Make your own free website on Tripod.com


Kosmisch

partnerschap

 

"Het huwelijk was oorspronkelijk bedoeld om de fysieke overleving bij te staan. Met de groei van het spiritueel bewustzijn in de wereld werd deze vorm veranderd door een andere; een heilige verbintenis tussen partners om elkaar bij te staan in hun spirituele groei."

"Twin Souls"

Patricia Joudry & Maurie Pressman

      

      

Meer dan ooit in de geschiedenis van de mensheid zoeken mannen en vrouwen hopeloos naar antwoorden over hun romantische relaties. Waarom? Omdat velen van deze relaties nu mislukken op grote schaal. En deze die nog overblijven zijn veel minder vervullend dan gehoopt toen hun liefde nog nieuw en passioneel was en voor eeuwig leek te duren. Onnodig te zeggen dat het veel angst, verwarring, frustratie en onnodig gebroken harten met zich meebrengt. 

Iets groots draait de traditionele ideeŽn over romances binnenste buiten en ondersteboven. En dit gebeurt niet toevallig. Kijk maar eens naar de scheidingscijfers van vandaag. 50% van de scheidingen hebben de dromen stukgeslagen van zoveel hoopvolle geliefden en van de kinderen van hun liefde.

De tijd is gekomen om ons vragen te stellen over dit alles. Het kan niet verder op deze manier. Gelukkig zijn er antwoorden beschikbaar voor hen die ze echt willen, vooral voor de kinderen die uit deze gebroken relaties komen.

 

Het astrologisch tijdperk van Vissen eindigt. Een nieuwe tijdperk van Waterman is breekt aan en zijn invloed zal zo'n 2160 jaar voelbaar zijn. Nu zitten we gevangen in de schemerzone tussen de twee en dit veroorzaakt alle verwarring en ontreddering die we in de wereld zien, ook in relaties.

Zoals andere astrologische tijdperken voor deze, zal Waterman verandering brengen.

Radicale verandering. Voor deze die er aandacht schenken heeft het al een meetbaar effect op de manier waarop we denken en doen. Waterman is het tijdperk van Licht, vrede, harmonie, de hereninging van zielen, diepe innerlijke groei en spiritueel partnerschap. Dit zal niet zo maar ineens veranderen, maar het is duidelijk al begonnen.      

De verandering in energie die we vandaag ervaren komt door de verandering van bewustzijn die plaats grijpt. Langzaam maar zeker begint de mensheid spiritueel te ontwaken. Er wordt getornd aan de geloofssystemen die bouwen op wetten en persoonlijk gedrag die op het ego, angst en schuld gebaseerd zijn. Het zet aan tot een geloofssysteem dat gebaseerd is op universele waarheid en onvoorwaardelijke liefde.

Waterman vraagt ons om persoonlijke verantwoordelijkheid op te nemen voor onze daden. Zodat de negatieven gewoonten die we in onze relaties en huwelijken brachten zoals verwachtingen, noden, controle, onveiligheid, afhankelijkheid, doen alsof, egoÔsme, oordeel, zich vastklampen en ander op het ego gebaseerde gedrag niet meer werken. Dat is waarom er 50% van de huwelijken stranden. Dat is waarom de kinderen uit mislukte huwelijken gekwetst zijn en waarom ze hongeren naar iets  wat werkt. Gelukkig is er iets nieuws voor hen om te overwegen. Het is iets wat hen zal helpen het beter te doen dan hun ouders en zij kunnen het dan op hun beurt terug doorgeven aan hun kinderen. Met tijd zal het de hele menselijke natuur veranderen.

Duizenden jaren lang hebben koppels ontelbare beloftes gedaan in de hitte van hun passie om samen te blijven voor een heel leven. Zo'n beloftes zijn vaak onmogelijk te houden. Ik heb ook zo'n beloftes gedaan en ze eindigden door verschillende redenen. Waarom? Omdat de meeste personen een relatie beginnen voor de verkeerde redenen die de eenheid eerder verzwakken dan versterken. Maar we leren van deze ervaringen.

Het resultaat van dit alles is dat de oude manier van verliefd zijn tot een einde komt.  Terzelfdertijd komt er een nieuw en wonderlijk idee naar boven die de deur opent naar een ongelooflijke tijd en manier om een relatie met een ander te beginnen die gebaseerd is op onvoorwaardelijke liefde en een waar besef van heiligheid in het gezegende koppel.

