Make your own free website on Tripod.com

2012...

KOMT ER IETS GROOTS? 

 


"Een geboorteplaneet die op een lager niveau trilt dan de ontwikkelde Aarde bereidt zichzelf voor om wezens te ontvangen die liever hebzucht en macht omhelzen, degenen die de dingen willen controleren, bezitten en vernietigen die niet rechtmatig van hen zijn. De wachtende planeet is ver van de Aarde, maar zij is bijna gelijk aan de Aarde."

"Acturian Songs of the Masters of Light"

"Acturiaanse liederen van de Meesters van het Licht"

Patricia L. Pereira

~~~

 

Mei 2001

Er zijn vele voorspellingen waarover we kunnen nadenken door de jaren. Sommige hebben zich gematerialiseerd en andere niet. Alle voorspellingen zijn beweeglijk en veranderlijk. De toekomst is niet rotsvast. Er is een eenvoudige reden is. We creŽren onze eigen realiteit. Het collectieve denken (massabewustzijn) van alle aardbewoners kan de vele mogelijke resultaten van de voorspelling in de toekomst beÔnvloeden. Wat een profeet 'ziet' is een mogelijk resultaat. Als we niet leuk vinden wat de profeet te zeggen heeft, hebben we de kracht om dit te veranderen.

De laatste 10 jaar heb ik vele New Age en spirituele boeken gelezen waaronder gechannelde informatie over het 'einde der tijden" Ik gebruik een heel hoge eisen stellende filter als ik dat materiaal lees, omdat veel van de informatie die vandaag gegeven wordt vervormd kan zijn. Het moet waar aanvoelen in mijn hart. Als het dat doet, blijf ik met een open geest lezen en geef ik er ernstige aandacht aan.

Tijdens het voorbije jaar heeft zich iets gekristalliseerd voor mij. Ik voel dat de mensheid het grootste keerpunt bereikt heeft in zijn kosmisch lot.

Dat moment, dat net om de hoek ligt in de kosmische tijd, kan heel anders zijn dan de andere die we konden beÔnvloeden door wat we denken.

Wat deze mogelijke gebeurtenis zo uniek maakt is dat een hele serie kosmische cycly, groot en klein, voor planeet Aarde en de rest van het universum naar een toppunt gaan. En wat we ook denken, we kunnen deze cycli niet stoppen omdat we er geen controle over hebben. Ze zijn een deel van Gods gewijde plan. We kunnen echter wel beslissen waar we willen zijn, en wat we willen doen als de cycli compleet zijn.

Kosmische cycli zijn niet nieuw voor onze voorvaderen en zijn een deel van de traditione kennis en de geschiedenis van vele oude beschavingen. De Maya's bestudeerden hen bijvoorbeeld met passie en ze vormden de basisvan hun hemelse religie.

Dit is ook het einde van het 2160 jarige tijdperk van Vissen, het begin van Waterman, de sluiting van het mesoamerikaanse vijfde wereld en het einde van de Kali Yuga van de Hindoes. De heilige boeken van de Indiaanse Vedas beschrijven scheppingscycli van die miljoenen jaren omspannen in het verleden en in de toekomst, van beschavingen die gedijden en degenen die vervielen en vergingen.

De belangrijke kruispunten is de kosmische tijd werden voorspeld door de Hopis, de Mayas, de Asteken en vele anderen. Dertien verschillende bronnen van gechannelde overbrengingen die ik serieus neem zeggen hetzelfde. Er is een thema dat door alles heen loopt, dat zeer samengaand is. En ik vind het moeilijk te negeren. Alles draait rond de periode van 21 december 2012... het einde van de Maya-kalender.

Wat 2012 zo anders maakt dan andere profetieŽn is dat het het einde van een Groot Tijdperk aanwijst waar onze voorouders vaak over gesproken hebben. Hun mystieke inzicht, en de channelings die ik las, zijn toepasselijk door het omkeren van de gebeurtenissen die ons nu en voor de volgende 10 jaar zullen treffen. Sommige dingen krijgen meer kracht en zullen nog versterken als de trilling en vibratie van Moeder Aarde blijft toenemen. En het gebeurt allemaal volgens het goddelijke plan.

Hier zijn sommige van de dingen die mijn denken beÔnvloed hebben...

