Make your own free website on Tripod.com

  De zes fases 

van de romance

   

Iedereen die ooit verliefd was weet dat er verschillende fases zijn in een romance. Elk speelt een andere rol in het totale drama van de verhouding.

Als we kunnen begrijpen hoe ze bij elkaar passen en waar het grootste gevaar ligt kan dat onze verbinding succesvoller maken. De reden waarom is eenvoudig. Als we ontwaken voor onze spirituele kant beginnen we meer in gedachten te hebben wat ons ego en zijn negatieve invloed teweeg kan brengen in onze liefdesrelaties.

Het grootste probleem in alle relaties is het ego.  De meeste romantische relaties eindigen door het effect van het ego op onze keuzes en handelingen. Zonder het ego zouden er geen angst, woede, oordeel, onveiligheid, noden, verwachtingen, controle, jaloersheid, zich vastklampen of andere negatieve onvolmaaktheden zijn die relaties verstikken en verzwakken.

Hieronder staat een beschrijving van een typische romance. Elk stadium verschilt in soort en intensiteit. Het is ook beschreven hoe het ego problemen maakt en onnodig hartzeer...

 

Zieleherkenning: In het begin van elke romantische relatie is er een mysterieuze aantrekkingskracht tussen beide partners.

Deze emotionele bezieling, of zieleherkenning, kan gebeuren wanneer er oogcontact is, een herkenning van de stem, een onverklaarbaar begrijpen die diep weerklinkt in als je in elkaars tegenwoordigheid bent, een merkwaardig besef van onmiddellijke vriendschap, plezier en opwinding wanneer je samen bent, en zo verder.

Deze uitwisseling van zieleŽnergie tussen twee geliefde, die kan gebeuren zonder woorden, gebeurt omdat de twee personen dit gepland hadden voor hun incarnatie. Dat is waarom ze elkaar herkennen en voelen dat er iets anders is. Het is als het vinden van een langverloren vriend, maar het gaat veel dieper.

 

Verwondering: Wanneer twee personen een tijdje op elkaar ingewerkt hebben gaan hun energieŽn door met zicht vermengen en elkaar te overlappen. Ze bereiken een punt waar het verlangen om bij de ander te zijn groeit in hevigheid. De gedachten van de ander beginnen te verwarren en te domineren. Op dit punt zijn beide partners gewoonlijk op hun best als ze samen zijn.

Samen met de groeiende gevoelens komt de verwondering. Wat denkt de ander van mij? Heeft hij of zij me graag? Ben ik de enige met deze gevoelens? Moet ik bellen of moet ik wachten? Moeten we samen uitgaan of moet ik het nog wat tijd geven? Geef ik haar bloemen, of zou dat te veel zijn?

Deze vragen en onzekerheden komen van het ego dat probeert het ontstaan van echte liefde te verhinderen. En daar is een reden voor. Wanneer er krachtige gevoelens van liefde zijn kan het ego niet blijven bestaan. Het verliest zijn controle over het denken en probeert de liefde ten allen koste te verhinderen.

Op die tijdstip van de relatie wordt de invloed van het ego in toom gehouden en geneutraliseerd door de groeiende gevoelens van liefde en romantiek. Als men het ego toelaat om te overheersen kan de relatie moeilijk worden en snel eindigen. Als men het ego verkleint kan de nieuwe relatie zich gemakkelijk en natuurlijk ontluiken.

 

Emotionele extase: Op een bepaald punt, misschien na 4 tot 8 maand in de relatie, komen de krachtige gevoelens en golven van liefe en passie vuriger en oncontroleerbaar. De twee geliefden ervaren mentaal en fysiek een eenheid die ze niet voor mogelijk hielden.

De extase van hun nieuwgevonden liefde is emotioneel overstelpend. De gevoelens die ze gedurende deze tijd van de relatie ervaren beginnen de relatie te verstevigen zodat de geliefden onafscheidelijk worden. Op dit punt heeft het ego maar weinig invloed op de verbintenis omdat de liefdeskracht te intens is. De partners houden van alles!

Wat weinig geliefden zich vandaag realiseren is dat ze nu samen zijn, zoals gepland voor hun incarnatie. Daar kunnen veel redenen voor zijn. Misschien is het om karma te helen, of om de les te leren die geleerd kan worden door zo'n relatie. Of het kan het begin zijn van een aanhoudende of levenslang partnerschap. Hoe dan ook, er zijn altijd redenen om verliefd te worden. Het gebeurt nooit toevallig.

 

De voedende etappe: Nadat de passie en de intensiteit wat beginnen te milderen en de eerste gloed wat afneemt, krijgen de partners vaste voet in hun eenheid. Dit is de eerste gevaarlijke etappe.

