universum (Jezus vertelde dat Zijn Vaders huis vele huizen had. Onze vijf zintuigen laten ons alleen bewust zijn van de 3de dimensie. Er is een vierde dimensie op deze planeet, en dit is de plaats waar we naartoe gaan wanneer we veranderen van vorm en doorgaan. In deze dimensie zijn er ook vele niveaus. Afhankelijk van de spirituele kwaliteit van het leven dat we leiden, zullen we onszelf in een van deze niveaus bevinden nadat we overgaan en voor we terugkeren als dat nodig is. 

Er zijn planeten in het universum van vandaag die bewoond worden door wezens met een hoger trillingsniveau en intensiteit dan de 3de en 4de dimensie. Een goed voorbeeld is het ras dat de Arcturians genoemd wordt. Zij zijn een 5de en 6de dimensionaal ras. Als zij bewust hun trillingen doen zakken kunnen zij net als wij in een 3-dimensionaal bestaan leven. 

De veranderingen die komen...

Zoals uiteengezet trilt planeet Aarde en al zijn bewoners al een hele tijd in de derde dimensie. Volgens wat ik las over kosmische cylci veranderen we nu van een 3-dimensionaal bestaan naar een die op een hoger energieniveau trilt. Dit geboorteproces is een grootse kosmische gebeurtenis voor ons en het doel is deze planeet en al de deelnemende levensvormen naar een hogere dimensie overdragen.

Planeet Aarde gaat door een diepe verandering en het zal lijken op het paradijs vergeleken met de huidige manier van zijn. De drijvende kracht achter deze onomkeervare en weldadige transformatie is een golf van energie die het Christusbewijstzijn wordt genoemd. Het is een deel van de tweede komst van Christus die we allemaal kennen. Het is interessant om weten dat Christus misschien vandaag op deze planeet rondloopt en werkt aan het proces om ons te helpen door deze bewustzijnsverandering.  Dit is een diepe gedachte en als ze waar is, gaat het verder dan het beschrijven van de gevolgen. Ik nodig de lezer uit om een pagina op mijn website te bezoeken die deze mogelijkheid onderzoekt en er zijn/haar eigen conclusies uit te trekken.

De menselijke familie op planeet Aarde is niet gelijksoortig. Het lijkt eerder een mengsel te zijn van sterrenzaden van andere planetaire systemen die zich bewust waren van de diepe dimensionale verandering van bewustzijn op dat moment in de tijd. Deze sterrenzaden vergaten vrijwillig wie ze waren en waar ze vandaan kwamen. Ze werden geboren als 'mensen' en 'als kosmische vrijwilligers' om onze planeet te helpen door deze transformatie naar het Licht.

Om dit te kunnen bereiken werden de sterrenzaadjes voorbereid om te ontwaken voor wie ze werkelijk zijn op dit moment, als Wezen van Licht en Liefde. Blijkbaar hebben ze dit al vele malen voordien gedaan met andere planetaire systemen. Ze leven om hun vele broeders en zusters van de sterren te dienen. Zo groot is hun liefde voor ons.

Het zieledoel achter deze dimensionale verandering van planeet Aarde is die te veranderen van een op angst gebaseerde planeet naar een die spiritueel gericht is en gebaseerd is op liefde. De verandering is onomkeerbaar en wordt nog sterker gedurende de volgende 10-15 jaar. Voor degenen die er aandacht aan schenken, de wissel is reeds aan het gebeuren naar het Nieuwe Tijdperk van Aquaris. 

Bovendien blijkt vanuit wat ik las, dat we de laatste 20-30 jaar vele kansen kregen om keuzes te maken in ons leven die gebaseerd waren op liefde, of op angst. Degenen die blijven kiezen voor een leven van angst zullen verplaatst worden naar een andere planeet, die nog steeds in de 3de dimensie trilt. Ze zullen verder gaan met de leven-dood-karma cyclus tot zij het pad van liefde kiezen. Degenen die kiezen voor een leven van liefde zullen op planeet Aarde blijven leven en naar een hogere dimensie gaan. Dit zullen de Gouden Jaren zijn waarover in de profetieŽn staat.

