Make your own free website on Tripod.com

  

Tweelingzielen en zielemaatjes 1

'Ik vraag me soms af hoeveel van ons, die verlangen naar zielemaatjes of zielerelaties iets weten van de eigen ziel. Tenslotte, hoe kunnen we dit soort gewijde relaties hebben, zonder onze eigen ziel te verstaan en wat er aan de hand is gedurende deze kosmische reis?'

 ... de auteur van deze Web Site ...

 

Vragen...

Zolang we geschreven geschiedenis hebben was er een heel natuurlijke en krachtige aantrekkingskracht tussen mannelijke en vrouwelijke energie naar elkaar toe. En toch zijn er maar weinigen die de tijd genomen hebben om fundamentele vragen te stellen over deze magische eenheid bekend als man-vrouw-eenheid. 

Bestaat het per ongeluk? Is het niets meer dan een produkt van Moeder Natuur wat meer mensen waarborgt? Of kan het zijn dat er een dieper doel en een gewijde bedoeling is voor dit alles? Waarom hebben we voeling van eenheid bij de ander die bij wijlen zo diepgaand is dat we het voor altijd zo willen houden? Hoe beschouwen we het weten, diep in ons wezen, dat ons er vaak aan herinnert dat we niet héél zijn; dat er iemand bestaat, ergens, die ons weer heel kan doen voelen? 

Zeer oprecht, ik kan me niet indenken dat er een andere menselijke ervaring is die meer passie en intensiteit meebrengt dan verliefd worden. Dat is waarom we er zo mee bezig zijn. Uiteindelijk bereiken we een punt op de spirituele reis waar we ontdekken dat het alles te maken heeft met onze zielen. 

Hoe begon het begrip van zielemaatjes en tweelingzielen in het begin? Was het het resultaat van iemands levendige verbeelding of is er een diepere betekenis en doel voor dit alles? Waarom is het woord ziel zo gewoon in deze twee woorden? Waarom zijn we zo geïntrigeerd door dit soort gedachten? Is er een verschil tussen beide? Hoe zal dit de relaties beïnvloeden als we de Nieuwe Watermantijdperk binnen komen? Zal een dieper begrip van zielepartners en de Waterman energie onze levens drastisch veranderen? Realiseren we ons wat onze ziel doet in zijn kosmische reis? 

Al deze vragen zijn belangrijk omdat ze een zeer bijzonder inzicht brengen. Als we een betekenisvolle zielemaatjes of tweelingzielrelatie willen hebben, en er is verschil tussen beide, moeten we beginnen denken over onszelf als zielen. Als we dit niet doen, dan zal dat soort relaties niet veel kans hebben op ware betekenis en vervulling.

Je ziel...

Om goed te kunnen verstaan hoe alles begon moeten we terugkijken naar de spirituele lessen van de Oosterse mysticy en naar sommige van de gechannelde boodschappen die we door de jaren heen kregen. Er is een gemeenschappelijk thema door dit alles heen. En het is niet zo toevallig dat dit heilig lichaam van mystieke kennis nu zijn opwachting maakt. De mensheid wordt langzaam wakker voor zijn ware spirituele aard en als we dat doen, opent ons hart en geest zich voor deze nieuwe wijsheid in ons midden. Belangrijker, we zijn klaar om het nu te leven en door de vele levens die we gaan leven gedurende dit 2160 jaar durende Watermantijdperk. Dit wordt een tijd waar relaties spirituele groei tussen geliefden koesteren. En dat is het grote verschil met het laatste tijdperk Vissen, waar koppels samen bleven voor overleven, meer dan voor wat dan ook.

De mystieke lessen zeggen dat elke individuele ziel een deeltje van God is; iets als een miniatuurversie van de Bron. God heeft een tweevoudige aard of kern, die een gelijke menging is van het mannelijk-vrouwelijk, ying-yang principe. De stuwkracht is de wisselwerking die ontstaat tussen de man-vrouw energie of de Vader/Moeder God en is verantwoordelijk voor ongelooflijke, creatieve kracht die ontspruit binnen hun goddelijke geest. Aangezien alles dat bestaat van Hen komt, is de mannelijk-vrouwelijke kern in alle dingen gevonden, ook in jou.

Niet verwonderlijk, onze individuele zielen bevatten een gelijke mengeling van Vader/Moeder, mannelijke en vrouwelijke kernen. Deze mengeling kan vergeleken worden met een magneet, die twee polariteiten heeft. Een is positief, de andere negatief. Maar de magneet is heel in zichzelf. Op zieleniveau zijn we noch vrouw noch man. We zijn beiden. Net als God is.

