Make your own free website on Tripod.com

Het opkomen van de
vrouwelijke energie

 

"Je hele tijdperk, je hele Aarde is er nu klaar voor, en dat is een van de kansen van deze nieuwe tijd. Het word de opstaan van de Godin genoemd. Het is niet alleen in de vrouw, maar ook in de man."

 

P'taah... Transformatie van de soort.

      

In het begin van elk groots keerpunt in de menselijke geschiedenis, spoelt er een nieuwe energie over onze planeet om verandering aan te brengen. We verlaten nu het tijdperk van Vissen die ongeveer 2160 jaar duurde. De nieuwe tijd van Waterman zal zijn plaats innemen voor ongeveer dezelfde periode.

Langzaam maar zeker zal de kosmische invloed van Waterman binnenkomen in harmonie, vrede, begrip, een weergaloze tijd van liefde delend, als we wakker worden en ons realiseren dat we allen EEN familie zijn.

De gehele mensheid zal beÔnvloed worden door deze verandering. Degenen van wie hun daden geworteld zijn in angst zullen een moeilijke tijd hebben. De dagen van egoÔstisch denken zijn voorbij. Deze bewustwording kan verscheidene generaties in beslag nemen om te bezinken en een manier van leven te worden, maar het zal gebeuren. Kosmische cycli zijn geen toeval. De klok van God is perfect.

De laatste 50 jaar of zo waren een onmiskenbare heropleving van de vrouwelijke energie op deze planeet. Het is overal om ons heen, om waar te nemen, te waarderen en het in ons wezen op te nemen. Het werd de kop ingedrukt in vrouwen en mannen voor duizenden jaren. De dagen van onderdrukking zijn voorbij.

Nu kunnen mannen wenen omdat hun gevoeligheid vergroot is en vrouwen kunnen meer geŽerd worden als gelijken, zoals het zou moeten zijn.

Wat is vrouwelijke energie? Hoe kan het helpen om deze planeet te transformeren? Waarom zal het zowel vrouwen als mannen beÔnvloeden?

Elke man en elke vrouw op deze planeet heeft een kerngeslacht. Het werd ons toegewezen toen we onze weg in het fysieke verloren miljoenen jaren geleden. Toen werden we gescheiden in man en vrouw. Toen dat gebeurde was het overheersende bewustzijn van polariteit van de fysieke man mannelijk, maar er werd hem ook een spoortje van het vrouwelijke principe gegeven. En het omgekeerde voor vrouwen.

De mannelijke kracht ligt in de linkerzijde van ons brein. Het is het deel van ons dat assertief, logisch en analytisch is, dat doet, controleert, agressief is, zich inspant, ontwerpt, hard is, organiseert, haast heeft, duwt, ons altijd aanzet om te overleven, en vind zijn oorsprong in ons verstand.

De rechterkant van de hersenen is vrouwelijk of creatief, fijngevoelig, intuÔtief, zorgend, ontvankelijk, teder, vol overgave, opbouwend, integrerend, zacht, voelend en het deel wat 'weet' zonder verklaring. Het vind zijn oorsprong diep in het hart. Het vrouwelijk helpt ons om te 'zijn' en deze vorm van energie zal het voortdurende mannelijk aangedreven 'doen' in ons leven, dat een deel geworden is van ons misleide en meedogenloze inspanningen om te bestaan in deze materiŽle wereld, verzachten.

De balans tussen mannelijke en vrouwelijke polariteit zullen ons helpen ondervinden wie we werkelijk zijn.  Eens we beginnen ontwaken voor deze kennis kunnen we uitmaken wie we werkelijk willen zijn.

De Ouden zeiden dat het vele eeuwen geleden de vrouwelijke energie de mannelijke energie domineerde voor een heel lange tijd. Uiteindelijk sloeg de schaal door ten gunste van de mannelijke energie en moesten we deze ongelijkheid en invloed voor duizenden jaren ervaren. Nu moeten de twee bewustzijnspolen of bewustzijnen samengebracht worden en zich vermengen tot gelijken. De invloed van Aquarius zal ons daarbij helpen. Het zal niets anders meer accepteren.

Een paar maand geleden keek ik door mijn keukenraam die uitziet op een veld dat bij een school hoort. Kinderen waren basket aan het spelen. Ik ontdekte twee dingen: jongens en meisjes speelden samen en ze vonden het heel leuk. Deze prachtige kleine gevleugelden weten in hun jonge en onschuldige harten wat er gaande is met de opkomende vrouwelijke energie. Ze zijn veel wijzer dat wij beseffen.

Er komt nu veel vrouwelijk-mannelijk evenwicht in de wereld. Ik vraag me soms af hoeveel mensen dit zien als een opkomen van de godin-energie die een grote invloed heeft op de spirituele transformatie van de menselijke familie en deze wonderbaarlijke planeet.

Vandaag zorgen jonge vaders ťn moeders voor hun kinderen; vrouwen komen naar voor in de sport, industrie, politiek, zaken en dergelijke. Mannen creŽren en drukken zich uit met hun hart, wenen, schrijven poŽzie, omarmen elkaar. Vrouwen komen vooruit, staan op hun twee benen en worden gehoord. Het vermengd zich op de juiste tijd en getuigd van het Watermantijdperk.

Er is geen twijfel mogelijk dat de geboorte van de Nieuwe Tijd waarin we binnenkomen beÔnvloed en geleid wordt door de vrouwelijke energieŽn van sommige merkwaardige vrouwen. Eileen Caddy, Shirley MacLaine, Maryanne Willimason Betty J. Eadie, Carolyn Myss, Jani King, the Peace Pilgrim, Mother Teresa, Jane Roberts, Mary Margaret Moore, Zoev Jho en vele anderen hebben ons zoveel gegeven om over na te denken in hun inspirerende boeken en andere vormen van communicatie.