In het kort, het is tijd om het traditionele begrip van relaties opzij te zetten en het begrip van een kosmisch, spiritueel partnerschap die degene uit het verleden zal overtreffen, te overwegen. Dit nieuwe begrip zal niet alleen groeien en bloeien, het zal zegevieren. Het zal zegevieren omdat het ego geen plaats heeft in zo'n eenheid.

Spiritueel partnerschap is gebaseert op gelijkheid, op evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke energie, op de vrijheid en de kracht om zichzelf te zijn en verantwoordelijk te zijn voor z'n eigen handelingen, op heilige seksualiteit, op open en waarachtige verbinding zonder angst voor belachelijkmakerij, op respect en het eren van elkaars kracht en zwakheden en de oprechte herkenning dat je partner waarachtig je meest intieme en omvattende vriend is. Deze verenigingen zullen gebouwd worden op de idealen van onvoorwaardelijke liefde, onbaatzuchtigheid en het besef dat het ego de kern is van falende relaties. Het zal ware, ziel-tot-ziel liefde zijn.

Het succes van spiritueel partnerschap zal niet afhangen van legale stukken papier. Ze zullen ook niet bekrachtigd of gezegend moeten worden door religieuze of wettelijke aangestelden met plechtigheden, die zo materialistisch geworden zijn dat ze al het logische uitdagen. De koppels in kosmische vereniging zullen zo eenvoudig mogelijk een verbond willen maken gewoon door hun verlangen om samen te zijn. Maar dit zal geen onverantwoordelijke of impulsieve beslissing zijn. Het zal gebaseerd zijn op begrip, gevoelens en ziel-tot-ziel verbintenissen waar de meeste van onze voorvaderen tot noch toe niet aan gedacht hadden of ervaren hebben. Ze waren er op die tijd in de geschiedenis gewoon nog niet klaar voor. Nu zijn we dat wel.

 

Hoe kunnen we in spiritueel partnerschap komen? Om dit te kunnen beantwoorden moeten we bij het begin beginnen. We moeten onze ziel begrijpen en wat er aan de hand is. Als we op dat vlak niet beginnen zoeken naar de antwoorden  zullen ze niet zo zinvol zijn als we hopen. Wat dit ook wil zeggen is dat we een reis naar binnen moeten doen als deel van onze persoonlijke groei en spiritueel ontwaken. We kunnen onze 'oude zelven' niet in een kosmische relatie brengen en veel succes verwachten. We moeten eerder een zeker besef hebben van wie we werkelijk zijn voor we kunnen uitmaken wat het is dat we in deze nieuwe en revolutionaire relatie willen inbrengen.

Misschien kan dit je helpen...

Je ziel is een miniatuur van God en zo is het opgebouwd op verzoek. Het wil herenigd worden en EEN met zijn Bron zoals het was in het begin.

Omdat jij je ziel bent is het belangrijk te weten dat zij, en jij, een spiegel zijn van de natuur van je schepper. Het resultaat is dat je mannelijke ťn vrouwelijke energie bevat, een tweevoudige polariteit om het zo te zeggen, die gelijk is als de twee polen van een magneet.

Ergens langs de weg splitten de mannelijke en vrouwelijke polariteit van onz ziel in twee helften toen onze geesten in de materiŽle wereld kwamen waar we ons nu in bevinden. Als je toen mannelijk was op het moment van de pijnlijke scheiding, behoud je nog steeds een zaadje van je vrouwelijke helft. Het omgekeerde is waar als je vrouwelijk was. Door al onze vorige levens hebben we ons basisgeslacht ontwikkeld  en terzelfdertijd hebben we de groei van onze tegenovergestelde seksualiteit gevoed.

In je actuele toestand, meest vrouw of meest man, als een helft van een magneet die in twee geknipt werd verlang  je diep naar voltooiing. Er is een ingebouwde honger om terug heel te zijn met je andere helft. Dit verlangen naar heelheid, naar eenheid is ook een reflectie van de zielehonger naar eenheid met Al Dat Is. Het is allemaal deel van hetzelfde diep verlangen.

De ziel weet dat terwijl zij in fysieke vorm is op planeet Aarde zij haar heilige afkomst moet verwezenlijken en moet terugkeren naar de eenheid met Al Dat Is.

