Make your own free website on Tripod.com

 

 

Mohandas Gandhi

  

  "Wees de verandering die je wilt zien in de wereld...
De pure, zuivere liefde van een persoon
kan de haat van miljoenen opheffen"

~ Mahatma Gandhi

      

Mohandas Ghandi werd geboren in India op 2 oktober 1869 en groeide op en had geen noemenswaardige talenten als kind, hij was ongelooflijk verlegen, en kreeg op school voor spraakkunst minder dan het gemiddelde van de punten.

Deze prachtige geest zou eens beschouwd worden als de spirituele leider van honderden miljoenen indische mensen. Ondanks zijn innerlijke kracht, moed en onzelfzuchtige liefde voor zijn naaste, gaf hij toe dat hij een lafaard was als kind, die het donker vreesde en niet durfde slapen zonder licht in zijn kamer.

Deze ongelooflijke ziel die miljoenen mensen beïnvloedde met zijn spirituele wijsheid en inzicht, huwde op zijn dertiende, ging naar de universiteit om medicijnen te studeren, en faalde. Zijn poging om advocaat te worden in Engeland werd uitgedaagd door heimwee en gebrek aan richting. Na drie jaar worsteling kwam hij door zijn balie-examens en zeilde direct terug naar India.

Uiteindelijk was hij thuis in India en probeerde hij als jurist aan de slag te gaan, maar hij faalde door zijn Engelse opleiding die hem niet voorbereid had op de Indische wet. Zijn eerste en enige zaak ging over een tien-dollar-eis. Terwijl hij in de rechtbank was, stond hij nerveus op en begon het kruisverhoor en merkte tot zijn verbazing kon hij geen woord uitbrengen. Hij werd uit de rechtzaal gelachen.

Hij wist het niet, maar dat vernederend punt maakte was een van de mysterieuze synchrone gebeurtenissen(67) in zijn leven en draaide hem naar zijn ware pad en missie die hem ontvouwd werd. Gandhi noemde dit keerpunt later een "gunst". Hij was totaal ontmoedigd want hij kon op geen hulp van de buitenwereld rekenen. Hij was klaar om naar binnen te gaan op zijn lange weg naar zelfontdekking.

Het was ook het begin van het echte pad en leven van een man die ooit de spiritueel leider zou worden van 400 miljone Indische mensen. Het was iemand die hen de vrijheid en onafhankelijkheid van Engeland zou brengen zonder angst voor een schot of voor een bloedbad.

Deze man was amper 1 meter 52 groot en woog ongeveer 45 kilogram, was uniek door zijn passie om elke dag de waarheid te leven. Zijn ongelooflijke innerlijke kracht, nederigheid, moed, discipline en onzelfzuchtige liefde voor de mensheid maakte hem tot een oprecht spiritueel krijger.

