Make your own free website on Tripod.com

De dood van het ego

 

"Men moet de dood ervaren om opnieuw geboren te worden"

- Een oud inzicht -

 

 

Je kan niet leven, je kan niet vrij zijn, voor je dood bent geweest. Dit heeft niets te maken met de fysieke dood. Het heeft te maken met de ervaring van de dood als een deel van onze natuur die ons weerhoudt te herinneren wie we werkelijke zijn.

Wat betekenen deze woorden? Elk van ons heeft op deze planeet een afgescheiden zelf of ego dat zeer zelfgecentered en nogal egoÔstisch geworden is doorheen de vele fysieke levens waarin we aan deze planeet gebonden zijn. Zo waren we niet voor de val van de mensheid.

Hoe gebeurde dit allemaal? In het begin waren we allen EEN met onze Bron.

Toen we naar de fysieke wereld kwamen met een vrije wil en de mogelijkheid om alles te creŽren wat onze gedachten konden voorstellen. We waren altijd Godgecenterd en daardoor nooit afgescheiden van onze Schepper.

Miljoenen jaren geleden ontdekten onze geesten planeet Aarde en de 3-dimensionale manier van leven dat ze ons aanbood. Het was een prachtige plaats, een hof van Eden.

Om de wonderen van deze planeet te ervaren moesten we de trillingen van onze Lichtlichamen verlagen naar de het- dimensionale bestaan. Omdat het een veel dichtere manier van zijn was was er gevaar wanneer we onze trillingen vertraagden.

We stonden tegenover twee keuzes. We konden de Aarde waarderen en ervan genieten, maar ons niet hechten aan de gaven van haar fysieke/materiŽle wereld. Of we konden onze intieme verbintenis met God verliezen en afgescheiden raken van onze Bron door onszelf te verliezen in Aards materieel plezier. Het droevige is dat we de mindere keuze namen, ons Godgecenterdheid verloren en uiteindelijk vergaten wie we werkelijk zijn.

Als we opnieuw vrije geesten willen worden, zoals we eens waren, moeten we wakker worden en onze ware spirituele natuur en heilige verbintenis herinneren. We hebben een boel negatief karma verzameld doordat we door vele incarnaties zijn gegaan sinds de val. Het enige wat we kunnen doen om dit karma terug in evenwicht te krijgen is healen in liefde.

Het helingsproces kan alleen maar beginnen wanneer we spiritueel wakker worden en innerlijke transformatie ervaren voor onszelf. Het startpunt is ons realiseren dat onze ware natuur niet zelfgecenterd, gulzig of egoÔstisch is.

Het oorspronkelijke doel van het ego was een nuttig veiligheidsmechanisme om ons te beschermen in de 3-dimensionale omgeving. Bijvoorbeeld: de snelheid die we hebben wanneer er een auto komt aangestormd voor ons neus om uit de weg springen is de manier van het ego om ons te beschermen. Dit op angst gebaseerde mechanisme is gezond. Maar doordat we altijd probeerden te overleven in een fysiek lichaam door de jaren heen, hebben we het ego de controle gegeven over ons leven. Met het resultaat dat angst domineert als we nu denken en handelen.

 

Hoe lossen we dit probleem op? We moeten wakker worden uit onze materiŽle droom en ons herinneren dat we werkelijk Lichtwezens zijn waarvan de natuur onvoorwaardelijke liefde en Godgecenterdheid is. Dat zal ons leiden tot hogere keuzes die gebaseerd zijn op onbaatzuchtigheid, begrip, nederigheid, bezorgdheid, geven, vergeven, delen en medeleven.

Door te proberen zo'n leven te leiden zullen we door een diepe innerlijke verandering gaan die ongelooflijk is. Het is alsof we het stof van onze ogen wegvegen en we ons beginnen te herinneren wie we werkelijk zijn.

Kan dit allemaal gebeuren in ťťn enkel leven? Ik denk het niet. Het vraagt verschrikkelijk veel moed en discipline om zo'n leven te leiden. Maar we moeten ergens beginnen als we weer vrij willen zijn.

Als we een spiritueel evenwichtig leven willen leiden zullen we ondervinden dat het ego heel verdedigend reageert. Het ego wil de bron zijn van alle keuzes die we maken in ons leven en het is bang om de controle te verliezen. Het ego wil verdergaan met zijn gevecht en zal angst gebruiken als middel om de controle te kunnen handhaven. De beste manier om hiermee om te gaan is het ego gerust te stellen dat het niets te vrezen heeft. Zeg het dat je onvoorwaardelijk van hem houdt, maar dat je niet langer wil dat het je levenspad voorschrijft.

Hoe dichter je komt bij het loslaten van de invloed van het ego hoe handiger het wordt. Het zal je verleiden met al wat het kan om je te blijven gronden in je lager zelf en in afgescheidenheid van God. Vroeg of laat zal je moeten 'sterven' van je ego om verlichting te bereiken. Eens we vrij zijn van angst wordt het leven geleefde met gevoel, met vuur en onze daden zullen niet langer gecontroleerd worden door waar we bang voor zijn.

Spirituele ontwaking, meditatie, ons zelf blootstellen aan de universele waarheden, een leven van onbaatzuchtige liefde, zelfdiscipline en zo verder legt een enorme druk op het ego en uiteindelijk verkleint zijn invloed. De pijn van deze ervaring, samen met onze gehechtheid aan de materiŽle genoegens van deze wereld kunnen opgebouwd worden tot een punt dat gekend is als een spirituele crisis of de donkere nacht van de ziel.

Dit is een uitzuiveringsproces waar men door moet gaan om gedeeltelijke of gehele dood van het ego te bekomen. Het kan een heel ontzettende ervaring zijn die gevuld is met depressie en wanhoop. Maar als je kan volhouden, als je het lijden kan uithouden met geduld, aanvaarding en overgave, zal je een bewuste 'dood' ervaring hebben en veel dichter bij God komen door dit mee te maken.

Ik ben er bijna zeker van dat we door vele ego doodservaringen moeten, grote en kleine, voor het laatste teken van angst, egoÔsme en afgezonderdheid uit ons weg is. Op dat punt zal onze kop geleegd worden. Op dat punt zullen we zijn wat we werkelijk zijn; Godgecentreerde geesten die vrij zijn om opnieuw door het hele universum te zwerven.

Terug naar auteur

terug naar het pad van innerlijke vrede

terug naar tweelingzielen

  home