Make your own free website on Tripod.com

 

Is Spiritualiteit
anders dan religie?

 

 

SPIRITUALITIET ZEGT DAT GOD IN IEDER VAN ONS IS EN DAT WE NIEMAND ANDERS NODIG HEBBEN OM DIE GODDELIJKE VERBINDING VOOR ONS TE MAKEN

RELIGIE ZEGT DAT WE AFGESCHEIDEN ZIJN VAN GOD EN DAT WE 'HEN' NODIG HEBBEN OM DE GODDELIJKE VERBINDING TE MAKEN

SPIRITUALITEIT ZEGT DAT WE VRIJ ZIJN OM ONZE EIGEN KEUZES TE MAKEN OP ONSZELF EN DAT WE PERSOONLIJK VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ONZE HANDELINGEN

RELIGIE ZEGT DAT WE HUN REGELS MOETEN VOLGEN EN NAAR HUN REGELS MOETEN HANDELEN

HET THEMA VAN SPIRITUALITEIT IS ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE

HET THEMA VAN RELIGIE IS ANGST EN SCHULD

SPIRITUALITEIT HEEFT ONS NIET NODIG OM SCHENKINGEN TE DOEN

RELIGIE IS EEN BELANGRIJKE BUSINESS GEWORDEN

SPIRITUALITEIT ZEGT DAT ER GEEN HEL IS, GEEN OORDEEL, GEEN WOEDENDE GOD... DAT WE ONVOORWAARDELIJK GELIEFD WORDEN

RELIGIE ZEGT DAT ER EEN HEL IS, DAT GOD BOOS WORDT EN ONS VEROORDEELT ... DAARDOOR WORDEN WE NIET ONVOORWAARDELIJK GELIEFDE

SPIRITUALITEIT ZEGT DAT WE VRIJ ZIJN OM ONS EIGEN PAD TE KIEZEN NAAR GOD      

RELIGIE ZEGT DAT WE HET OP HUN MANIER MOETEN DOEN

SPIRITUALITEIT ZEGT DAT WE NAAR GOD GAAN OM ONZE LASTEN TE VERLICHTEN

RELIGIE HEEFT ONS GELEERD OM BANG TE ZIJN VAN HUN GOD

SPIRITUALITEIT ZEGT DAT WE NIET BESCHAAMD MOETEN ZIJN OVER SEKSUALITEIT... DAT HET EEN HEILIGE VIERING VAN LIEFDE ZOU MOETEN ZIJN      

RELIGIE HEEFT ONS GELEERD OM ONS BESCHAAMD TE VOELEN OM ONS SCHULDIG EN GEMEEN TE VOELEN OVER ONZE SEKSUALITEIT

  SPIRITUALITEIT LEERT ONS OM MOEDER AARDE TE EREN EN TE RESPECTEREN
IK DENK DAT JEZUS EN BOEDDHA MEER ZOIETS GEZEGD HEBBEN...

  "HANDEL VERANTWOORDELIJK, EER MOEDER AARDE N GEEF JE ALTIJD AL JE LIEFDE"

RELIGIE HEEFT ONS GELEERD DAT WE "VRUCHTBAAR MOETEN ZIJN, DAT WE ONS MOETEN VERMENIGVULDIGEN EN DE AARDE ONDERWERPEN"
IK HERHAAL... "ONDERWERP DE AARDE"

SPIRITUALITEIT VRAAGT DAT WE KINDEREN HEBBEN OP EEN VERANTWOORDELIJKE MANIER DIE CONSEQUENT IS MET DE BRONNEN VAN MOEDER AARDE

RELIGIE ZEGT DAT GEBOORTECONTROLE ONNATUURLIJK IS, EN ZONDE, EN DAT WE NAAR DE HEL KUNNEN GAAN ALS WE HET BEOEFENEN.
ZIJN ZE BANG OM BOETE-BETALENDE LEDEN TE VERLIEZEN?

