Make your own free website on Tripod.com

Onjuist Geloof

  

WE ZIJN PUUR EN ONSCHULDIG GEBOREN.

WE WERDEN DEEL VAN SOAP DIE DE MENSHEID HIER OP PLANEET AARDE GESCHAPEN HEEFT.

GENERATIE NA GENERATIE SCHIEPEN WIJ EN ONZE VOORVADEREN DEZE ZOGEZEGDE WERKELIJKHEID. NIET GOD.

WIJ ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR HET RESULATAAT. NIET GOD. WE KRIJGEN HULP ALS WE DIT VRAGEN? MAAR DE VERANTWOORDELIJKHEID BLIJFT DE ONZE.

KORT NA ONZE GEBOORTE VULDEN ONZE ONSCHULDIGE GEESTEN ZICH MET INFORMATIE DIE WE KREGEN VAN ONZE OUDERS, FAMILIIE, RELIGIE, SCHOOL, TV, REGERING, VRIENDEN EN ZO VERDER.

WE WERDEN DEZE INFORMATIE.

WE WORDEN GECONDITIONEERD OM BEPAALDE DINGEN EN WAARHEDEN TE GELOVEN EN OM ONZE LEVENS TE LEIDEN NAAR DEZE WAARHEDEN.

IN DE MEESTE GEVALLEN IS HET IEMAND ANDERS GELOOF.

VELE VAN DEZE ZOGEZEGDE WAARHEDEN ZIJN NIETS MEER DAN VALSE LERINGEN MET EEN KERN VAN ANGST.

WAT IS DIT VALS GELOOF DAT WE LEVEN EN VOOR STERVEN?

HIER ZIJN ER EEN PAAR. MISSCHIEN HERKEN JE HEN WEL.

-- VALS GELOOF --

GA STUDEREN, VERDIEN VEEL GELD, TROUW, KRIJG VEEL KINDEREN EN JE ZAL GELUKKIG ZIJN VOOR DE REST VAN JE LEVEN (KIJK NAAR HET AANTAL SCHEIDINGEN)

GA ELKE ZONDAG NAAR DE MIS OF JE ZAL VOOR EEUWIG NAAR DE HEL GAAN

DE REGERING LIEGT NOOIT.

VADER "EN ZO VERDER" RAAKT NOOIT ZIJN KIND AAN.

ALS JE VERLIEFD WORDT OP DIE SPECIALE IEMAND EN HUWT, ZAL DIT VOOR EEUWIG DUREN.

MANNEN ZIJN BETER DAN VROUWEN.

EEN MAN IS ZWAK ALS HIJ WEENT.

VROUWEN ZIJN HET ZWAKKE GESLACHT.

ER IS MAAR EEN WAAR GELOOF ... HET ONZE.

DE BIJBEL IS DE ENIGE WEG NAAR GOD.

DE REGERING HEEFT ONS ALLES VERTELD WAT ER TE VERTELLEN VALT OVER UFO'S. ZE BESTAAN NIET.

DE INHEEMSE AMERIKANEN WAREN DE SLECHTEN EN DE BLANKEN WAREN DE GOEDE.

WINNEN TEN KOSTE VAN ALLES IS HET ENIGE WAT TELT.

COMPETITIE  - WIJ TEGEN HEN - IS GEZOND, SPECIAAL VOOR JONGE MENSEN.

DE WETENSCHAP GEEFT ONS ALLE ANTWOORDEN.

DE WOUDEN DOEN HET GOED. WE PLANTEN NIEUWE BOMEN.

FINANCI LE ONAFHANKELIJKHEID ZAL JE VRIJ MAKEN.

FINANCIňLE ONAFHANKELIJKHEID IS DE SLEUTEL TOT GELUK.

AARDIGE JONGENS EN MEISJES EINDIGEN ALTIJD LAATST.

DE BIJBEL ZEGT DAT VROUWEN ONDERDANIG ZIJN AAN MANNEN.

INBOORLINGEN DIE IN DE BUSH LEVEN EN MOEDER AARDE RESPECTEREN EN EREN ZIJN PRIMITIEF.

SEKS IS SLECHT. HET IS EEN ZONDE.

GEBOORTECONTROLE IS ONNATTUURLIJK EN ZONDIG. (STERVENDE KINDEREN IS NATUURLIJK).

TOON JE EMOTIES NIET, MEN ZOU DENKEN DAT JE ZWAK BENT.

HEB ANGST VAN GOD.

OOK ALS JE NIET GELUKKIG BENT, BLIJF GETROUWD OMWILLE VAN DE KINDEREN.

HET CHRISTELIJKE GELOOF ZEGT ONS DAT WE GEBOREN ZIJN IN ZONDE.

VERLIEFD WORDEN ZAL EEN EINDE MAKEN AAN MIJN ELLENDE, DEPRESSIE, ONGELUK EN EENZAAMHEID.

OM IN JE LEVENSONDERHOUD TE VOORZIEN MOET JE ZEKER NIET DOEN WAT JE BLIJ MAAKT. JE ZOU NIET GENOEG GELD VERDIENEN OM GELUKKIG TE ZIJN.

WEES VRUCHTBAAR, VERMENIGVULDIG EN ONDERWERP DE AARDE (JA, ONDERWERP DE AARDE TOT ER NIETS MEER OVERBLIJFT).

JE HEBT MAAR EEN LEVEN. 

EN ZO VERDER

Planeer Aarde gaat door een diepgaande verandering en transformatie op dit moment. Zij gaat naar een hogere trilling. Veel mensen zijn op het spirituele pad. De verandering gebeurt op weergaloze snelheid. De mensheid vind zichzelf op een innerlijke reis, op zoek naar een diepere bedoeling en een dieper doel in het leven. MateriŽle bezittingen en plezier brengen niet het geluk waar we op gehoopt hadden. In dit proces zijn er meer en meer zich bewust van wie ze werkelijk zijn en realiseren ze zich dat er meer is dan alleen hun lichaam.

Een beslissend deel van het innerlijk proces vraagt ons om de vele valse geloven waarmee we geconditioneerd werden uit ons levens te halen en ze te vervangen door nieuwe, universele waarheden die gebaseerd zijn op spirituele idealen en onvoorwaardelijke liefde.

Email            Terug

Home