Er bestaat een uitstekend boek 'Gandhi de man' geschreven door Eknath Easwaran. Het zorgt voor een wonderlijk inzicht in deze buitengewone geest. Hieronder zijn een paar van de auteurs verklaringen en ook inzichten van Gandhi zelf. Ik hoop oprecht dat het jou die dit leest inspireert om jezelf af te vragen wie je werkelijk bent en wie je echt wilt zijn...

 ~~~

 

Zonder het te beseffen had Gandhi het geheim van het succes gevonden. Hij begon naar elke moeilijkheid te kijken als naar een kans voor dienstbaarheid.

Na enig succes te bereiken in Zuid Afrika...

"Mijn beroep groeide gestaag, maar het bevredigende me niet. De vraag naar verdere vereenvoudiging van mijn leven en concrete dingen doen voor mijn naaste beroerden me steeds meer.

Ik begon met een leven van gemak en comfort, maar dat was van korte duur. Ofschoon ik het huis voorzien had met alle comfort en met zorg, faalde het omdat het me niet kon vasthouden."

Gandhi's vreugde kenden geen banden. Overal zag hij een mogelijkheid om te kiezen tussen leven voor zichzelf alleen of leven voor de anderen.

Toen zijn egocentrisch gedrag verminderde nam zijn spiritueel bewuszijn toe.

"Pieker niet om jezelf, laat alles over aan God.

Degenen die dienen, zullen geen gedachten aan hun eigen comfort geven, wat hen laat letten op de Meester in de hemel... hij zal nemen wat hij nodig heeft en de rest laten staan. Hij zal kalm zijn, bedaard en vrij van boosheid in gedachten als hij zichzelf ongemakkelijk voelt.   

Net zoals je niets mag ontvangen mag je ook niets bezitten wat je niet echt nodig hebt. Het zou een inbreuk zijn op het principe om onnodige voedingsmiddelen, kleding of meubelen. Je mag bijvoorbeeld geen stoel houden als je zonder kan. Als je opmerkzaam bent voor deze principes wordt je geleid naar... vereenvoudiging van je eigen leven.

Je kan geen goed doen in één deel van je leven terwijl je bezig bent met verkeerd te doen in een ander deel. Het leven is één ondeelbaar geheel."

Gandhi moest verscheidene beproevingen ondergaan, hij moest misbruik ondergaan en zelfs fysieke aanvallen, maar gedurende die lange nacht in de bergen van Natal besliste hij om nooit toe te geven aan de macht en nooit macht te gebruiken om een zaak te winnen.

"De waarheid zit in elk menselijk hart, en men moet er daar naar zoeken...

Het is nooit de bedoeling geweest van een satyagrahi (iemand die liefde is) om een zondaar in verlegenheid te brengen. De aantrekkingskracht gaat nooit naar de angst... het moet altijd naar zijn hart gaan.

Ik voel mezelf onbekwaam om enig wezen op aarde te haten. Door een lange tijd van gebedsvolle discipline ben ik 40 jaar opgehouden om iemand te haten. Ik weet dat dit een grote uitspraak is... en toch zeg ik het in nederigheid."

Hij (Gandhi) ging op tocht van de zuidelijke Himalaya tot Ceylon. Overal was de boodschap dezelfde: We zijn allen één.

"Als je iemand met lijden opzadelt, zadel je ook jezelf op met lijden. Als je anderen verzwakte verzwak je ook jezelf."

Gandhi bewerkte zijn eenheid met de armen door hun manier van leven compleet te delen... We moeten van ons voetstuk treden en met hen leven - niet als buitenstaanders, maar als een van hen op elke manier, hun lasten en verdriet delen."

Dit is het hart van Gandhi's aanpak. Hij leerde, boven alles, door zijn eigen voorbeeld. Hij was hun dienaar.

Hij (Gandhi) was op zijn best wanneer hij vervolgd werd. Hij was op zijn sterkst als hij onder druk stond. En hij was vrij, of hij nu in de gevangenis zat of niet.

Gandhi was zo vrij van zijn fysieke omgeving dat naar de gevangenis gaan of niet zijn werk totaal niet veranderde. Elke dag dat hij in de gevangenis diende vergrootte zijn spirituele groei.

"Ik geloof dat als één man spiritualiteit verwerft, de hele wereld ook groeit in spiritualiteit, en als één man valt de hele wereld daardoor naar beneden gaat.

Want geen geweld gebruiken houdt in dat je degene die je haten liefhebt, is geduld en begrip opbrengen in het meest opvliegende verzet. Dit is de meest moeilijke regel die men kan leren in het leven en dat is waarom de Bhagavad Gita zegt dat als je dapper wil zijn, je naar degenen moet kijken die je kunt vergeven. Kracht komt niet uit fysiek vermogen. Het komt van een onoverwinnelijke wil.

Perfecte liefde verwerpt angst... het is een levenslange uitdaging, een levenslange strijd in onszelf, vol van uitdagingen en beproevingen die zo hevig zijn, dat degenen die het pad van liefde betreden in elke religieuze traditie het scherper dan scherp noemde.

Alles wat hij deed deed hij uit liefde om de liefde van alle menselijke wezens te laten toenemen...

"Haat houdt niet op door haat; haat houdt op door liefde. Dit is een onveranderlijke wet.

Voldoening ligt in de inspanning, niet in de prestatie. Volledige inspanning is volledige overwinning."

Gandhi geloofde dat we ons niet egoïstisch mogen hechten aan iets als we van het leven willen genieten, of het nu geld, bezit, macht of prestige, familie of vrienden zijn. Vanaf het moment dat we egoïstisch aan iets vasthangen, zijn we gevangenen.

Het was maar toen hij (Gandhi) begon te leven voor anderen dat hij zichzelf vond, barstend van een onwaarschijnlijke kracht.

"Voor een niet gewelddadig persoon is de hele wereld één familie. Dus hij zal niemand vrezen, en niemand vreest hem.

Het aantal is de kracht van de verlegene. De dappere in de geest beroemd zich op alleen vechten."

 ~~~

Op een avond in Dehli, India, deed Mohandas Gandhi een oproep voor vrede tussen de Hindoe en Moslim mensen. Op weg naar een gebedsdag, kwam een jonge man, blind van woede, schoot en vermoorde deze ongelooflijke man-geest van ongeweld. Toen zijn lichaam op de grond viel kwamen verschillende woorden over zijn lippen: 'Rama, Rama, Rama... Ik vergeef je, ik hou van je, ik zegen je."

 ~ E-Mail       ~ Home