Make your own free website on Tripod.com

MOEDER AARDE WEENT

earthspin.gif (5481 bytes)

Wanneer alle bomen geveld zijn,
Wanneer alle dieren verjaagd zijn,
wanneer alle wateren vervuild zijn,
wanneer alle lucht niet meer te ademen is,
alleen dan zal je ontdekken dat je
geld niet eten kan...

~ Cree voorspelling

      

Van al de levende dingen op deze planeet is er maar een soort die een serieuze en dodelijke bedreiging voor het welzijn van onze omgeving.

De mensheid. We hebben oorlog gevoerd met planten, dieren, wouden, de oceanen en met onszelf het meest door onze hebzucht en winstbejach. Dit is een heel verstorende en beangstigende gedachte.

Wat het allemaal zo kritiek maakt is dat het geen generaties meer zal duren om de ontzettende effecten te zien van wat we vandaag met onze omgeving aanvangen. Het heeft het punt bereikt waar de gebeurtenissen een feit zijn. Doe het en we voelen het.

Moeder Aarde en al haar levende kinderen hebben een ingebouwd verlangen om de dingen in harmonie en balans te houden. Door de eeuwen heen zijn we begonnen om die heilige balans serieus omver te werpen. Alles wat we blijven doen is de wouden vernielen voor landbouwgrond zodat we meer geld kunnen verdienen, meer voedsel kunnen hebben en meer mensen. Hetzelfde geldt voor de oceanen. Meer mensen hebben meer huizen, auto's, TV's, kleding, en ander materieel bezit nodig die zich verzamelen door een leven heen. Het is een vicieuze cirkel van ongeregelde consumptie die onze planeet vernietigd.

Moeder Aarde vecht terug. Ze houdt er niet van om uit balans te zijn. Ze doet dit voor ons eigen goed, omdat onze arrogantie en zelfzucht uit balans is geraakt. Heving weersveranderingen, globale opwarming, vulkaanuitbarstingen en aardbevingen, buitensporige regen- en sneeuwval, overstromingen, het verhoogde zeeniveau, het verspreiden van pest-toestanden veroorzaakt door warmere temperaturen, gaten in de ozonlaag, ernstige droogte, ijskappen en gletsjers die smelten en zo verder zijn allemaal waarschuwingstekens dat er iets serieus verkeerd en uit balans is op planeet Aarde.

Zeg wat je wilt, maar ons planetair ecosysteem is gewond en sterft. En onze Moeder weent daarom. Dit alles is het gevolg van hebzucht en geld, dat het gevolg is van het geloof dat we afgescheiden zijn van onze Bron. Afgescheidenheid van onze Bron veroorzaakt ongecenterdheid in het zelf. Dit vals geloof kan ons eerder naar onze eigen ondergang brengen dan we denken. Hier zijn sommige heel inzichtvolle aanhalingen van een geest die Mentor heet, wiens wijsheid gevonden kan worden in een boek genaamd "Agartha: Een reis naar de Sterren.". Hij beschrijft onze relatie met planeet Aarde op de volgende manier...

Negativiteit in de vorm van individuele gedachtenpatronen, dat biljoen keer vergroot wordt, is in staat om een fysieke onbalans in de moleculaire structuur van de ionosfeer door het afnemen van de ozonlaag.

De verzwakking van de ionosfeer laat overdreven zwaartekracht toe die de essentie van de Aardse balans verstoort zodat de gehele planeet in elkaar kan zakken.

De verschillende 'broeikas'gassen zijn niet alleen verantwoordelijk voor de ozonproblemen; de negativiteit die ontstaat door de pijn en angst van de mensheid creŽert de eerste instorting in jullie atmosfeer.

De collectieve energie die door de mensheid en alle levende dignen vrijgegeven wordt creŽert de dominerende atmosferische toestanden.

Ik wijs erop dat elk gebed en elke aktie in positieve en liefdevolle intentie de ozonlaag helpt herstellen.

