Make your own free website on Tripod.com

 

Relaties


"Of je je er nu van bewust bent of niet,Je komt in liefdesverhoudingen omdat jezoekt naar God"

Bartholomew
Planetary Brother (1991)  

 

Vraag je je af waarom we zoeken naar een relatie met iemand anders? Waarom is dit zo'n groot verlangen? Waar komt het vandaan? Dit verlangen is niet iets wat wij bedacht hebben. Het komt vanzelf. En het voelt zo goed. Waarom? Reageren we op sommige fundamentele dierlijke instincten  om het aantal mensen op deze planeet te vermeerderen of is er een diepere, misschien goddelijke reden voor dit alles?

Bartholomew de spirit zegt dat we in relaties gaan omdat we naar God zoeken. Wat wil dit zeggen? Het begint allemaal met de ziel. Jouw ziel. Dat deel van jou is een deeltje of stukje van Alles Dat is. Doordat je ziel een deel van God is weet je ziel alles wat er te weten is. Zij heeft alle kennis die zij nodig heeft. Wat zij werkelijk wil, wat zij altijd zoekt is de ervaring en het gevoel van God-zijn. Zij kan dit enkel bereiken door liefde. Anders gezegd, het gevoel van liefde is onze ervaring van God, wat gebeurt als we 'verliefd worden.'

Het hoogste gevoel van de ziel is de Eenheid van perfecte liefde te ervaren met haar Bron. Op de weg naar deze Eenheid zal ze dit verlangen naar uiterste liefde ervaren op verschillende manieren, relaties met anderen inbegrepen, romantische of andere. Deelgenoot worden met iemand anders in een diepgaande handeling van liefde, en de gevoelens die eraan ontleend worden, is de manier van de ziel om te ondervinden dat liefde het pad is naar de uiteindelijke hereniging met Al Dat Is.

Er is geen twijfel mogelijk dat een serieuze relatie met iemand anders een grote rol speelt in onze levens. Ik denk dat de meeste van ons ongeveer 3  tot 6 serieuze liefdesrelaties hebben in ons leven. Hoe komt dit? 

Laat ons beginnen met de eenvoudigste, maar meest belangrijke reden voor alle relaties, ook romantische. Zoals ik al zei in vorige delen van deze web site, leven we in een materieel universum dat gemaakt is uit tegenstellingen. Dit is een oude, mystieke les, die ons vertelt dat er een tegenstelling is voor alles dat bestaat, ook onze gevoelens en emoties.

Dit is hoe we de wereld rondom ons ervaren. Als we geen vergelijkingen maken, zouden we nooit koud of warm kunnen ervaren, licht of duisternis, gezondheid of ziekte, booscheid of vreugde, boven of beneden, haat of vergevingsgezindheid, liefde of verdriet, mannelijk of vrouwelijk en ga zo maar door.

Onze aanwezigheid op deze aarde gebeurde niet toevallig. De meest belangrijke reden waarom we hier zijn is om te ervaren en te voelen. Door dit te doen worden we voortdurend herinnerd aan onze kosmische afkomst en wie we werkelijk zijn. Dan zullen we willen leven en zijn wie we ons herinneren.

Onze zielen willen zoveel mogelijk ervaren en de emoties en gevoelens voelen die daarmee gepaard gaan, omdat het de ziel helpt de weg terug te vinden naar God. Dat is waar je ziel naar op zoek is al die tijd. Proberen haar Bron te vinden en die te zijn.       

De belangrijkste manier voor ons om te ontwaken tot wat we echt zijn is door relaties die we met anderen hebben. Het doel van deze wisselwerking is om ons voortdurend te herinnren dat we spirituele wezens zijn die een menselijke ervaring hebben. En dat we niet gescheiden zijn van elkaar.

Als ieder van ons door een innerlijke transformatie gaat van innerlijke wakker worden, zal onze ware spirituele natuur en heilige erfenis zich openbaren aan ons. We kunnen dan ernstig beginnen aan onze reis terug naar huis. Relaties, speciaal de romantische, zijn de beste weg dit te volbrengen. Dat is waarom God hen geschapen heeft. 

