Make your own free website on Tripod.com

EEN UNIVERSELE WAARHEID

 

Er zijn geen toevalligheden in God's universum

  

Dit is een van de interessante waarheden die nooit bewezen zullen worden.

 

En toch zijn er te veel voorbeelden van 'achtergrondgeruchten' in onze levens die niet kunnen worden toegeschreven aan het lot alleen.

 

Toevalligheden zijn veel te algemaan, en als ze zich ophopen met de tijd, be´nvloeden ze ons om erover na te denken dat ze misschien misschien meer zijn dan gewoon maar toevallige gebeurtenissen.        

 

Deze ongeplande gebeurtenissen komen meestal wanneer we ze niet verwachten.

 

Ze komen eigenlijk niet zo toevallig als we bedenken dat, voor we incarneerden, we deze gebeurtenissen, omstandigheden en mensen in ons leven kozen.

 

Een blind date die leidt naar een levenslange relatie, een onverwacht telefoontje dat ons weghoudt van een tragedie, een kans die zich plots voordoet, een geldschenking als we het het meeste nodig hebben, een droom die waar wordt, zijn maar een paar voorbeelden.

 

Deze 'gebeurtenissen' worden ook synchrone gebeurtenissen genoemd en ze kunnen voorkomen op grote of kleine schaal. Merkwaardig, maar deze buitengewone gaven van begeleiding komen meestal om onze gedachten te be´nvloeden of om de richting in ons leven aan te geven.

     

Wanneer dit gebeurt wordt onze vrije wil nooit geschonden in het proces. We kunnen altijd de keuze maken om op deze gebeurtenissen te reageren, op de manier die wij willen.

            

Terug     home