Om te verstaan hoe het zielemaatje en de tweelingziel in dit alles past, moeten we teruggaan naar het begin. Letterlijk. Voor onze zielen en het universum tot leven kwamen was alles EEN binnen de koninkrijk van het Absulute of de geest van God. Niets anders bestond. Er waren geen groepen, geen afzonderlijkheid, geen tegenstelingen, geen conflicten en geen contrasten.

Alleen de zuiverste eenheid, zaligheid, vreugde en liefde denkbaar. In deze staat van zijn kon God alleen alles weten, maar niet voelen of ervaren. Omdat hij wilde voelen en ervaren moest er een tegengestelde zijn van alles wat bestond. Om dit dilemma te verhelpen schiep God onze zielen en een plaats waar ze talloos konden zijn om te ervaren en te voelen. Deze plaats is het fysieke universum waar we ons nu bevinden, compleet met melkwegen, sterren, planeten, intelligent leven, gevoelens, emoties en ga zo maar door. Als zielen spraken we af om het Absolute te verlaten voor een tijdje om  onze gaven te ervaren en te voelen en God zou hetzelfde doen door ons. Een andere manier van zeggen is dat als we een roos ruiken, God een roos ruikt. Onze verbintenis met onze Bron is dit navolgen.

In een flits van Gods prachtige geest en verbeelding, werd het gematerialiseerde universum waarin wij leven gecreëerd. Alles erin is een plaats van voortreffelijke dualiteit. Voor alles wat bestaat, ook onze emoties, is er een tegengestelde van. Voor warmte is koud, voor duisternis is er licht, voor gezondheid is er ziekte, voor boosheid is er vergeving, foor haat is er medelijden, voor liefde is er angst, en zo verder. Hoe zouden wij en God het wonder van vreugde kunnen waarderen  zonder dat de tegenstelling verdriet er is waarmee we kunnen vergelijken?

God bracht in de mens de grootste tegenstelling aan. Het was de vrouwelijke en mannelijke energie of het mannelijk-vrouwelijk beginsel, wat een ware ontzagwekkende gave is. Als we spiritueel gaan ontwaken, worden we ons meer en meer bewust van de mannelijk/vrouwelijke energieën en de diepe gevolgen die ze hebben gedurende de relatie met elkaar.

Als we de oorsprong van onze ziel beginen te verstaan en te waarderenen hoe dit leidt tot de zieleverwanten en tweelingziel-begrippen, zullen we geen ander soort partnerschap meer willen. Het is daarom dat het Nieuwe Tijdperk van Waterman, die een tijd is van liefde, vrede, waarheid en harmonie ook de stageperiode is voor grotere ziel-tot-ziel koppelingen. Het belooft ongelooflijk t worden. En het is al aan het gebeuren.

Toen onze zielen losgelaten werden van het Absolute in het unversum om te ervaren en te voelen, werden er groepen en afzonderingen gecreëerd. De originele EEN ZIEL verdeelde zich in massieve zielelichamen (oversouls). Zij verdeelden zich in zielegroepen. Het mensenras is één van hen. De verdeling ging verder tot het een punt bereikte waar kleine, intieme families van zielen in lichamen gingen. Uiteindelijk bestonden individuele zielen. Hier bevinden we onszelf nu. Als we teruggaan naar God, gedurende ons kosmisch avontuur, zal dit proces omgekeerd worden.

Brian Weiss, MD., gebruikt een goed voorbeeld in een van zijn vele boeken, 'alleen liefde is Echt' om te verstaan hoe we tot elkaar in verband staan op zieleniveau en tot God die ons gecreëerd heeft. Hij zegt ...

'Ik ben geneigd te denken dat zielerelaties lijken op een grote boom met duizend bladeren op. De bladeren die op jouw twijg zitten zijn intiem en dicht bij jou. Je mag zelfs ervaringen, ziele-ervaringen met elkaar delen. Er kunnen drie, vier tot vijf blaadjes aan jouw twijg zitten. Je bent ook hoog en dicht verwant met de blaadjes aan de zijtak naast de jouwe. Ze zijn delen van dezelfde tak. Ze zijn dicht bij je, maar niet zo dicht als de blaadjes van je eigen twijg. Gelijkend, als jij verder uitbreidt langs de boom, ben je steeds verbonden met deze andere blaadjes of zielen, maar niet zo dicht als maar niet zo dicht als bij deze in je onmiddelijke nabijheid. Je bent allemaal deel van die ene boom en een boomstam. Je kan ervaringen delen. Je kent elkaar. Maar deze aan jouw twijg zijn het dichtste. Er zijn vele andere bomen in dit mooie woud. Elke boom is verbonden met de anderen door de wortels in de grond. Dus zelfs als er een blaadje is van een verre boom dat volomen anders lijkt dan jij en van heel ver weg lijkt, je bent nog steeds verbonden met dat blad. Je bent verbonden met alle bladeren. Maar je bent het meest dichtbij verbonden met deze van jouw boom. En nog intiemer verbonden met deze aan jouw zijtak. En bijna één met degen aan je eigen twijg.