Dit gebeuren zal toenemen. Om dit te volbrengen gaf God de ziel de kans om zijn weg terug naar huis te vinden door de ervaring en de gevoelens van eenheid die gecreŽerd kunnen worden in relaties. Dat is waarom we verliefd worden. Denk eraan dat eigenlijk al onze relaties, ook de romantische soort met zielemaatjes zullen zijn. Deze verenigingen zijn nodig om ons te helpen ontwikkelen en spiritueel te groeien zodat we de tweelingzielhereniging kunnen bereiken en ervaren.

Het is een ziele-ervaring waar we hier ovre spreken. En als we de opzet van dit plan niet beseffen zullen we in relaties stappen voor de verkeerde redenen. In wezen worden we verliefd omdat we God zoeken. Dat is de volmaaktheid achter dit groot en buitengewoon plan en het is Gods gave aan ons. Wanneer we dat beseffen zal kosmische partnerschap een heilige ervaring worden. En we willen nooit meer verliefd worden op de 'oude manier'.

Waar is spiritueel partnerschap op gebaseerd? Hier zijn vijf grondbeginselen om over na te denken...

Onvoorwaardelijke liefde: God is de puurste vorm van onvoorwaardelijke liefde die er is. Onvoorwaardelijke liefde wil zeggen dat het gegeven wordt zonder voorwaarden aan verbonden en dat we geliefd zijn, wat we ook doen. Dit zal voor de meeste mensen niet in ťťn enkel leven gebeuren. Dit zal in fases komen.

Terwijl we in ons lichaam zijn op planeet Aarde zijn er alle soorten relaties beschikbaar om ons te helpen onvoorwaardelijke liefde te worden. Dit is nergens duidelijker dan in romantische relaties. Als we echt proberen deze heilige liefde te hebben voor onze partner zal het ego weinig kans krijgen om de innerlijke vrede en kracht van die relatie omver te gooien. Dit zal grote inzet en zelfdiscipline vragen en het gaat niet over ťťn nacht ijs. Maar we moeten ergens beginnen.

Onvoorwaardelijke liefde wil ook zeggen dat je van anderen houdt wat ze ook doen. Maar dit wil niet zeggen dat je elk misbruik, elke negatieve gedachte of handeling moet aanvaarden van je partner als dit niet je hogere doel of spirituele groei dient. Er moet een lijn en een evenwicht gevonden worden, maar er moet altijd onvoorwaardelijke liefde zijn in de keuzes die je maakt om deze onevenwichtigheden op te lossen.

 

Een spirituele basis: De laatste negen jaar ging ik door een heftige spirituele crisis waarin mijn ego een groot deel van zijn controle over weg en de richting van mijn leven op moest geven. In dat proces ging ik door een diepe spirituele ontwaking die mijn visie op romantische relaties grondig veranderd heeft.

In spirituele romance moet er een drietal gevormd worden tussen de twee partners en God. Dit zal een basis vormen voor de verbinding die het een ware heilige zin geeft. Heiligheid houdt eer, respect en onbaatzuchtige liefde in voor de ander. In zo'n relatie zijn egoistisch geloof, gedachten en handelingen minder en minder dominant. Heiligheid in seksualiteit zal ook het resultaat zijn van een veel meer lonender partnerschap dan een die gebaseerd is op traditionele religieuze geloven die vol kunnen zitten van negatieve dogmas.

Om waardering te ontwikkelen van wat deze heiligheid inhoudt moeten we beginnen met een innerlijke reis. Als je spiritueel begint wakker te worden vermeerdert je kans op een spirituele relatie dramatisch, en de beloning van zo'n relatie zal alles overstijgen wat je in een op het ego gebaseerde relatie vind.

De vrijheid om jezelf te zijn: In elke relatie moet men recht hebben om zichzelf te zijn, in alle onvolmaaktheid. Dat moet geŽerd worden. Beide partners moeten erkennen dat ieder nog op het pad is van spirituele groei en dat het een voortdurend proces is van onszelf te vervolmaken door de eeuwen heen. Mens zijn is geen een gemakkelijke reis en iedereen die in de materiŽle wereld komt zou ervoor gerespecteerd en geŽerd moeten worden.