De Maya's

De Maya's, speciaal deze die leefden van 1200 voor Christus tot 800-600 na Christus, waren eenvoudige mensen die weinig bezittingen hadden. Het interessante is, dat ze ook meester astronomen waren, die in het bezit waren van een hoogst ingewikkelde nauwkeurige kalender. St Germain zei dat ze origineel van de Pleiaden kwamen. Edgar Cayce zei dat ze een deel waren van de laatste overlevenden van Atlantis die emigreerden naar de Yucatan vanuit Atlantis, 30 000 jaar geleden, terwijl dat continent vernield werd.

Hun kalender, die recent uit code omgezet werd, is een van de meest nauwkeurige die we ooit gezien hebben. Een aspect van hun kalender toont aan dat de Aarde rond de zon draait in 356,2422 dagen, een nauwkeurigheid die net 2 seconden lager is dan de tijd die uitgerekend is door de atoomklokken van vandaag en door geraffineerde satelieten. Hoe wisten de Maya's bovendien dat de planeten Uranus en Neptunus bestonden, zonder de hulp van telescopen, duizenden jaren voor Westerse astronomen hen ontdekten? Tot op vandaag verstaan we nog niet waarom deze beschaving zowat 800 jaar geleden plotseling in de mist verdween.

We beginnen deze mensen meer en meer  te begrijpen. Het patroon dat naar buiten komt zegt ons dat de Maya's heel anders waren dan wij. Zij geloofden dat ze in het vijfde tijdperk van de zon leefden, waarvan elke tijdperk ongeveer 5128 jaar duurde. Vijf van deze tijdperken waren in totaal 25 640 jaar, gekend als het Grote Jaar of het Grote Tijdperk, dat gebaseerd is op het schommelen van de Aarde wanneer zij draait om haar as. Elk van de kleinere tijdperken in het Grote jaar eindigde met een zuivering van de planeet en daarna moest de beschaving opnieuw beginnen.

Waarom moest het opnieuw beginnen? Het schijnt dat onze voorouders opgenomen werden in de materiŽle manier van leven, en weinig spiritueel waren. De twee krachten waren ver uit balans. Kijk goed om je heen op planeet Aarde vandaag. We herhalen hetzelfde patroon.

 De eindfase van de Mayakalender begon op 26 juli 1992 en duid een moment aan in het menselijk lot waar de tijd dramatisch versnelde. Een van de stellingen van de Maya's voor deze tijdsperiode is dat degenen die klaar zijn gezegend en verlicht zullen worden.

Wat het jaar 2012 belangrijker dan de afzonderlijke 5 tijdperken maakt is dat het ook het einde is van het Grote Tijdperk. En dat gebeurde nog nooit voorheen, toch niet met wat we nu begrijpen. Zoals je ziet zegt de gechannelde informatie die ik hieronder beschrijf dat er iets groots komt. In het schema van de Maya's komen dingen voor die we nu reeds beleven.

 

De Hopi's

De Hopi's waarvan hun naam betekent 'mensen van vrede,' zijn fiere en vredevolle zielen die een eenvoudig leven leiden in evenwicht met het spirituele. Zij bleven de aarde bewerken in hun reservaat in Arizona. Ze dienden hun land met gewijdheid en liefde ondanks de druk die ze ondervonden door de hebzuchtige mijnbouw en energiebedrijven die de kostbare Hopi-grond verscheurden. Sommige van de jonge Hopi's gaven de hoop op, terwijl de kern trouw bleef aan hun voorouderlijk erfgoed.

De Black Mesa, waarop de Hopi wonen is heilig gebleven door hun harde werken, door hun gebed en ritueel vasten, die hun ziel in evenwicht en harmonie houdt. Het blijft hun heilige plaats tot de tijd van de Grote zuivering waarin ze terug zullen gaan naar de Grote Geest.

De Hopi traditie gaat vele duizenden jaren terug. In deze traditie hebben ze bepaalde voorspellingen heilig gehouden. Een daarvan is dat er een derde Grote Zuivering zou plaatshebben, waarin de wereld zou beven en waarin er veel vernietiging zou plaatsvinden om de planeet te reinigen van de karmische negativiteit die we gecreŽerd hebben door haar als karatekas te behandelen. Hier zijn een paar van de tekens die de komende zuivering aankondigen...