Je hebt waarschijnlijk al ander zielen ontmoet van dezelfde boom in vorige levens. Dat kan in vele verschillende relaties geweest zijn. Hun wisselwerking kan heel kort geweest zijn. Zelfs een dertig minuten durende ontmoeting kan je geholpen hebben om een les te leren of kan jullie beiden geholpen hebben, zoals normaal gezien gebeurt.

Een van deze zielen kan zelfs een bedelaar geweest zijn aan wie je iets vanuit je hart hebt gegeven, die je toestaat om je medelijden te vergroten met andere mensen en hem  toe te laten ontvankelijk te zijn voor het leren aanvaarden van liefde en hulp. Jij en de bedelaar kunnen elkaar nadien misschien nooit meer ontmoet hebben, en toch ben je deel van het drama. Je ontmoetingen variëren in duur - vijf minuten, een uur, een dag, een maand, een tiental jaren of meer - dit is hoe zielen in verband staan.

Relaties zijn niet gemeten in tijd maar in geleerde lessen."

Dit is een merkwaardige beschrijving over hoe we allemaal verbonden zijn met elkaar als één. Individuen van eenzelfde boom zijn zielemaatjes, terwijl 'half'zielen binnen hetzelfde blad tweelingen zijn. Het woud bevat ontelbaar veel bomen en bladeren (zielen) die samen verbonden zijn als een gigantisch, kosmische eenheid door het hele universum. En deze gehele eenheid is God. Jouw ziel, en alle andere ontelbare zielen die geschapen werden zijn constant bezig om te proberen naar hun Bron terug te keren en opnieuw EEN ZIEL te worden zoals die bestond ik het begin. Dit smachten naar eenheid is in elk en iedereen van ons, en deze honger kan nooit vernield worden.

Dat is de onderliggende basis voor het kosmische begin achter ons bestaan. En dit ongelooflijk avontuur gaat verder dan dat ene leven dat we nu meemaken op planeet Aarde. Wat we ook beginnen ontdekken als we spiritueel ontwaken is dat het verlangen dat we hebben tot eenheid met onze ziel de drijvende kracht is van het verliefd worden. De ervaringen en gevoelens die vanuit de eenheid van lichaam, geest en ziel komen tussen twee spirituele partners herinnert ons aan ons verlangen om één en heel te zijn met God. Het nieuwe tijdperk van Waterman brengt ons geleidelijk terug naar deze verwezenlijking.

Zielemaatjes ...

Gedurende ieder leven, kunnen individuen van je dichste verbonden zielefamilie, je zielemaatjes, misschien je ouders zijn, je zussen, broers, kinderen, tantes of ooms, neven of nichten, besten vrienden en zelfs je geliefden zijn. Sommige leden van deze intieme groep zijn op Aarde op dit moment. De meeste van deze zielen delen dezelfde tak van bladeren waar jij van bent. Degene waarbij je je het dichtst voelt zitten het dichtst bij jou twijg van jouw tak of misschien wel aan dezelfde twijg.

Jij en je zielemaatjes zijn al samen geweest sinds het begin van de schepping. Je hebt samen vele intieme relaties en ervaringen gehad voor een lange lange tijd. En het zal verder gaan tot in de eeuwigheid. Leden van je familie helpen elkaar om wakker te worden voor hun spirituele natuur. En jullie helpen elkaar allemaal in elkaars spirituele groei en ontwikkeling. In dit proces komen we te weten wie we werkelijk zijn, en elk lid van de familie speelt een belangrijke rol gedurende onze kosmische reis samen. Hoe prachtig is het om te weten dat Gods perfecte plan van liefde ons verbindt door de eeuwigheid met onze zielemaatjes.

Zieledelen ...

Zoals hierboven vermeld, jouw ziel is een deel van God. Op die manier is hij ongelooflijk krachtig. Hij kan deeltjes of stukjes van zichzelf zenden naar de verschillende rijken en dimensies die God voor ons geschapen heeft. Een van deze realiteiten is de 3-dinensionale wereld van planeet Aarde, waar je jezelf nu bevind. Je bent een projectie van je ziel en als fragment bewoon je je lichaam voor een heel belangrijke reden. Als je deze woorden leest, ervaart en voelt je ziel en God de materiële wereld door jou.

