Make your own free website on Tripod.com

VAN DE STERREN

 

 

"Maak je niet ongerust als je niet in staat bent om nauwkeurig de sterren in het melkwegstelsel te tellen, als je niet in staat bent om jezelf te uit te drukken in ingewikkelde zinnen, of wiskundige vergelijkingen formuleren op de manier van mensen met een superbrein. Op kosmische schaal is dit allemaal niet belangrijk. Wat van belang is je bereidheid om een spiritueel leven te leven en de intentie waarmee je dit open en vrij in praktijk brengt. In eerlijkheid de voorschriften van de Universele wet aannemen en hen toepassen op elk aspect van je leven.

Probeer anderen lief te hebben zonder de verwachting dat ze ook van jou zullen houden. Probeer naar best vermogen meelevende liefde te beoefenen voor alle wezens met gevoel."

 

"Arcturian Songs of the Masters of Light."

Arcturian Gezang van de Meesters van Licht"

Patricia L. Pereira

 

 

      

Heb je je ooit afgevraagd waar je echt vandaan komt? Ik spreek niet over je ouders, of over een land of zelfs niet over planeet Aarde wat dat betreft.

Op dit punt maken velen van ons een grote stap en we zeggen dat we van God komen. en dat is waar. Alles komt van God.

Maar laat ons niet zo ver springen. We zouden een van de meest opwindende delen missen. Waar ik het over heb is waar we waren voor het moment dat God ons schiep in het begin tot het moment waarop we verwekt werden en geboren. Waren we gewoon 'niets' en waren we dan opeens in de buik van onze moeder? Of waren we in een staat van uitgestelde levendigheid, een toestand van vergetelheid, tot het tijd was om naar de Aarde te komen? Of waren we heel levend, bewust, in een lichter lichaam, misschien in een andere dimensie of misschien op een andere planeet in een ander sterrensysteem?

De laatste tien jaar begin ik me te realiseren op een heel diepe manier dat de Aarde niet mijn blijvende thuis is. In tegendeel, het is een prachtige plaats om te bezoeken en te groeien in spiritueel bewustzijn. En het is allemaal deel van een veel groter kosmisch plan dat veel verder gaat dan ik ooit geloofde, het grootste deel van mijn leven. Voor die tijd, vroeg ik me dikwijls af waar ik werkelijk vandaan kwam. Misschien interesseren dit soort vragen je ook.

Tijdens mijn spiritueel ontwaken gedurende de laatste 10 jaar realiseerde ik me antwoorden waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden. Ik spreek niet over:" dat we geboren zijn in zonde, dat we opgroeiden in angst voor God, dat we werken om te overleven en om het comfort en plezier van het leven te hebben, te trouwen, kinderen te krijgen, belastingen te betalen, oud te worden, op pensioen te gaan, en daarna dood te gaan, naar de hemel of naar de hel voor eeuwig."

Dit simplistisch, op angst gebaseerd sprookje dat ik vereist was te geloven heeft ons (en mij) misleid voor een heel, heel lange tijd. Als ik andere antwoorden vond op mijn vragen, hadden die veel meer betekenis. Ze hadden het echt 'gevoel' en in mijn hart wist ik dat er een ontegenzeglijke waarheid was.

De laatste zeven jaar ging in door een onverwachte verwarrende en ontredderende tijd die zich ontwikkelde in een spirituele crisis. Terzelfdertijd begon ik spiritueel wakker te worden na het lezen van honderden new age en metafysische boeken die een ongelooflijk diep effect op mijn leven hadden. Op een of andere manier kon ik niet genoeg krijgen van de wijsheid en de waarheid die deze boeken bevatten.

In deze boeken vond ik vele antwoorden waarnaar ik al mijn hele leven zocht. Deze inzichten kwamen van geÔnspireerde boodschappen van de spirituele wereld, Oosterse mystiek, leringen van oude beschavingen, inheemse Amerikaanse wijsheid, en zo verder. Voor onverklaarbare redenen had het zoveel betekenis dat ik hen allemaal las.