De bomen zullen overal sterven (dat gebeurt nu al).

Mensen zullen een huis bouwen en het in de lucht gooien (Skylab, Mir, het huidige ruimtestation)

Koude plaatsen zullen warm worden en ware plaatsen koud (dat gebeurt door de wereldomvattende opwarming, de weerpatronen veranderen overal)

Het land zal onder het zeepijl zakken en erboven uit stijgen (zo'n veranderingen zijn ook al begonnen)

Er zal een blauwe ster verschijnen (in 1987 maakte een blauwe ster zijn opwachting toen een hete blauwe reus explodeerde en het wereldnieuws haalde als een spectaculaire supernova)

Er zullen banen zijn aan de hemel (vlieguigsporen en chemische sporen)

Er zullen spinnewebben te zien zijn in de lucht (energiedraden overal in de wereld)

Een 'kalebas van as' zal vanuit de hemel vallen om het land te verbranden en de oceanen te laten koken (atoombom)

Deze tekenen zijn nogal duidelijk en hebben allemaal plaatsgevonden.

In het Hopi reservaat is een beeldverhaal gekerfd in een rots die zo heilig is voor hen dat het niet toegestaan is om er te fotograferen. Sommigen van buiten de Hopi-stam hebben het mogen zien en hebben tekeningen gemaakt van wat ze zich herinnerden. Dit beeldverhaal is een levensplan diagram dat hen leidt door deze tijd in de geschiedenis. Een tijd weer veel verwarring en vernieling zal zijn. Het blijkt dat het nu is.

De eenvoudige tekeningenvoorspelling zegt dat er twee evenwijdige wegen voor ons zijn als we onze keuzes maken. Het ene is het pad van de duisternis, en het andere is het pad van Licht. We kunnen vrij heen en terug tussen de twee paden voor een lange tijd (vele levens) omdat de Great Spirit wil dat we vele verschillende manieren van leven onderzoeken en ervaren. Maar er zal een tijd komen in de geschiedenis waar we een definitieve keuze moeten maken tussen beide, en dat ogenblik is nu gekomen.

Degenen die het pad van de duisternis kiezen worden in deze illustratie getoond als mensen van wie het hoofd rondzweeft boven hun lichamen, terwijl ze op een pad wandelen dat verandert in een gebroken zigzaglijn en nergens naartoe gaat. Deze mensen zullen de grote zuivering (verandering) meemaken als een tijd van chaos en verwarring die naar de ondergang leidt. Degenen die de weg van het Licht gekozen hebben hebben een duidelijk, sterk pad voor hen in hun verdere levens.

De Hopi's zeggen dat de tijd van de zuivering er nu aankomt. De felheid van deze zuivering zal vastberaden zijn omdat onze individuele keuzes het collectieve denken van de mensheid en het pad waar ze op wandelen beÔnvloeden. Zal het een pad zijn van angst, hebzucht, materieel comfort en wist, of zal het er een zijn van liefde, eerbaarheid, respect en evenwicht?

In het laatste boek van Shirley MacLaine 'Voettocht naar Santiago de Compostela' worden de Hopi's ook vermeld. Ze zegt: 'Ik had vrienden in de States die betrokken waren met de stam van de Hopi indianen. De Hopi's zeggen dat het nodig is voor de mens dat hij 'zichzelf aan een boom vastbindt' in de laatste tien jaar van de twintigste eeuw en de eerste tien jaar van het nieuwe millenium. Wat wil zeggen:dat er grote veranderingen komen.

De Hopi's zeggen ook dat het weer onvoorspelbaar wordt en dat er 'veel gezuiverd wordt met water en wind.' Ze zeggen dat we onszelf in stand moeten houden en teruggaan naar het verbouwen van ons voedsel op Moeder Aarde. Bovenal zeggen ze, dat de mens naar binnen moet gaan om spiritueel begrip te krijgen van wat er gebeurt. Hun voorspellingen komen overeen met die van de Maya's.

 

Vingerafdrukken van de Goden

De bestseller 'Fingerprints of the Gods' (vingerafdrukken van de Goden) van Graham Hancock, is een grondig onderzoek in het grijze verleden van de mensheid. Het brengt Hancock overal op de wereld, van de Grote Sfinx naar de Hopi's, van de AndesruiÔnes naar de mythes en monumenten van veel oude beschavingen, ook naar de Maya's. Hij gelooft dat ereen boodschap zit in de aantekeningen en monumenten van deze oude beschavingen  voor ons.