Hier wordt het echt interessant. Als je ziel dit verkiest kan het meerdere fragmenten van zichzelf in verschillende lichamen innemen op planeet Aarde terzelfdertijd. Wat betekent dat je iemand kan tegenkomen op deze planeet die een deel is van jouw ziel. Deze personen zijn geen zielemaatjes noch tweelingen. Zij worden parralelle zielen genoemd. Als deze elkaar tegenkomen zal er spontaan een heel sterke herkenning zijn en er zal een uitwisseling van energie plaatsvonden.

Tweelingzielen...

Om goed het begrip tweelingziel te verstaan, moeten we kijken waaruit je eigen ziel bestaat. Het is geen brok onbepaalde energie en het is niet zo eenvoudig als ze ons laten geloven hebben.

Vandaag wordt ons nieuwe wijsheid gegeven die een diepgaande invloed zal hebben op tweelingzieleparen. Uiteindelijk zullen ze al het andere overtreffen. Gedurende de tijd zullen deze heilige verbintenissen naar buiten komen als de relaties van keuze, als we door het 2160 jaar durende tijdperk van Waterman gaan. Waarom? Omdat dit soort ziel-bij-ziel binding de meest krachtige Godsgezellen zal creëren. En deze gewijde paringen zullen de eerste serieuze stap vertegenwoordigen gedurende onze reis terug naar Spirit.

Zoals reeds gezegd, als God de ziel geschapen heeft was er een balans tussen het mannelijke en vrouwelijke. Men kan dit zien als twee aparte lichamen van krachtige Lichtenergie binnen dezelfde ziel. De ene helft is het mannelijke bewustzijn, de andere helft is het vrouwelijke bewustzijn. Ofschoon er een verschil is tussen deze twee energiën binnen dezelfde ziel bestaan ze gelijktijdig heel harmonieus, zoals een mangeet met twee tegenovergestelde polen van polariteit.

 Omdat je ziel multidimensionaal is, is de vrouwelijke helft van je ziel verdeeld in veel verschillende individuele delen of stukken. Elk van die vrouwelijke delen vibreert in een andere frequentie van licht. Hetzelfde gebeurt met de mannelijke helft van de ziel. Op deze manier zijn er vele vrouwelijke en mannelijke delen van dezelfde ziel, die allemaal op een verschillende snelheid van licht vibreren. Binnenin de ziel vibreren slechts één mannelijk en één vrouwelijk deel op dezelfde snelheid of trilling. Deze twee identieke helften van dezelfde ziel worden tweelingzielen, tweelingvlammen of tweelingstralen genoemd.

Een andere manier om dit te zeggen is dat elke ziel meerdere tweelingparen bevat, maar enkel één paar, binnen alle paren hebben dezelfde lichtfrequentie en worden beschouwd als tweeling. Voor Altijd! Jij bent de helft van een paar. Gedurende de val van de mensheid, vele eeuwen geleden, werden tweelingen gescheiden in een moment van zwakte om lichamelijk man en vrouw te worden. Sedertdien is elk paar van tweelingen op zoek naar zijn andere helft. En dit tijdperk zal de tijd zijn waar ze elkaar terugvinden voor een blijvende hereniging.

Onze tweelinghelft kan onze geliefde zijn, broer of zus, moeder of vader, een ander familielid of een heel goeie vriend. Zonder te letten of je tweelingziel hier nu is, zal je een intieme band voelen met deze persoon die gewoonlijk heel erg sterk is en verder gaat dan alle andere. De sterkste aantrekking zal gevoeld worden tussen geliefden. Wie je tweeling is gedurende elk mensenleven hangt af van de keuzes waaraan beiden voorrang hebben gegeven om geboren te worden. Je tweeling kan niet in een lichaam zijn in deze tijd; misschien helpt hij of zij jou als je liefhebbende gids door je uitdagingen hier op Aarde.

Ik zal hier niet meer in detail treden, maar er zijn redenen om meerdere paren van tweelingzielen te hebben binnen dezelfde ziel. Laat het voldoende zijn om te zeggen dat onze Bron een ongelooflijk verbeeldingsveromgen heeft. Wat belangrijk is om in gedachten te houden is dat als we beginnen het pad te bewandelen dichter naar huis, naar God, het blijkt dat drie erg belangrijke dingen moeten gebeuren. Het eerste is dat we spriritueel ontwaken en ons bewust worden van onze goddelijke verbinding. Het tweede is dat we de balans tussen de mannelijke en vrouwelijke energie binnen onszelf herstellen. En het derde is dat we ons terug verenigen met onze tweelingsziel om een spirituele volwassen en durend parternschap te vormen.

