Make your own free website on Tripod.com

 

Mannelijke en 
Vrouwelijke Energie


 

"Het mannelijke is het oppergezag, de kroon op je ziel. Vrouwelijkheid is nederigheid en onvoorwaardelijke liefde, het hart in de borst van je ziel en amen maken ze de hele zielekern."

  - St. Germain

 

Tweelingzielen en zielemaatjes 

Zoals hier al dikwijls vernoemd in deze web site, leven wij in een lichamelijk universum dat bestaat uit verschillende tegenstellingen. Deze polariteit kan in alle dingen teruggevonden worden, ook in onze emoties en gevoelens. Bijvoorbeeld: wij weten dat voor verdriet vreugde is, voor liefde is er angst, voor haat is er mededogen, voor boosheid is er vergeving, voor warm is er koud, en ga zo maar verder.

Het tegenovergestelde spiegelt de dualistische natuur van onze schepper, Vader/Moeder God. Oosterse mystieke leren zeggen ons dat het mannelijk/vrouwelijk grondbeginsel van polariteit de drijvende kracht was en nog steeds is achter de kracht van de schepping die ons lichamelijke universum en alles wat het bevat ordende en regelde, ook jij. 

Op een  veel kleinere schaal zijn deze twee polariteiten een essentieel deel van onze ziel en onze natuur. Voor de val van de mensheid op planeet Aarde was onze natuurlijke spirituele vorm een androgyn wezen van Licht. Dit ene, etherisch lichaam bevatte mannelijk en vrouwelijk bewustzijn. Zo'n geest kan vergeleken worden met een magneete met twee aparte polen van energie. Dit ene goddelijke wezen was een goddelijk evenwicht van twee tweelingzielen.  

We kwamen miljoenen jaren geleden naar de Aarde om te ervaren en te voelen wat het was om te leven in een drie-dimensionaal vlak en om een stukje hemel naar dit vlak van bestaan te brengen. In de tijd werden we meer en meer verbonden met het lichamelijke genot die het Aardse leven te bieden had. Uiteindelijk verloren we onze God-kern en werden we egogericht of zelfgericht. Op een bepaald tijdstip veranderde ons androgyne lichaam in twee helften: een lichamelijke man en een lichamelijke vrouw.  

In plaats van ons te helpen o herinneren wie we werkelijk zijn, houdt de reÔncarnatiecyclus en de wet van karma die ermee gepaard gaat ons in zijn greep. We stonden jaren aan het wiel van leven-dood-leven om te proberen ons te herinneren dat we goddelijke wezens zijn zodat we onze Godkern terug kunnen vinden en ons herenigen met onze tweelingzielen zoals we waren voor de val.  

Wanneer tweelingzielen van elkaar gescheiden worden werd er een de mannelijke kern toegewezen, en de ander was vrouwelijk. Wanneer dat gebeurde, behield de mannelijke een stuk van zijn tweeling-vrouwelijke energie. Het tegenovergestelde gebeurde met zijn andere helft.  

Over de jaren heen probeerde ieder mannelijk en vrouwelijk duplicaat om zijn of haar mannelijke en vrouwelijke energie in balans te brengen. Dit wil niet zeggen dat elke vrouw half vrouw en half man moet zijn. Het wil zeggen dat ze haar vrouwelijke kenmerken volledig moet ontplooien, en op het zelfde moment eveneens haar mannelijke kant laten groeien en tot wasdom laten komen. En het tegenovergestelde geldt ook voor mannen.  

Wanneer de twee tweelinghelften hun mannelijke en vrouwelijke kanten in balans hebben gebracht en ze een sterke spirituele maturiteit hebben verkregen zijn ze klaar voor een blijvende hereniging.

Over de jaren zijn de mannelijke/vrouwelijke energieŽn ver uit balans geraakt. Vanuit wat ik gelezen heb was duizenden jaren geleden de vrouwelijke energie de dominante vorm op deze planeet, net het tegenovergestelde van wat vandaag de dag gaande is. En de mannen waren bang van de vrouwen daardoor. 