De auteur besluit dat er in ons ver verleden anderen voor ons waren die heel technologisch waren, maar niet spiritueel, en het blijkt dat ze van de tijd van Atlantis waren. Ze lieten niet alleen 'vingerafdrukken' na om op te studeren, maar ze hebben ons ook gewaarschuwd dat vreselijke aardbevingen de Aarde kunnen teisteren, in de grote cycli, in verschillende tijdsperioden, en dat het misschien nog kan gebeuren.

Deze activiteitsperiode wordt in verband gebracht met het 26 000 jaar durende Groot Jaar. Het is dezelfde grote cyclus waardoor de Mayas en andere oude astronomen geobsedeerd waren. Ze maakten er hun sterrenreligie rond, ze wilden altijd precies weten waar ze op dat moment waren in deze cyclus alsof hun leven ervan afhing.

De overbrengingen

Zoals hierboven vermeld heb ik 13 verschillende bronnen van gechannelde informatie serieus overwogen, vooral over de grondige en radicale veranderingen op deze planeet. Het blijkt dat we al eens op dit punt stonden zonder dat we succesvol evenwicht gevonden hadden tussen het materiŽle en spirituele aspect van ons leven. Daardoor ging de Aarde door drastische fysieke veranderingen om het negatieve karma die we gecreŽerd hadden te zuiveren en helemaal opnieuw te beginnen.

Er blijkt evenwel een aanvullende omwenteling  te komen. Met de omwenteling zal er niet alleen het zuiveringsaspect zijn, maar er zal ook een splitsing komen in de weg van het menselijke lot rond het jaar 2012. De ene kant stelt het vervolg voor van de derde dimensie, de dimensie van het fysieke waar we ons nu in bevinden. De andere zal een nieuw geopend pad zijn naar een hogere dimensie, wat de Gouden Eeuw is, waarvan de ouden reeds lang gesproken hebben. De keuzes die we maken en de kwaliteit van leven dat we leiden zullen bepalen welk pad voor ons open gaat.

Hier zijn een paar channels voor de komende veranderingen die mijn denken beÔnvloed hebben. Velen van hen verwijzen naar het jaar 2012...

"Revelation' "Openbaringen"
David Sprangler (1970)

" Er komen grote veranderingen in jullie koninkrijken en ze zullen bewegen naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde."

"Mijn kracht is bevrijdt en nu bewegen allen snel naar hun vastgestelde bestemmingen die hun bewustzijn gekozen heeft. Jullie wereld zal snel twee werelden worden. Je kan beroep doen op het licht en op de duisternis, maar Ik ben in beiden."

"De wereld zal steeds meer uit elkaar bewegen in bewustzijn tot ze volledig gescheiden zijn en ze zullen elkaar  niet meer waarnemen. Want er staat geschreven dat er twee zullen werken in de wijngaard; de ene zal opgenomen worden en de andere zal overblijven. Ik zal jou tot mij nemen."

"Zoek me en je zal vrede vinden... Laat niemand die van mij is angst hebben."

"Het oude zal verdwijnen. Het bewustzijnsniveau van de mensheid zal op zichzelf niet langer complex zijn."

"Ik ben gekomen om het oude naar een plaats te leiden waar het zijn werk verderzet. Ik beweerd dat het schaap dat verloren is gezocht zal worden."

"Het oude moet verdwijnen. Ik heb het doel ervan in dienst gesteld van de cycli van de evolutie en het moet nu plaatsmaken voor een nieuw, meer uitgebreid en meer vervullende gebeurtenis."

"Wees altijd voorbereid op verandering. Ik heb gezegd dat alles in een oogwenk kan veranderen en dan bevinden jullie je in een totaal andere wereld van bewustzijn, kansen en gedrag."

"In fysieke persoonlijke relaties kan Ik het zwaard zijn dat verdeelt en scheidt. Laat ze vrij voor mij, waar hun lot hen ook brengt."