Verliefd worden is een heel diepgaande ervaring. Er is geen twijfel mogelijk dat het een van de meest intens prettige gevoelens is die we kunnen hebben. Het dient ons te herinneren dat liefde de hoogste emotie is die we kunnen voelen en de grootste ervaring is die we kunnen hebben. We moeten ons er bewust van zijn dat intieme liefde met iemand anders zoeken niets anders is dan zoeken naar God. En dat is de hoogste keuze die we kunnen maken.

Er zijn vele manieren om een relatie te beŽindigen. En er zijn andere manieren om hen zo liefdevol en lonend te maken als maar kan. Ofschoon ze werkelijk toepasbaar zijn op alle soorten relaties, heb ik hen gesteld voor de romantische soort ...

 

Om een blijvende en vervullende relatie te hebben is haar te gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd was... om te zijn en uit te maken wie je werkelijk bent. 

Onvoorwaardelijke liefde, die geen oordeel bevat, zou de basis moeten zijn waarop je relatie gebouwd is. 

Je kan van niemand anders houden als je niet van jezelf houdt.                      

Verwachtigen hebben doet relaties eindigen. 

Wanneer we verwachten dat onze minnaar dit of dat doet en ze doen het niet worden we boos en teleurgesteld. De relatie lijdt eronder. 

Een andere relatie-beŽindiger is iemand nodig hebben 

We behoren niet te kijken naar een ander om een leegte in onszelf op te vullen. In een proces van wederzijds delen brengen we een completere betekenis van zelfzijn naar onze partner.  

Als we de ander nodig hebben is dit een  manier om te tonen dat we niet heel zijn. Het kan een obsessie worden die de relatie uit balans brengt. Probeer je partner nooit nodig te hebben. Het beperkt en verstikt 

Hoe kunnen we beloven om een ander lief te hebben voor een heel leven als we onszelf eerst niet kunnen liefhebben? 

Wees altijd jezelf. Doe nooit alsof. Als een van de partners dit moeilijk vind heeft die onvolmaaktheid heling nodig.    

Geloof niet dat verliefd worden je gelukkig zal maken en een einde zal maken aan je eenzaamheid. Ieder van ons moet eerst geluk, balans en heelheid vinden in zichzelf. Dan kunnen we deze innerlijke voltooiing en vreugde delen met de ander. 

Als een relatie eindigt, kan het zijn omdat ze begonnen is voor de verkeerde reden, of voor de juiste reden voor het ego in de weg kwam.  

Jaloersheid en concurentie heeft geen plaats in een relatie. Als het aanwezig is, is er iets uit balans in de persoon en moet dat geheeld worden. 

Als twee mensen hun onsterfelijke liefde voor elkaar uitdrukken wil dat niet zeggen dat hun partner hun eigendom is. 

Totale vrijheid, geen begrenzing en in bedwang houden is de sleutel tot een succesvolle relatie.  

Angstige emoties hebben geen plaats in een spirituele relatie. 

Alle seksualiteit binnen de relatie zou gebruikt moeten worden om de liefde die bestaat te vieren. Seksualiteit kan zowel passioneel als verschrikkend zijn. 

Laat een relatie nooit de oorzaak zijn van jezelf of je eigen identiteit te verliezen. Relaties zouden versterkend moeten werken, omdat ze ons helpen te herinneren wie we werkelijk zijn. 

Als je niet onvoorwaardelijk van jezelf, anderen en je Bron kan houden zullen relaties altijd een uitdaging voor je zijn. 

Voel je nooit verplicht om je liefde aan anderen te bewijzen. Wees jezelf, in al je onvolmaaktheid. Als dat niet genoeg is, zal de relatie breekbaar en uit balans zijn.  

 Alle relaties zullen eindigen als ze niet langer het doel van spirituele groei dienen. Als dat gebeurt laat elkaar dan los met onvoorwaardelijke liefde en ga verder met jullie levens.

Als je elkaar niet ziet als twee zielen op een heilige reis dient de relatie niet langer een spiritueel doel.

 

"Als we beginnen om persoonlijke relaties diep te bediscussieren, worden we geleid om over onvoorwaardelijke liefde te praten; omdat dat het uiteindelijke doel is. En onvoorwaardelijke liefde kan niet ervaren worden zonder hulp van de Bron zelf. Met die hulp is het mogelijk om op een dag te beseffen dat je de bezitterige, afhankelijke liefde achter jou gelaten hebt."

    Bartholomew
Planetary Brother (1991)  

~ E-Mail          ~ terug

home