Ongeveer 2000 jaar geleden kwam het omgekeerd en de mannelijke aangeboren angst voor vrouwen veroorzaakte de onderdrukking van de vrouwelijke energie. Maar dat verandert nu ook weer dramatisch deze dagen De vrouwelijke energie komt weer op. En deze invloed drijft de spirituele transformatie van onze planeet en al zijn bewoners aan.

Wat zijn sommige van de mannelijke en vrouwelijke energieŽn die balans nodig hebben? Hier zijn er een paar: 

 

Mannelijke energie:
doen
agressie
analytisch

concreet
ongeduldig
inspanning
zich haasten
assertief

linker hersenhelft
duwen
organiseren
logish
rusteloos
hard

Vrouwelijke energie:
zijn
overgeven

intuÔtief
ovezichtelijk
geduldig
overwegen
verzorgen
ontvankelijk
rechter hersenhelft
ontvangen
overpeinzen
creatief
rustig
zacht

 

Er is nu een zware verandering van bewustzijn in onze wereld. De materiŽle manieren van leven zijn niet meer zo belangrijk voor velen, terwijl het spirituele meer en meer noodzakelijk en vervullend wordt.  

Als we doorgaan met deze grondige verandering zullen veel personen een diepe verandering ervaren binnenin. Als deze verandering sterker wordt zal elk van ons moeten leren om harmonie te brengen tussen de mannelijke en vrouwelijke energie die onze natuur uitmaakt.  

Mannen moeten minder controleren en meer toelaten. Vrouwen moeten meer assertief worden zonder hun warmte en zachtheid te verliezen. Mannen moeten niet bang zijn om te huilen en hun gevoelens te tonen. Vrouwen moeten zichzelf meer uitdrukken. Mannen moeten meer vertrouwen op hun intuÔtie terwijl vrouwen hun logisch denken meer moeten verscherpen. Mannen moeten stoppen met zoveel doen en streven en leren om te 'zijn'. Vrouwen moeten onafhankelijker worden en agressiever. En zoals altijd is de sleutel: evenwicht.  

Hier is meer wijsheid over de mannelijke en vrouwelijke energieŽn vanuit het spirituele P'taah en het boek 'De P'taah banden: een daad van vertrouwen' ...

Q: In ons zonnestelsel, dan, zou er een balans zijn tussen mannelijkeen vrouwelijke energieŽn? 

A: P'taah: Dit is wat gaat gebeuren, geliefde. Dat is een deel van de veranderingen die komen. En dat is hoe de mensheid in zijn uitbreidende bewustzijn zal komen - zo zullen zij kunnen tappen van de goddelijke energie, vrouwelijke energie; Het vrouwelijke grondbeginsel  

... en zo is het dat de gehele mensheid, wat geslacht ze ook hebben, in aanmerking komen voor dit evenwicht... En het is het evenwicht van deze polariteiten die schept wat de sprong in trilling genoemd wordt." "De leeuw ligt samen met het lam" Maar zie je, het zal niet gebeuren tot de leeuw binnenin en de aanroepene naar huis komen. Dat is de balans tussen mannelijke en vrouwelijke polariteit." 

 "... laat er geen vergissing zijn: vrouw komt in waarheid ook van mannelijke energie. Jullie hele tijdperk, jullie hele Aarde is gereed voor dit moment, en dat is een van de veranderingen van deze nieuwe tijd. Het is ook het opstaan van de Godin. En dat is niet alleen in vrouwen, maar ook in mannen."

Samen met alle veranderingen die we nu  zien, gaan we een nieuw tijdperk in wat relaties betreft. Bij je zielemaatje of tweelingvlam moet elke partner proberen om een evenwicht te krigen tussen zijn mannelijke en vrouwelijke energieŽn die deel zijn van zichzelf. Als we vandaag naar de wereld kijken, is het al begonnen. Vele vrouwen ontwikkelen zichzelf meer. En aan de andere kant zijn mannen begonnen om hun gevoelige kwaliteiten van hun vrouwelijke kant te ontwikkelen.  

De invloed van het nieuwe Waterman tijdperk zal ieder van ons aanzetten om onze mannelijke/vrouwelijke energie terug in balans te brengen in onszelf. En daardoor zal de kwaliteit van onze relaties dramatisch toenemen. 

 

~ E-Mail          ~ terug

Terug naar Tweelingzielen

home