 

"Flight Into Freedom" "Vlucht naar Vrijheid"
"God Spoke To Me" "God sprak met mij"

Eileen Caddy
Mede-oprichtster van de Findhorn Community (1970-1980)

 

"Ontwaak voor de beroerde staat van de wereld. De mensheid drijft verder weg van de bron van al het goede naar de duisternis. Je kan de onrust overal voelen. De mensheid heeft dit met hun eigen wil voortgebracht. Ze hebben een keuze gemaakt van macht, hebzucht, haat, jaloersheid en afgunst en moeten de gevolgen hiervan dragen. Er is geen hoop om de overweldigende af te wenden, maar het kan versneld of vertraagd worden door het menselijk gedrag."

"Dit is het keerpunt voor elke ziel. De teerling is gerworpen, en elke ziel moet een keuze maken: een draai naar het licht of naar het duister. De dag waarop velen gewacht hebben is voorbij. De kosmische kracht die vrijgemaakt werd op dat vastgestelde moment die door jou en vele anderen gevoeld werd kaatst terug door het hele universum. Niets zal het stoppen."

"Er komen grote veranderingen in het hele universum. Het zal geen gemakkelijke tijd zijn. Het is belangrijk dat niemand angst heeft, dat niemand ongerust is, wetende dat deze grote omwenteling nodig is, voor de volgende stap genomen kan worden."

"The Ra Material" book 1 "Het Ra Materiaal" boek 1

Don Elkins, Carla Rueckert &
James Allen McCarty
(1970s)

"Er zal een bijeenkomst zijn, als je het zo kan noemen, een bijeenkomst van zielen die binnenkort zal plaatshebben op jullie planeet. We proberen de grootst mogelijke bijeenkomst af te dwingen van deze planeet. Dit is onze missie, want we zijn de samenbrengers."

"Om zo effeciŽnt mogelijk te zijn proberen we om eerst een staat van zoeken onder de mensen van deze planeet die verlangen te zoeken te creŽren... We geven hen geen concrete bewijzen als zij een manier gevonden hebben om het te uit te drukken. We geven hen waarheid. Waarheid is een belangrijk deel van onze missie - waarheid geven zonder bewijs. Op die manier zal de motivatie in elk geval van het individu komen."

"Ik ben Ra. Een grote cyclus duurt ongeveer 25 000 van jullie jaren. Er zijn drie cycli van deze soort gedurende welke diegenen die vooruitgaan samengebracht worden aan het einde van deze cycli. Dat is tussen 75 en 76000 van jullie jaren. Allen worden bijeengebracht, of ze nu vooruitgang geboekt hebben of niet, want de planeet begint onbruikbaar te worden voor de lagere trillingsniveaus binnen deze dichtheid."

"Ik ben Ra. Dit ongemak (veranderingen op Aarde) of dit verschillend schommelend geheel is al een tijdje bezig. Het zal onverminderd verder gaan voor een periode van ongeveer dertig van jullie jaren (deze channeling werd gegeven in 1981. Dertig jaar later zou 2011 zijn).

 

The Starseed Transmissions. De Sterrenzaad overbrenging

"Starseed - The Third Millenium" "Sterrenzaad - Het derde Millenium"

"Return of the Bird Tribes" "Terugkeer van het vogelgeslacht"

Ken Carey (1970-1980)

 

"Onze missie is om een voor-ondergangsbewustzijn naar alle mensen te brengen die in staat zijn om te reageren, hoe verschillend ze ook mogen zijn, van waar ze ook mogen komen..."

"Er wordt je een kans gegeven om in een nieuwe werkelijkheid te komen. Het is hier al voor degenen die ogen hebben om het te zien. Het zal spoedig de enige realiteit zijn die we nog kunnen zien. Degenen die zich kunnen afstemmen op deze nieuwe trilling (van liefde) zullen het leven elke dag buitengewoon zien groeien. Degenen die in angst gaan zullen de dingen zien uiteen vallen. De bewustzijnswerelden zullen nog duidelijker vorm krijgen, de wereld van Liefde en Leven, en de wereld van angst en dood."

"... je zal denken aan al de jaren van de geschiedenis tot aan De Komst kort na het tweede millenium, als aan jaren van duisternis, jaren die doorgebracht worden in de moederschoot. Je zal je er niets van herinneren."