Kan al deze verandering naar andere dimensies bewezen worden? Niet echt.

Hoewel, een ding is zeker. Er grijpt een stevige verandering van bewustzijn plaats op planeet Aarde deze dagen. Miljoenen mensen worden spiritueel wakker. Dit heeft het globale bewustzijn van onze planeet beÔnvloedt. Vele van de gruwelijke profetieŽn voor deze tijden gebeuren eenvoudigweg niet. Ja, er is onevenwichtigheid, en heftige weerspatronen, en er gebeuren allerhande dingen op Aarde, maar de ergste dingen worden heel veel verzacht door de spirituele planetaire ontwaking. 

Mijn goede raad is om geen angst te hebben voor wat gebeurt. Wees enkel het prachtige Wezen van Licht dat je bent, en spreid zachtjes het licht en de liefde uit naar iedereen die je ontmoet en doe alles wat je kan om de planeet te helen en om een einde te maken aan de afgescheidenheid tussen mensen.

Samen met deze veranderingen beginnen we sneller te vibreren. Voor velen die ontwaken is dat niet de meest prettige fysieke ervaring. Symtomen van uitputting, onbehaaglijkheid, een verlangen om uit de concurentiestrijd te ontsnappen, een gebrek aan concentratie, een behoefte aan veel slaap, een verlangen naar innerlijke vrede die komt en gaat. Er zijn tijden waarin je gevoelens intenser zijn. Je kan  tot je eigen verrassing soms heel boos of ongeduldig worden. Misschien ben je te emotioneel, ween je veel, voelt dingen heel diep aan. Probeer rustig te blijven. Deze veranderingen zijn een deel van het transmutatieproces.

In het kort, de wereld stopt niet, het zal een tijd zijn van verandering, omwenteling en voortdurende stroming. Planeet Aarde zal niet langer 3-dimensionale situaties en houdingen toestaan. Alle regels zijn aan het veranderen. Probeer niet vast te houden aan je vroegere ervaringen en geloof, ze kunnen niet langer toegepast worden.

Het is tijd om los te laten. De reis van de Aarde, zoals wij ze kenden, is bijna gedaan. Wat ook eindigt is de verstikking van deze prachtige planeet door angst. We worden geboren in een Nieuw Tijdperk waar we onvoorwaardelijke liefde, vrede, harmonie kunnen delen met elkaar. Vissen verliest zijn grip. Waterman is aan het komen.

Gebruikte bronnen:

"Beyond Prophesies and Predictions" by Moira Timms
"Verder dan profetieŽn en voorspellingen" door Moira Timms

"The Starseed Transmissions" by Ken Carey
"De transmissies van het sterrenzaad" door Ken Carey

"Starseed: The Third Millennium" by Ken Carey
"Sterrenzaad: Het derde millenium" door Ken Carey

"E. T. 101" by Zoev Jho
"E. T. 101" door Zoev Jho

"We the Arcturians" by Dr. Norma Milanovich
"Wij, de Arcturians" door Dr. Norma Milanovich

"Songs of Malantor" by Patricia Pereira
"Liederen van Malantor" door Patricia Pereira

"Eagles of the New Dawn" by Patricia Pereira
"Adelaars van de Nieuwe dageraad" door Patricia Pereira

"Songs of the Arcturians" by Patricia Pereira
"Liederen van de Arcturianen" door Patricia Pereira

"Arcturian Songs of the Masters of Light"   by Patricia Pereira
Arcturiaanse liederen van de Meesters van Licht" door Patricia Pereira

(Ik weet niet of deze boeken vertaald zijn in het Nederlands, misschien best eens kijken of vragen bij je boekhandel of op internet. Ik heb de titels letterlijk vertaald, dus die kunnen ook anders weergegeven worden.)

home