Het is ook belangrijk om te wijzen dat romantische tweelingziel relaties alleen stand houden wanneer de twee Godmaatjes spiritueel volwassen geworden zijn er klaar voor zijn. Er is een enorme hoeveelheid energie verbonden wanneer tweelingzielen paren. En het soort partnerschap is heel ontvankelijk van de aanwezigehid en de invloed van het ego.

En hun partnerschap is stabiel daardoor. Als twee tweelingen niet spiritueel vooruitkomen, zal hun relatie sidderend maar stormachtig zijn en uiteindelijk eindigen.

Zielemaatjes koppels zijn uiterst belangrijke, omdat ze ons voorbereiden op tweelinghereniging. Dat is waarom ze gezegend moeten zijn. Als je nog niet een staat van serieuze spirituele volwassenheid bereikt hebt kan je een meer lonende zielemaatjes relatie hebben dan met je tweelingziel.

De reis naar huis...

Volgens het al-perfecte heilige plan komen alle zielegroepen terug naar hun oorspronkelijkheid. Eerst zullen de tweelingzielen weer bij elkaar gebracht worden als één spirituele bewuste ziel. Bijeengebrachte zielen zullen dan samen groepen om de zielefamilie te herstellen waaruit ze kwamen en zo verder.

Elke bijeenbrenging draagt meer en meer liefde, vreugde, geluk en extase in zich. De extase die we zullen ervaren bij elke hereninging zal meer en meer worden zodra de oorspronkelijke zielegroepen samensmelten met elkaar. Hoe meer we met elkaar samensmelten hoe meer liefde en vreugde we zullen ervaren. Het meeste van dit zal plaatsvinden in hogere rijken en dimensies van ervaring en voelen. Tenslotte zullen we allemaal terug als EEN zijn, Een met onze Bron zoals het was in het begin.

Zoals altijd, zal de reis terug naar onze Bron beginnen met de vrije keuze die ieder van ons maakt voor zichzelf. De eerste stap op deze ongelooflijke reis naar huis begint wanener we ons gewust worden van onze heilige verbintenis en beslissen om spiritueel te gaan groeien. Dat gebeurt als we ontwaken voor wie we werkelijk zijn en dan begin het leven. Op dat moment wordt er een heel belangrijk signaal vrijgemaakt. Het zorgt er niet alleen voor dat de ziel een echte klare richting krijgt maar het laat de ziel weten dat we verlangen naar de herening met onze tweelingziel.

Het universum zal het signaam oppikken en alles doen wat in zijn macht ligt om de twee tweelingzielen terug bij elkaar te brengen. Houd in gedachten dat de beslissing om spiritueel te groeien niet genoeg is. Je beslissing leven is het beslissende deel. Waarom? Omdat dat de manier is waarop we ons voorbereiden voor de tweelinghereniging. Alle voorbereiding voor een durende relatie met onze tweelignziel grijpt binnenin ons plaats. Het meeste van dat innerlijke werk heeft te maken met het ego en met de onvolmaaktheden die hieruit voortkomen. Over vele levens hebben we vele kansen om dit te doen met onze zielemaatjes relaties. Alle zielemaatjesrelaties leiden uiteindelijk naar onze goddelijke kern en naar blijvende tweelinghereniging. Dat is waarom wij bestaan. Dat is waarom God ons geschapen heeft.

Of je nu een tweelingziel of zielemaatjesrealie hebt, eer het voor wat het is. Je bent samen voor een heel belangrijke reden.

Om deze paragraaf te kunnen schrijven heb ik nogal wat onderzoek gedaan op het zielemaatjes en tweelingzielenbegrip. Mijn gedachten vertegenwoordigen een mengsel van deze inzet.

Men zou niet blindelings in dit zieleavontuur mogen springen zonder de goede voorbereidingen of je kan ontgoocheld en gekwetst worden. Je moet ook je eigen ziel leren kennen en waar je bent op je spirituele pad. De nieuwe inzichten van Waterman die we vandaag krijgen zijn radicaal anders dan de traditionele op het ego gerichte lessen die we gedurende het Vissen-tijdperk ervaarden. De Waterman-romance is serieus materiaal en het vereist het oprecht verlangen om te versaan waar het allemaal om gaat.

Ik raad je aan om de hulpbron pagina die ik gemaakte heb te bezoeken om je te helpen in je hart-en zielereis. En het is het beste dat je je eigen beslissingen neemt.

terug    Home