"Als de twintigste eeuw ten einde komt, zal een nieuwe generatie - de jouwe - uitgezet worden te midden van jullie om de andere oever te verkennen. Er zal snel een indrukwekkende oversteek zijn van mensen die van de ene kant van de rivier naar de andere willen, van het onbewuste rijk, waar angst de primaire bron motivering is, naar het bewuste rijk, die enkel de motivatie van liefde kent."

"De weinige die kunnen kiezen om achter te blijven zullen niet verwaarloods worden. Ze zullen een tijd meemaken die lijkt op deze die we al gehad hebben in het verleden."

"Vijf eeuwen voor het aanbreken van deze eeuw, brachten we de Ontwakenden in de jungle van Yucatan een tijdstabel, die ze nauwkeurig optekenden in steen. De Maya Kalender is nu bedekt met mos, varens, hagedissen en gebladerte. Er zijn data in gebeiteld van de Grote Zuivering, data die overeenkomen met jullie jaren, 1987 tot 2011. Op winterzonnewende van het laatste jaar zal deze intensieve vijfentwintigjarige cyclus compleet zijn, zal de eeuw van de menselijke geschiedenis  voor altijd gesloten zijn."

 

"We The Arcturians" "Wij de Arcturianen"

Norma Milanovich, Ph. D. (1980)

"De overgansperiode waar de Aarde nu doorgaat is anders dan ooit meegemaakt in de optekeningen van de geliefde Aarde. Het zal 26 000 jaar duren voor de planeet nog eens de kans krijgt om de kracht positie aan te nemen die het snel zal ervaren in deze Nieuwe Tijd."

"De mensheid begint nu een bewustzijnsverandering te voelen die uit komt op een gelukkigere toestand... Mensen die een hogere staat van bewustzijn hebben beginnen zichzelf af te scheiden van de mensen met een lager, meer boos bewustzijn. De trillingssnelheid van deze twee personen begint te botsen... Deze botsingen zullen duidelijker worden."

"Planeet Aarde begint zich voor te bereiden op de zuivering van de negatieve energie die haar omringt. Je hebt al de tekenen gezien door de hevige weersveranderingen, vulkanen die uitbarsten en dat nog steeds doen, aardbevingen, en de verandering in de ozonlaag... De menselijke energie heeft de aarde lang genoeg bezoedeld. De reiniging zal volledig zijn."

"Elke planeet en elk sterrensysteem gaat door zo'n periode van beproeving en dwaling en de Aarde doet dat nu. We zijn hier om bij het meest moeilijke geboorteproces te helpen dat ooit geŽist werd aan ieder wezen in het universum."

"De mensen op aarde zijn op een onomkeerbaar pad. Op deze reis moeten ze zich realiseren dat Licht en Liefde de enige kwaliteiten zijn die gebruikt kunnen worden voor de vooruitgang in de Nieuwe Tijd."

"Maar de zielen moeten kiezen wat ze willen. Er zijn maar twee keuzes: er is Liefde en Licht, of er is angst. Kies, geliefde broeders en zusters in het universum. En maak de keuze voor de deur van de tijd naar deze nieuwe dimesie sluit en de keuze maakt voor jou."

"Er is geen straf voor degenen die kiezen om niet binnen te gaan in dit koninkrijk (Gouden Eeuw), en het is duidelijk dat veel zielen op aarde vandaag nog niet klaar zijn om deze reis te maken met hun grootse meester (Christus). De enige 'straf' is tijd, als je het in Aardse normen beschrijft. Degenen die geen deel willen hebben in de gastvrijheid van Jezus, zijn degenen die moeten wachten tot de geschikte tijd wanneer de poort opnieuw geopend zal worden. Deze opening in de tijd opent gebeurt op ongeveer 26000 jaar vanaf nu."

 

"E. T. 101"

Zoev Jho (late 1980s)

"Het oude wereldsysteem stort ineen. Degenen die in dit systeem wensen te blijven zullen hoffelijk gevraagd worden om weg te gaan, omdat hun motivatie, angst, verplaatst wordt naar een andere planeet waar zijn onderverdelingen nog steeds welkom zijn."

"Volgens de voorspellingen van de Native Amerikanen, zijn intergalactische en interdimensionale krachten samengekomen op deze planeet op deze tijd om hen te bevrijden in de naam van de Geest."