Kan ik veel bewijzen van wat er in die boeken gezegd werd? Nee, dat kan ik niet. Eerlijk gezegd, als veel van deze informatie bewezen kon worden zonder twijfel, zou onze vrije wil het er moeilijk mee hebben om met sommige dingen om te gaan. Het is een subtiel rustig proces. De waarheden die in deze boeken staan zijn er om het 'gevoel' van het hart te ontwikkelen en om ons op hartniveau te laten reageren. Om onze vrije wil keuzes te maken daardoor. Niets wordt geforceerd. Het heeft te maken het gevoel en ik vertrouw de sterke emoties die ze in mijn hart gecreŽerd hebben.

 

Kortom, wat ik geleerd heb is God alles was wat er was voor ons universum gecreŽerd werd. Wat toen bestond werd beschreven als het Absolute, waar niets was buiten de onbegrijpelijke geest van onze Schepper. Er bestond geen fysieke/materiŽle wereld op die tijd.

In het Absolute kon God alleen dingen weten, hij kon ze niet voelen of ervaren. Wij kunnen bijvoorbeeld weten wat het is om verliefd te worden maar als we het niet ervaren of voelen, is het iets groots wat we missen. Op een bepaald moment creŽerde God ons (zielen). Wij waren ook in het Absolute en ofschoon het complete vreugde en geluk was, was het alleen maar weten, niet ervaren en voelen.

Dus God maakte een plan. Een plaats, die gescheiden was van het Absolute, zou geschapen worden. Dit zou een fysieke wereld zijn waar alles wat er was, ook emoties, gevoelens en ervaringen, een tegengestelde had. God wist dat, als er geen tegenstelling was voor koud, we nooit warmte konden voelen en waarderen. En door deze tegenstellingen zouden we de ervaringen en gevoelens kunnen hebben die zo belangrijk waren voor ons.

In een grootse openbarsting van God's creatieve geest werd het universum waarin we leven gemanifesteerd en God kon het allemaal ervaren door de zielen die geschapen werden... wij. Met andere woorden, als jij een roos ruikt, ruikt God een roos. Dat is de intimiteit van onze verbinding met Al Dat Is.

 

Onze beste natuurkundigen weten nu dat het universum zo'n 15 miljoen jaar geleden begon met de big bang. Dezelfde natuurkundigen zeggen ons dat deze bang begon door een zeer kleine bolletje enorme energie dat miljoenen maal kleiner was dan een speldenknopje! Dus kan gezegd worden dat ons universum letterlijk uit het niets ontstond!

Voor eeuwen en eeuwen speelden we in de sterren. Ontelbare Lichtwezens scheidden zich in talloze families en rassen van zielen die hun weg gingen om te ervaren, te voelen en het materiŽle universum te onderzoeken. Bij dit alles kregen we twee van de grootst mogelijke gaven: een vrije wil en de mogelijkheid om alles te creŽren wat we wilden. Alles. We wisten ook dat God onvoorwaardelijk van ons houd en dat onze Bron altijd het centrum zou zijn van wat we dachten en deden. Door de tijd veranderde dat voor sommigen van ons.

Veel van de oorspronkelijke rassen hebben sindsdien andere sterrensystemen bevolkt in het biljoen melkwegstelsel in ons universum. Wanneer dat gebeurt blijven sommige leden van zo'n familie in de geestvorm terwijl anderen hun trilling verlagen om de fysieke wereld op 3-dimensionaal niveau te onderzoeken. Sinds die tijd hebben veel van deze oorspronkelijke rassen zich ontwikkeld in gemeenschappen die minder of meer gevorderd zijn dan de onze. Sommigen zijn spiriuteler, anderen minder. Sommigen zijn in het Licht en anderen in het duister. Maar ze zijn allemaal deel van onze originele familie en we moeten ze onvoorwaardelijk liefhebben. Net zoals God doet.

