Make your own free website on Tripod.com

      Pijn en ellende

 Al onze pijn en ellende begonnen toen we ons afscheidden van onze Godgecenterdheid. Wanneer gebeurde dit? Het gebeurde toen we een eeuwigheid geleden naar planeet Aarde kwamen en beslisten om het 3-dimensionele bestaan te ervaren.

Hoe begon dit allemaal? Als verlichte, engelachtige geesten wisten we dat er een serieus gevaar was door onze trillingen te verlagen om in onze fysieke lichamen te komen op deze planeet. We wisten dat we hier waren om de fysieke realiteit in te zien, maar niet om op te gaan in zijn gewoontes en plezier. We probeerden een stukje hemel en heiligheid op dit plan van het bestaan te brengen.

Met de tijd werden we meer en meer verblind door het leven in een fysieke vorm en weken steeds verder af van onze Bron. Wanneer dat gebeurde, namen onze ego's het over en begonnen we ons te focussen op individuele zelf. Dit gedrag leidde dan tot egocentrisch gedrag, wat op zijn beurt leidde tot zelfzucht en hebzucht. In dit proces verloren we ook onze heilige verbinding met elkaar als zielefamilie. Deze dubbele gescheidenheid, van God en van onszelf, is verantwoordelijk voor alle problemen die we hier op planeet Aarde tegenkomen, en voor onze pijn en ellende.

Door de jaren heen zijn we vele keren door de re´ncarnerende leven-dood cyclus gegaan. Het bracht ons naar een punt waar we niet langer beseften wie we werkelijk waren.

Elke keer dat we iets nemen voor zelfzuchtige redenen in plaats van te geven komt er pijn en ellende.  Door ego´stisch te zijn verzamelen we negatief karma. dit brengt pijn en ellende door de universele wet van oorzaak en gevolg: wat we zaaien oogsten we, het kan nu zijn of in een volgend leven.

De enige manier om dit soort pijn te stoppen kan alleen maar door niet meer ego´stisch te zijn en ons negatief karma te helen met liefde. Hoe beginnen we hieraan? Door onzelfzuchtige, onvoorwaardelijke liefde te zijn op elk moment in ons leven, door te geven zonder de verwachting iets terug te krijgen en door nederig, medelijdend, vergevend en bezorgd te zijn.

Kunnen we meer doen om dit dilemma op te lossen? Hoe vinden we blijvende innerlijke vrede? Het moet in de eerste plaats beginnen bij het omkeren van het proces dat ons vasthoudt aan deze fysieke wereld. We moeten beginnen met de invloed van het aparte zelf of ego los te laten zodat het minder en minder een rol gaat spelen in het dicteren van onze keuzes en onze levens. Maar vecht niet tegen het ego. Het wordt sterker door de energie die je gebruikt om je ertegen te verzetten.

Hoe raken we de invloed van ons ego kwijt?

We moeten loskomen van het valse geloof dat ons vele levens lang bepaald heeft en dat geholpen heeft om egocentrische, persoonlijke onvolmaaktheden te creŰren. Het afgescheiden zelf, het ego, heeft een infrastructuur van vals geloof opgebouwd in ons verstand door de jaren. Als we ons bewustzijn hierop concentreren wordt het een manier van leven. We vinden onszelf vaak zoekend naar materiŰle bevrediging en plezier hierdoor. Het ontwikkelt zich naar een 'Ik wil', 'Ik kom eerst', 'Ik ben afgescheiden' manier van denken. Dat moet stoppen. Het ego zal hiertegen vechten op manieren die je niet voor mogelijk houdt. Maar je kan zegevieren.

Men begint de invloed van het ego los te laten door een liefdevol mens te zijn, door anderen voor jezelf te stellen, door anderen lief te hebben, door te geven en anderen in aanmerking te nemen. Met andere woorden, onze ogen zien niet alleen meer gevestigd op onszelf, maar op anderen.

Onzelfzuchtig zijn bedreigt het afgescheiden zelf door zijn vals geloofssysteem te vernietigen en het jouwe ook. En dat zal ook pijn en ellende meebrengen. Je gocentrische manier van leven opgeven die zich voourtdurend concentreert op bevrediging is niet gemakkelijk.

Er zullen veel woedeaanvallen van het ego volgen, het afgescheiden zelf vecht om te overwinnen en je verlangen om onzelfzuchtig en Godgecentrerd te worden te be´nvloeden. Het wil de controle over jou niet opgeven. En hoe dichter men bij het doen afnemen van je afgescheiden zelf komt door een verbintenis met onbaatzuchtige liefde, hoe meer pijn je zan ervaren. Maar wat de pijn geneest is de heling die van een onbaatzuchtige gevende manier van leven komt.             

Alle pijn en ellende zullen eindigen als we verlichting bereiken zoals de Meesters gedaan hebben. Wanneer dat gebeurt zullen we niet langer gedreven worden door angst zoals we zovele jaren gedaan hebben. We kunnen dit proces elk moment beginnen, nu of in een volgend leven. Vroeg of laat zuleen we zeggen: 'Ik heb genoeg pijn en ellende gehad' en dan begint de innerlijke reis naar Huis.     

E-Mail     terug

terug naar tweelingzielen

Home