De eerste, explosieve intensiteit van verliefd worden liet het ego met de rug tegen de muur staan, maar deze energie is nu wat getemperd en vervlakt. En het ego wacht geduldig voor deze opening en zal proberen de relatie kapot te maken door te oordelen, door angst, door schuldgevoel en andere plannen. Dit is typisch als de op het ego gebaseerde handelingen naar de oppervlakte komen zoals verwachting, nood, behoefte, controle, zich aan elkaar vastklampen, onzekerheid, jaloersheid en dergelijke. Een van de doelen van de relatie is om dit naar boven te halen. We moeten weten wat er achter onze maskers zit zodat we het kunnen helen en in evenwicht brengen.

Het spiritueel volwassen koppel zal dit herkennen en de wederzijdse onvoorwaardelijke liefde in hun relatie bevorderen en voeden. Als dit niet gebeurt kan de relatie stranden. Dit is het punt in de relatie waar men op zijn hoede moet zijn voor de negatieve invloed van het ego. Tijdens dit stadium zullen de liefde en het ego met elkaar wedijveren om de kwaliteit van de relatie te bepalen.

 

Het tweede emotionele stadium: Nadat de partners voor een tijd samen zijn willen zij, als de voorwaarden goed zijn, aan elkaar de belofte doen van eeuwige liefde voor elkaar en besluiten om elkaars deelgenoot te worden voor het leven.

Ook al is het koppel spiritueel volwassen, ze zullen toch al wel te maken gehad hebben met het ego in hun relatie, op een of ander niveau. Aangenomen dat de liefde overwonnen heeft wanneer dat gebeurde zal hun relatie stand houden. De kwaliteit van hun verbintenis zal bepaald worden door de mate van ego en liefde die ze binnenlaten in hun relatie. Als er meer ego is dan liefde is de verbintenis aangetast en zwak. Als er meer liefde is dan ego blijft de verbintenis gezond en sterk.

De opwinding die gepaard gaat met trouwen verandert de ego/liefde balans ten gunste van de liefde. Dit stadium van de relatie is gewoonlijk gevuld met veel beloftes, plannen, geluk en dromen. Deze positieve energie blijft tot de wittebroodsweken voorbij zijn, misschien een jaar of twee van het huwelijk.

En plotseling begint de liefdesenergie weer te verzwakken en dan doet het ego zich opnieuw voelen.

 

Lange termijn relaties en leven scheppen: In de meeste van de gevallen trouwen we met ons zielemaatje. Relatief weinig koppels zijn spiritueel volwassen genoeg voor blijvende tweelingzielrelaties.

Lange termijn relaties waar geliefden met elkaar leven op dagelijkse basis, zorgen voor de grootste kansen en de meest moeilijke tests.

Omdat ze voortdurend emotioneel verwikkeld zijn kan het heel lonend of rampzalig zijn, of iets tussenin. Het hangt er altijd van af met hoeveel ego of met hoeveel liefde het koppel hun huwelijk wil bepalen.

Intense en langdurige zielemaatjesrelaties zijn er altijd om karma te helen  of om levenslessen te leren, of beide. Op de ene of de andere manier zal het ego proberen om tussen beide te komen in deze pogingen en er de reden van zijn dat de relatie te lijden heeft en verzwakt.

Liefde doet het omgekeerde.

Relaties zorgen voor talloze gelegenheden om te leren over geduld, aanvaarding, verdraagzaamheid en vergeving, die allen deel zijn van onvoorwaardelijke liefde. Het ego zal alles doen wat het kan om dit tegen te houden.

Dit geven en nemen tussen de liefde en het ego is wat we zouden moeten ervaren en voelen. Relaties brengen deze tegenstrijdige gevoelens en emoties naar de oppervlakte zodat we hogere, op liefde gebaseerde keuzes kunnen maken of lagere, op het ego aangedreven keuzes. Deze die gemaakt zijn in liefde verhogen het positief karma. Deze die gemaakt worden vanuit het ego brengen meer negatief karma. Zoals altijd hebben wij onze vrije wil om te kiezen wat het zal worden.

Duurzame relaties brengen gewoonlik kinderen in de wereld. Hun aanwezigheid zorgt ook voor kansen en keuzes. Het complete drama van gehuwd zijn met een family zal voortdurend liefde tegenover ego plaatsen. Op elk moment zijn we vrij om te handelen zoals wij dat willen. Sommige beslissingen zullen ons dichter bij onvoorwaardelijke liefde brengen, en anderen kunnen ons dichter bij angst en het ego brengen.

God gaf ons zielemaatjesrelaties en vele levens om onze, op het ego gebaseerde onvolmaaktheden, die zich ophoopten sinds de val van de mensheid, miljoenen jaren geleden te helen. Door dit te doen komen we dichter en dichter bij het her-inneren wie we werkelijk zijn en kunnen we onze natuurlijke staat van Godgeconcentreerdheid opnieuw opbouwen. Deze twee dingen zijn beslissend omdat ze ons leiden tot onze blijvende tweelingzielrelatie en de onbeschrijfelijke extase die het meebrengt.

~ E-mail          ~ terug

Home