Make your own free website on Tripod.com

EEN UNIVERSELE WAARHEID...

  

Er zijn maar twee emoties in het universum... 

liefde en angst

      

Toen we het Absolute als geesten verlieten om het universum te verkennen en te ervaren wisten we dat we gevoelens zouden hebben over dingen.

 

We werden gezegd dat elke keuze die we maakten teruggevoerd kon worden tot liefde of tot angst.

      

Elk van deze twee kernemoties zijn het startpunt voor alle ervaringen, gevoelens en beoordeling.

Hier zijn een paar voorbeelden.

 

Vergeving is een daad val liefde

 

Het gevoel van geluk en opwinding in een liefdesrelatie komt voort uit de liefde tussen twee partners

 

De geboorte van een kind dat uit zo'n relatie komt is een bron van onmetelijke vreugde... allemaal terug te brengen uit de liefde van twee zielen die besloten om een waardevol leven naar deze planeet te brengen.

 

Angst is het tegenovergestelde

 

Boosheid is bijverschijnsel van angst.

 

We kunnen boos en bitter zijn op iemand omdat we bang zijn van hun toorn en misbruik.

 

Deze boosheid kan leiden tot haat, wraakgevoelens of ik het slechtste geval geweld.

 

Dit alles komt vanuit de kernemotie van angst.

 

Wat zijn sommige van de gevoelens die in het domein van de liefde vallen?

 

Mededogen, vergeving, vreugde, geluk, vrijgevigheid, geduld, verdraagzaamheid, begrip, zachtheid, respect en dergelijke komen allemaal uit de bron van liefde.

 

Wat zijn deze die verband houden met angst?

 

Haat, hebzucht, geweld, jaloersheid, ego´sme, boosheid, bitterheid en bedrog zijn er nog maar een paar van.

 

In een wereld van tegenstellingen kunnen we de emoties met elkaar vergelijken omwille van de ervaring en het gevoel.

 

Elke keuze die we maken schept een gevoel van liefde of van angst, en dit alles ten dienste van het kostbaar referentiepunt dat ons verder in het Licht kan brengen, of naar de duisternis.

 

   Terug      home