Dit is waar onvoorwaardelijke liefde, verdraagzaamheid en geduld komen. In het begin van elke romantische relatie is de passie hoog en zijn we overweldigd door de ongelooflijke energie van onze nieuwe liefde. We zien de ander zijn zwakheden niet en onze partner is perfect zoals hij is. Gedurende die tijd heeft het ego bijna geen invloed. We houden van de hele wereld! In dit stadium ervaren we en zijn we onvoorwaardelijke liefde. Onze partner kan niets verkeerd doen. Waneer de aanvankelijke gloed van liefde afneemt komen onze egos opnieuw in de relatie. Als we beginnen te oordelen over onze partner. Wanneer de ander zichzelf is en er komt een zwakheid, dan begint ons ego fouten te zien in dat waar we eerst om glimlachten en wat we schattig vonden toen de liefde nog nieuw was. Dit kan door de tijd erger worden wanneer het evenwicht tussen ego en onvoorwaardelijkheid uit de hand loopt. Plotseling wordt je partner bang om te zijn wie hij of zij werkelijk is en dat is wanneer de harmonie verbroken wordt.

De uitdaging is om het evenwicht ten gunste van onvoorwaardelijke liefde te brengen in plaats van het ego het partnerschap te laten domineren. Herinner je altijd dat hoe meer onvoorwaardelijke liefde er is hoe minder oordeel er kan zijn, hoe groter de vrijheid is om onszelf te zijn.

 

Het ego loslaten: Het zou duidelijk moeten zijn dat onze ego's  controle kunnen hebben over ons leven en over onze relaties. Deze op angst en schuld gebaseerde activiteit was deel van onze relaties voor eeuwen. Jawel, mensen gingen duizenden jaren geleden ook trouwen en scheiden en dat was ook gebaseerd op het ego en dat gebeurt nog steeds. Er werden levens lang serieuze vergissingen gemaakt. Maar nu zijn we klaar voor iets nieuws en Waterman opent onze geest en ons hart voor deze mogelijkheid. Dus, wees niet hard voor jezelf wanneer je ego je verteerd heeft in je relatie naar anderen. Liefde en ego kunnen niet gelijktijdig naast elkaar blijven bestaan. De sleutel om het ego los te laten is meer en meer liefde worden.

 

Hier is een vraag voor jou. Wie is je beste vriend? Als je in een relatie bent en als je niet geantwoord hebt 'mijn partner' dan heb je misschien wel iets om over na te denken. Er is geen twijfel mogelijk dat een kosmisch ziel-tot-ziel partnerschap de kern van intimiteit en vriendschap is. En het heeft het vermogen om de eenheid te versterken, niet om te verzwakken. Als je iets bekendmaakt wat al een hele tijd binnenin je was, iets waarover je je schaamt of waar je niet erg trots op bent, zou je spirituele partner dat  en jou in feite moeten aanvaarden met onvoorwaardelijke liefde en zonder oordeel.

Waarom? Omdat je partner zich zal realiseren dat je op het pad bent dat meerdere levens omvat en dat je je best probeert te doen om te zijn wie je werkelijke bent... een prachtig kind van God en een Lichtwezen die tijdelijk zijn weg kwijt was.

Kosmisch partnerschap heeft niets te maken met je hart weggeven, maar het delen met elkaar.

Kosmisch partnerschap heeft niets te maken met zich aan elkaar vastklampen, maar met een sterke identiteit hebben in evenwicht met jezelf en je geliefde.

Kosmisch partnerschap heeft niets te maken met het weggeven van je vrijheid, maar met vrijer en ook meer verantwoordelijk voor jezelf te worden.

Kosmisch partnerschap heeft niets te maken met het vinden van vreugde in elkaar, maar in de vreugde naar elkaar te brengen.

Kosmisch partnerschap heeft niets te maken met zich in elkaar verliezen, maar zichzelf vinden en dit delen met de ander.

Kosmisch partnerschap heeft niets te maken met het materiŽle. Het gaat veel eerder om de ziel en het samen reiken naar spirituele hoogten.

Kosmisch partnerschap heeft niets te maken met angst en onzekerheid, maar met vertrouwen, aanvaarding, onbaatzuchtigheid en onvoorwaardelijke liefde.

Kosmisch partnerschap heeft niets te maken met blijven steken in de materiŽle wereld maar met groei in eenheid van de twee in relatie, zodat ze zich ontwikkelen naar hun Bron.

Kosmisch partnerschap heeft niets te maken met het ego. Er zullen conflicten en uitdagingen zijn, maar deze zullen zich oplossen, open en met onvoorwaardelijke liefde.

 

 

Breng alsjeblieft alles wat ik zei over spirituele romance naar je hart. Als het juist aanvoelt kan je het misschien proberen. Dit is mijn bescheiden gave aan jou. Het komt van iemand die alle vergissingen gemaakt heeft, maar nu de dingen in een ander Licht ziet.    

   

      Naslagwerken

   

 ~ Email ~ terug

home