Make your own free website on Tripod.com

    

    EEN UNIVERSELE WAARHEID...

 

 

Liefde is alles wat is

 

Mijn begrip van waarheid is dat God pure, totale en absolute liefde is.

 

Door totale liefde te zijn kan Al Dat Is niets anders zijn.

 

Alles wat buiten het Absolute is de fysieke wereld, ons unversum. God schiep het zodat we gevoelens konden ervaren. En God kan dit alles door ons ervaren.

 

Ons fysieke universum is niets anders dan een eenvoudige gedachte van Al Dat Is die aan het spelen was.

 

Het is als een droom waarin we binnenkwamen als spirituele wezens, om alles wat in het fysieke universum is te ervaren en te voelen.

 

Terwijl we hier zijn voelt alles in de droom echt voor ons.

 

Dat was precies de bedoeling.

 

In dit universum zijn er maar twee bronnen van emoties en voelen ... liefde en angst.

 

Alles wat ontleend is van de liefde is echt, omdat het God is.

 

Alles wat gebaseerd is op angst is een illusie, of "Maya" dat speciaal gecreëerd werd als een verwijzingsteken zodat we ervaren en herkennen wat liefde is.

 

Als we spiritueel ontwikkelen begint de angst te verdwijnen en wordt hij vervangen door Liefde.

 

Op het einde zullen we allen terug keren en één worden met de Absolute Liefde.

 

En dan zal de kosmische cyclus van afscheid en zich weer verenigen met Al dat is herhaald worden tot in eeuwigheid.

 

Dit alles voor ervaring en gevoel

       

  Terug