Ja, de mannen hebben ook daartoe bijgedragen, door hun vrouwelijke, creatieve energie vanuit hun ziel te laten stromen. Het is een verbazingwekkende tijd om te leven. En het is nog niet gedaan. Het begint nog maar. We zijn nog maar juist in de Watermanenergie aangeland.

Nu is het de tijd om mannelijke en vrouwelijke energieŽn in evenwicht te brengen om een vervullend, romantisch partnerschap en langetijdverbindingen te kunnen hebben met elkaar. Het maakt deel uit van het in overeenstemming zijn met de krachten van Waterman die de weg belichten naar de Nieuwe Tijd.

Het is ook een tijd waarin we meer en meer onze zielemaatjes en spirituele tweelingen gaan zoeken in plaats van een traditionele relatie van het voorbijgaande Vissentijdperk te stappen. Die werken niet zo goed meer. Hoewel Watermanreliaties ook niet vruchtbaar zullen zijn tenzij we onze mannelijke en vrouwelijke polen in evenwicht brengen, terwijl we op hetzelfde ogenblik een poging doen om in spiritualiteit te groeien en te ontwikkelen.

Dit alles zal ons begrip van hoe we met elkaar omgaan veranderen. Dit kan al gezien worden in het breken van onze tegenwoordige relaties. Het echtscheidingscijfer zit nu rond de 50%. Dit zal ook veranderen wanneer we een tijd binnenkomen waar onvoorwaardelijke liefde de standaard wordt en waar de liefde tussen partners niet meer zal gebaseerd zijn op egoÔstische voorwaarden, eisen, verlangens, controle, noden of een misleidend gevoel van eigendomsrecht. Liefde zal eerder gegeven en ontvangen worden enkel en alleen omdat ze gevoed wordt door spirituele verbinding.

De opstand in vrouwelijke energie zal ook het besef met zich meebrengen dat het belangrijker is om 'te zijn' dan 'te hebben'. De tijd is gekomen dat we stoppen met ons te concentreren op de uiterlijke, materiŽle wereld voor ons geluk en vervulling. Het vrouwelijke zal ons herinneren dat we zielen hebben; iets wat we een hele tijd vergeten waren. En dit zal meetbaar en voelbaar zijn in de kwaliteit van de romances.

De kinderen van vandaag zullen meer vrouwelijk-mannelijk evenwicht hebben dan hun ouders hadden. Zij zijn gevuld met revolutionaire ideeŽn die hun zullen binnenleiden in de Nieuwe Tijd en de verandering zullen voeden. Het is aan hun ouders om deze jonge krachtige geesten te herkennen en te eren. Ze hebben gekozen om nu te incarneren met volle kennis dat de tijd gekomen is voor Waterman, en dat de vrouwelijke energie verder gaat met het beÔnvloeden van hoe we denken en doen tegenover elkaar als een menselijke familie.

Hier komt wat Eileen Caddy, van wie haar merkwaardige levensverhaal verteld is in haar boek, 'Flight Into Freedom' gezegd heeft over de stijgende vrouwelijke energie. Houd in gedachten dat ze veel boodschappen en visioenen kreeg van God gedurende haar leven...

"In een visioen kreeg ik een man en vrouw te zien. Op de man stonden de woorden 'Licht en Verstand' en op de vrouw 'Liefde en IntuÔtie.' Ik zag dat er een grote wrijving was tussen hen, zelfs haat en vijandschap. Dan ging de vrouw onderdanig op de grond liggen en de man liep over haar, en veegde zijn voeten aan haar af.

Ik hoorde een stem zeggen: 'Sta op vrouw. Wees niet onderdanig aan de man, want ben je niet zijn gezel? Ben je niet hier als aanvulling op elkaar zodat je een harmonie en volkomen eenheid vormt?' De man moet de stem ook gehoord hebben, want ik zag hem knielen naast de vrouw en haar zachtjes opnemen. Hij deed haar vuile gewaad af en gaf haar een puur wit. Dan zag ik twee grote handen die de man en de vrouw namen en hen tot ťťn geheel vormde alsof ze van klei waren. De handen plaatsten de klei op een pottenbakkersschijf en maakte de mooiste pot die ooit geschapen werd. Ik keek hoe de pot in het vuur van zuiverheid geplaatst werd. Wanneer hij er terug uitgenomen werd schitterde hij als de zon. Het was zo mooi, het kon alleen Gods handen zijn die dit geschapen hadden.

Ik zag bloemen van alle kleuren en soorten uit de pot groeien.

Ik besefte wat er kon gebeuren wanneer er niet langer afgescheidenheid was tussen man en vrouw, licht en liefde, verstand en intuÔtie. Er zal eeuwigdurende vrede en welwillendheid zijn alleen wanneer ze samen komen tot eenheid."

Tot slot, het naar boven komen van de Godinenergie zal ons herinneren dat onze bron noch mannelijk nog vrouwelijk is. Onze God is eerder de verbinding van alle energie in het universum, vrouwelijk en mannelijk.

Inderdaad, we zijn op de rand van een opwindende Nieuwe Tijd.

~~~

Er werden verschillende ongelooflijke foto's genomen van een jonge vrouw die haar vrouwelijke energie uitdrukte door bloemen in het wapenschild van de oproerpolitie stak gedurende een vredesmanifestatie in centraal Kiev, 9 maart 2001. De politie maakte een muurrand rond het monument dat opgedragen is aan de UkraÔense dichter en nationaal symbool Taras Shevchenko, Kiev, Ukraine, vrijdag 9 maart 2001 (AP foto door Viktor Pobedinsky).  

terug

~ Email          ~ Home

 

      

      

      

      

      

      

 

       -