Make your own free website on Tripod.com
 

 

starglo.gif (1300 bytes)

BEN JIJ EEN 
STERRENZAAD?


 

"Mission Control bevestigd dat het proces van ontwaken een beetje bedrieglijk is. Zelfs als je genetisch gecodeerd bent, tegen de tijd dat je geactiveerd wordt, zal je er totaal van overtuigd zijn dat je een Aardbewoner bent."

E.T. 101
Zoev Jho

starglo.gif (1300 bytes)

Is het mogelijk dat je vanuit een ander sterrensysteem naar de Aarde kwam? Ben je hier op speciale missie om deze planeet en zijn menselijke familie te veranderen naar een hogere trilling door het spirituele bewustzijn te verhogen van degenen rond jou?

 

Zo ongelooflijk als het misschien kan klinken, er zijn vele mensen op planeet Aarde vandaag die een diep, innerlijk begrijpen in zich hebben dat ze inderdaad hier zijn als sterrenzaadjes. Zo'n personen zijn vaak ontwikkelde en achtenswaardige leden van de maatschappij. Ze kunnen gevonden worden op het terrein van de geneeskunde, het recht, het onderwijs, menslievendheid en andere beroepen die zich centreren rond een of andere vorm van dienstbaarheid.

Miljoenen anderen zitten in het proces van ontwaken op dit moment.

En zij  vragen zich ook serieus af of ze van de sterren komen.

Begin jaren zestig en de volgende 20 jaar of zo, werd een serie boeken gepubliceerd die gechannelde informatie bevatten van een nederige boodschapper die zichzelf Ra noemt. Het eerste boek in de serie heet "The Ra Material" (Book 1)'Het Ra materiaal' (boek 1). Zijn boodschap doet de mogelijkheid rijzen dat er inderdaad wezens van elders (Zwervers) zijn die nog steeds ontwaken op planeet Aarde. Om precies te zijn schat Ra dat er reeds 65 000 000 geÔncarneerd zjn op Aarde gedurende de jaren 60.

Een Zwerver is beschreven als een wezen dat ontwikkeld is tot een punt van lichamelijke en spirituele rijpheid die hen verplicht om hun hand mededogend uit te steken naar iedere entiteit in het universum die om hulp roept. Ra beweert verder dat deze individuelen van overal reiken naar de oneindige schepping. Ze zijn met elkaar  verbonden door een gemeenschappelijk en heel uniek doel, om mensen in nood te helpen.

Op dit moment past planeet Aarde en zijn bewoners bij deze beschrijving. We zijn in grote nood. Dat is waarom de Sterrenzaadjes onder ons zijn. Ze zijn hier om ons te helpen onze vibratie en die van Moeder Aarde omhoog te brengen. Ze zullen dit bereiken door ons bewustzijn te veranderen van zelfgenoegzaamheid en overidentificatie met de materiŽle wereld naar een meer evenwichtig bewustzijn dat veel meer nadruk legt op het spirituele. Als we dit niet snel doen, zullen we helemaal opnieuw moeten beginnen als zielefamilie tot we het goed doen.

Blijkbaar hebben we dat punt bereikt tijdens de tijd van Atlantis. Deze beschaving overidentificeerde zich ook met het plezier van de materiŽle wereld, terwijl ze het spirituele aspect van het leven negeerden.

Gedurende de late jaren 80, werd een ander boek gepubliceerd dat "E.T.101." genoemd werd. Het was een tijdje buiten druk. Hoewel, je zou een kopij kunnen vinden op www.adall.com. (Engels) Het heeft een plaats te midden van de zuiverste literatuur die ik gelezen heb die gaat over de Sterrenzaad ervaring. Net zoals het Ra Materiaal is het gechannelde informatie en is het DE handleiding voor Sterrenzaadjes

E.T. legt er de nadruk op dat er in wezen vele Sterrenzaden op planeet Aarde zijn in deze tijd die voorgeprogrammeerd werden om te ontwaken op dit kritieke punt in de tijd. Deze ontwaakte Sterrenzaden zijn hier om de Aarde en zijn inwoners te veranderen naar een hogere trillingsdimensie. En het blijkt op handen te zijn. 

Dit boek beschrijft Sterrezaden als vrijwilligers uit verre sterrensystemen, die geantwoord hebben op de roep om hulp van individuelen op planeten die in het ontwakingsproces zijn naar hun ware spirituele natuur. Planeet Aarde zond deze roep al een tijdje uit.