SPIRITUALITEIT HIERINNERT ONS ERAAN DENKEN DAT WE EEN ZIJN MET GOD EN EEN MET ELKAAR

RELIGIE LEERT ONS ONENIGHEID EN AFGESCHEIDENHEID, WAT HET TEGENOVERGESTELDE IS VAN GOD

SPIRITUALITEIT ZEGT DAT GOD BINNENIN ONS IS

RELIGIE ZEGT DAT HIJ IN DE HEMEL IS EN DAT "ZIJ" DE BEMIDDELAARS ZIJN VOOR ONS

SPIRITUALITEIT ZEGT DAT WE GEBOREN ZIJN IN ONSCHULD EN PUURHEID

RELIGIE ZEGT DAT WE GEBOREN ZIJN MET ZONDE

SPIRITUALITEIT LEERT ONS DAT WE OP EEN LANGE SPIRITUELE AVONTUURLIJKE REIS ZIJN,

DIE UITEINDELIJK EINDIGT MET DE HERINGING MET ONZE BRON             

RELIGIE ZEGT DAT WE MAAR EEN LEVEN HEBBEN OM ALLES GOED TE DOEN EN DAT ER NIETS IS BUITEN DE HEMEL OF DE HEL NADIEN

SPIRITUALITEIT ZEGT DAT WE VRIJ ZIJN OM ONS UIT TE DRUKKEN      

RELIGIE GAF ONS DE GEVREESDE INQUISITIE

SPIRITUALITEIT LEERT ONS DAT ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE VOOR IEDEREEN IS

RELIGIE GAF ONS DE KRUISTOCHTEN WAARIN VELEN GEDOOD EN AFGESLACHT WERDEN IN DE NAAM VAN GOD

SPIRITUALITEIT LEERT ONS DAT WE ELKAAR ONVOORWAARDELIJK MOETEN LIEFHEBBEN EN ALTIJD DE RECHTEN EN KEUZES VAN ANDEREN MOETEN EREN

RELIGIE BEHANDELDE DE INBOORLINGEN VAN AMERIKA, DE MAYA'S EN ANDERE INHEEMSE CULTUREN ALS WILDE PRIMITIEVELINGEN DIE 'GERED MOESTEN WORDEN"

SPIRITUALITEIT LEERT VREDE EN HARMONIE

RELIGIE HEEFT MEER OORLOGEN VEROORZAAKT EN MEER MENSEN GEDOOD DAN WELKE ANDERE REDEN OOK

 

SPIRITUALITEIT ZEGT DAT WE ALLE LEVENDE DINGEN MOETEN RESPECTEREN

IK HOORDE NOOIT EEN RELIGIE VRAGEN OF WE ZOUDEN STOPPEN MET HET KAPPEN VAN MILJOENEN BOMEN OP CHRISTUS VERJAARDAG

SPIRITUALITEIT LEERT ONS OM TE GELOVEN IN ONSZELF

RELIGIE LEERT ONS OM IN HEN TE GELOVEN

SPIRITUALITEIT ZEGT DAT WE ALLE ANTWOORDEN HEBBEN... DAT WE ZE 'DOOR NAAR BINNEN TE GAAN' KUNNEN VINDEN

RELIGIE LEERT ONS DAT ZIJ ALLE ANTWOORDEN HEBBEN EN DAT HUN ANTWOORDEN DE ENIGE JUISTE ZIJN

SPIRITUALITEIT LEERT ONS TE ZOEKEN NAAR DE UNIVERSELE WAARHEDEN EN ONS HART ZAL ZEGGEN ALS WE ZE GEVONDEN HEBBEN

RELIGIE LEERT ONS DAT WE GEEN KEUZE HEBBEN DAN HUN VERSIE VAN DE WAARHEID TE ACCEPTEREN

 

WAT VOELT BETER VOOR JOU?

SPIRITUALITEIT OF RELIGIE?

GA NAAR JE HART VOOR HET ANTWOORD.

HET ZAL JE NOOIT BELIEGEN.

DE ECHTE GOD MAAKTE HET ZO  

 

E-Mail       Home