De meesten van ons op planeet Aarde zijn een deel van het menselijke originele ras. Eens waren alle mensen geesten die door de sterren zweefden. Eeuwen en eeuwen geleden kwamen we naar de Aarde als een familie met een speciale uitdaging. We kwamen overeen om Geest in de 3-dimensionale stof te brengen en om een manier te vinden om deze twee in evenwicht te brengen. Met andere woorden, we wilden de energie op planeet Aarde omhoog brengen door het te doordrenken met Gods liefde, en in dit proces, ze transformeren tot een heilige plaats in het universum die we allemaal kunnen bezoeken en waarnemen. Om met dit, op liefde-gebaseerde project, te beginnen daalden velen van ons in de stof en lieten onze spirituele vormen op een veel trager 3-dimensionaal niveau trillen. Anderen van onze familie besloten geesten te blijven om ons te helpen en over ons te waken.

Ergens langs de weg verloren we onze Godgerichtheid. Met het resultaat dat onze ego's ons denken gingen domineren en we ons identificeerden met de materiŽle wereld en het fysieke plezier die hij bracht. We vergaten onze heilige oorsprong en spiritualiteit. Door de jaren heen probeerden we opnieuw onze verbinding met het heilige te bewerkstelligen zodat we ons originele doel konden waarmaken en terugkeren naar de sterren voor meer spirituele avonturen.

We vroegen de anderen in onze spirituele familie die overbleven als geesten, of ze ons wilden helpen, als we ooit verloren en verward raakten in de materiŽle vorm, om ons eraan te herinneren wie we werkelijk zijn. Deze ontwaking voor onze heilige erfenis gebeurt nu op grote schaal op deze planeet. Anderen helpen ons ook.

Van wat ik las is de Aarde geen homogene planeet. Ofschoon het meestal bewoond is door geesten van het menselijke kernras, zijn er hier ook leden van andere spirituele families. Ze komen van andere sterrensystemen zoals Sirius, de Pleiaden, Acturus en zo verder. De meesten wandelen in het Licht. Anderen verkiezen de duisternis.

De sterrenzaden van Licht gingen ermee akkoord om te vergeten wie ze waren toen ze als mensen geboren werden. Velen komen met speciale missies om de mensheid op een bepaalde manier te helpen. Ze zijn nu aan het wakker worden voor wie ze werkelijk zijn en beseffen dat er snel iets spectaculair zal gebeuren. Zij helpen ons ook om wakker te worden.

Andere gevorderde genootschappen in de kosmos zijn zeer vertrouwd met de grotere en kleinere kosmische cylci die de Aarde en zijn bewoners nu ervaren. De datum van de Maya's 2012 is de sleutelbetekenis.

Jaren geleden, toen ik executieve verantwoordelijke was zou ik er nooit van dromen dat ik vandaag zo'n dingen zou zeggen. Nooit. Als natuurkundige werd ik onderwezen dat "alleen meetbare feiten tellen en dat zelfs dan de ontdekkingen meerdere malen herhaald moeten worden om de juistheid ervan te controleren."

Mijn gedachten vermengen zich nu met het hart en de ziel. Ook al kunnen de beweringen die ik hierin geef nu niet bewezen worden, is er een weten diep in mij, dat me vertelt dat ik er aandacht aan moet schenken omdat het goed voelt. En ik ga voor deze gevoelens.

Zoals altijd is mijn intentie om anderen te doen nadenken en verwonderen net zoals de boeken die ik las mij inspireerden om dit te doen. De eindkeuze is aan ons. Voor mij voelt een ding zeker. We komen allemaal van de sterren.

 

"Het maakt niet uit of we geboren zijn als Aard-mensen of of we van een verre ster komen. Als we waarlijk geloven dat we hier allemaal zijn om te verstaan en leren dat we een deel zijn van de Ene Bron van alle schepping, dan doet het er allemaal niet toe. Wat telt is dat jij ontwikkelt op het pad van goddelijkheid en leert hoe je liefhebt en geliefd bent. Dat is alles wat telt."

Terug    Home