Jullie zijn nu (1995) een kritieke tijd genaderd waarin de opeenhoping van de ionosfeer zo zwak geworden is dat het uiteen kan vallen.

De Aarde heeft in feite haar eindperiode bereikt, het eind van het koord, en is, zoals ik al zei, klaar voor nieuwe bewegingen of voor totale stilstand. De vraag is: zal de energie die voortgebracht wordt door de mensheid de Aarde voortdrijven in haar nieuwe spirituele richting of transformatie of zal de Aarde teruggebracht worden tot haar wezenlijke energetische rol en terugkeren in de ruimte?

Er is een bewustzijnsverandering onderweg die ons naar het volgende stadium van ontwikkeling van de Aarde.

De Aarde verandert alleen maar als het bewustzijn verandert.

De Aarde leeft en blaast voortdurend nieuw leven in sommige delen en stoot andere delen af, net als onze lichamen doen. Landmassas komen en gaan, en dat zal blijven duren zolang de fysieke Aarde bestaat.

Deze natuurlijke veranderingen ontstaan niet alleen door menselijke bezigheden, alhoewel de aanwezige factor van de veronachtzaming van de natuurlijke wetten natuurlijk wel een rol speelt. Omdat we de Aardse veranderingen zouden verstaan is het beter te accepteren dat je deel bent van een levend organisme.

Je moet ook de manieren leren die je bewust kunt gebruiken om de fysieke stress op aarde te verbeteren die je in de kern houden van controle of verandering.

De verstoring en uitbarstingen van alle soorten die in de Aarde en aan het Aardoppervlak zijn in verhouding met de zwakste energielijnen op de Aarde.

 De meeste van de bizarre en onevenwichtige weersomstandigheden en aardbevingen en alle soorten uitbarstingen worden het meest opgemerkt langs deze breuklijnen (platen), waar de spanning het grootste is.

Deze platen zijn spiegels van de energiepatronen boven hen op het Aardse oppervlak. De spiegel van de platen toont ons niet alleen de energie van de beschaafde wereld, maar ook degene die ervoor geweest zijn.

Positieve en negatieve energiepatronen van de mensheid, die ooit gecreŽerd werden oefenen verder invloed uit op de Aarde, op de ondergrondse platen en de atmosfeer, totdat alles verandert en de universele stroom van bewustzijn terugkeert. Elke gedachte leeft als een 'echt ding' verder; lang nadat de persoon die deze gedachten had gestorven is.

De positieve en negatieve gedachten van elk individu blijven elk individueel continent  en de hele planeet beÔnvloeden. Dus iedere plaat heeft zijn eigen duidelijke energieverzameling.

Beschouw bijvoorbeeld de manier waarop de Atlantische maatschappij zich ontwikkelde naar schoonheid en studie... De AtlantiŽrs mislukten, hoewel ze de samenkomende veranderings stormwolken herkenden, dezelfde stormwolken die nu aan jullie horizon komen.

Als de mensheid zich tegenover de natuur opstelt zal ze altijd verliezen.

Er wordt respect vereist. De mensheid moet zich richten op andere eindeloze energiesystemen, met name op de Aardse thuis en de Goddelijke energie die de  totale evolutie beÔnvloeden. Het respect waarover in spreek is spirituele wijsheid. De methode waarvan je het meeste leert is er een van deelgenoot zijn met alle leven.

 De menselijke familie moet ontwaken en zich realiseren dat onze indiviudele en collectieve gedachten het klimaat, de beweging op Aarde, wereldomvattende ziekten en andere planetaire omstandigheden beÔnvloeden. Als we een staat van harmonie en evenwicht bereiken in onze gedachten zal hetzelfde gebeuren met deze planeet.

 Als je een buitengewoon, award gewonnen boek wil lezen over hoe de hebzucht en de arrogantie van de mensen deze planeet vernietigt raad ik je 'Ishmale' aan van Daniel Quinn. Dit boek moeten gelezen worden door elke hogeschool en collegestudent en door hun leraren.

email            home