Nadat ze de roep gehoord hadden kwamen Sterrenzaadvrijwilligers naar de Aarde en vergaten met opzet hun echte identiteit en afkomst. Dit tijdelijk geheugenverlies liet hen toe om dysfunctionele mensen te worden door alle op het ego gebaseerde trekjes aan te nemen.

Vandaag vinden de Sterrenzaden dat hun uiterlijke en innerlijke wereld ondersteboven en binnenstebuiten gekeerd wordt, wat hun ontwakingsproces aansteekt. Als de Sterrenzaden geleidelijk hun ware identiteit en missie herkennen, zal het op angst gebaseerde denken, dat ze aangenomen hebben door Aardbewoners te worden, veranderd worden naar een denken dat gebaseerd is op liefde. Dit zal op zijn beurt invloed hebben op het volledige collectieve bewustzijn van deze planeet op een heel positieve manier. We ervaren deze verandering op dit moment.

E.T.101 formuleert, "Als het oude programma van een doodgaande wereld begint te ontwarren, kan je een weinig ongemak ervaren, zodanig dat je hele wereld in elkaar stort. Het kan nuttig zijn om je tijdens deze overgangsperiode te herinneren dat je een interdimensionale meester bent die een expert is in het veranderen van afbrokkelende realiteiten. Je hebt dit al vele keren gedaan."

Dit boek is een must voor iedereen die wil weten of ze een Sterzaad zijn, wat er gaande is, en hoe je succesvol door je innerlijke veranderingen gaat en je missie succesvol maakt. In enkele woorden, als ons hele leven uiteengevallen is, brengt dit boek hoop, begrip en de verklaringen waarom.

Een ander boek die hetzelfde doet is 'From Elsewhere' ' van Elders' geschreven door Scott Mandelker, Ph.D.

Als je een diep innerlijk voelen en weten hebt dat je van een ander sterrensysteem kan komen, wees dan niet angstig. Blijkwaar zijn er hier veel op dit moment die deel uitmaken van dezelfde moedige missie. Als je een betovering hebt met sterren, UFO's, ET's, als je spiritueel ontwaakt, je leven zich in een verwarring bevind, een nood voelt om de mensheid te dienen, of elke combinatie van deze 'symptomen', dan kan je inderdaand van een ander sterrensysteem komen.

Schep moed, Sterrezaad. Je hebt de menselijke proef lang uitgehouden en bent uiteindelijk beginnen ontwaken voor je ware natuur en doel. Als je door je dagelijkse gevecht gaat weet dan in je hart dat je al de ondoelmatige patronen in de menselijke vorm er graag bijgenomen hebt toen je mens werd. Het zal makkelijker zijn voor degenen die mens zijn om je leiding te volgen en het ook zo te doen.

Ofschoon je je misschien nu niets herinnert, je stemde erin toe om dit te doel om de Aarde en de zielen die hun weg verloren zijn op deze planeet te helpen in het geboorteproces naar het Licht. Dat is waarom je hier bent. Dit is jouw missie van liefde en dienstbaarheid.

Zoals altijd zijn mijn woorden bedoeld om je gedachten te inspireren en je af te vragen wie je werkelijk bent. Neem alsjeblieft je eigen conclusies door de boeken die ik hieronder gezet heb na te slaan en te onderzoeken.

(ik zet de titels eerst in het Engels en vertaal ze dan gewoon in het Nederlands, ik weet dus niet of de boeken in het Nederlands vertaald zijn of of de titel dezelfde is als in het Engels.)

~~~

"E.T. 101" door Zoev Jho (je kan dit boek aankopen bij Amazon.com. Je zal het moeilijk ergens anders vinden. Het is een must voor Sterzaad.)

"The Ra Material" (book 1) "Het Ra Materiaal" door "Ra"

"From Elsewhere" "Van Elders" door Scott Mandelker, Ph.D.

"We the Arcturials" "Wij de Arcturianen" door Norma Milanovich, Ph.D. 

"Songs of the Arcturians" "Liederen van de Arcturianen" door Patricia Pereira 

"Eagles of the New Dawn" "Arenden van de Nieuwe Dageraad" door Patricia Pereira

"Songs of Malantor" "Liederen van de Malantor" door Patricia Pereira

"Arcturian Songs of the Masters of Light"

"Arcturiaanse gezangen van de Meesters van Licht" door Patricia Pereira

starglo.gif (1300 bytes)

E-mail         Home