"De Aarde verkiest om zonder begrenzing te evolueren; iedereen die kiest om dat proces verder te verkennen is vrij om dat te doen - maar niet meer op deze planeet. Er zal toegestaan worden dat die mensen hun proeven met grenzen verderzetten op een ander stuk planetair bezit dat in een minder vooruitstrevende staat van evolutie is."

"Dit is het meest kritieke moment van verandering in de geschiedenis van deze planeet en jouw hulp is noodzakelijk."

   

"Kryon - The End Times" "Kryon - Het einde van de tijden"

"Kryon - Alchemy of the Human Spirit" "Krion - de Alchemie van de menselijke geest"

"Partnering with God" "Parnerschap met God"

Lee Carroll (1990s)

"... Zonder te letten op hoe vredevol je gekomen bent, en zonder te letten op je graad van verlichting zal je absoluut willen reageren op de stress van de Aarde. Zoals op de vraag van het einde: Zal het nodig zijn voor veel mensen om op te gaan om evenwicht te bereiken?

Het antwoord is ja. 'Het aantal benadert ťťn procent van de levenskracht hier. Dit zal geen wereldomvattend einde zijn."

"Wie zal het zijn? Is het zo: degenen zonder enige hoop op het verkrijgen van een grotere verlichting dan ze al hebben zullen verder gaan."

"De oudste stammen van deze planeet zijn zich heel bewust van wat er gebeurt, want hun calenders voorspelden het. De verandering zal anders zijn dan verwacht werd. Het zal de eeuw van progressie worden in plaats van een eindigen van het leven.

Het is de progressie van de Aarde en het binnengaan in nieuwe gebieden van de melkwag (voordien verborgen). Het zal een progressie zijn van het menselijk wezen naar een nieuw bewustzijn en nieuwe manieren van leven (voordien verborgen)."

'Geen enkele persoon verwelkomt dit soort veranderingen die een planetaire omwenteling met zich meebrengt. Zoals ik al zei, de mensen en de Aarde zijn niet alleen verwant, maar werken op elkaar in en worden als ťťn geheel beschouwd."

"Het jaar 2012 wordt wat je noemt een merkteken zijn dat langzaam oplost in een nieuwe tijd... dus kijk naar je Maya kalender om te vinden wat er gezegd is over 2012. Kijk naar het verleden om te zien wat spirituele geschiedkundigen gezegd hebben over 2012..."

"Het jaar 2012 is, als je de oude geschiedenis en ook de voorspellingen over deze tijd gelooft, het jaar waarop je tijd ogenschijnlijk verdwijnt! Wat zou dat willen zeggen? Sommigen zeggen dat het het einde is van de planeet - het einde. Hoewel het eigenlijk wil zeggen dat alles verandert, geliefden."

'De hemelvaartstijdslijn is een 24-jaar durend raam. Van het einde van 1997 af, of vanaf het begin van 2001 is het raam."

"We hebben je gezegd dat sommigen misschien een deelweg gaan, en dat moet stoppen) en er is geen oordeel hierover. We hebben ook gezegd dat sommigen de hele weg willen gaan. Wat gebeurt er in 2012? Een tweede meting. En als die meting gevonden is in een bepaalde trilling zullen jullie allemaal een totaal andere planeet zien - en dat is wat de massa zal vastzetten."

 

"The P'taah Tapes"
Verandering van het geld
Een wet van geloof

Jani King (early 1990s)

"... jullie planeet is door cycli gegaan die de mensheid veranderde ... En nu, geliefden, is de hele Aarde bezield. Het hart van de mensheid is op voorhand bezield naar het toppunt van dit tijdstip... dit jaar 1992 is heel belangrijk omdat het het begin aantoont van wat de geschiedenisschrijvers 'de laatste dagen' noemden in jullie oude geschriften!"

"Nu is het heel belangrijk voor allen om te begrijpen dat op dit tijdstip, de wereld zoals je die kent, in grotere chaos zal vervallen... De mislukking van jullie instellingen en de veranderingen van de Aarde zijn reeds begonnen, maar zullen versnellen in 1992."

"De veranderingen zullen de melwegen aantasten, geliefde. Deze veranderingen zijn niet enkel beperkt tot deze planeet. Het is een veranderde opstelling van sterrensystemen, het is niet alleen deze planeet. Het komt tot een veranderde opstelling van het heelal... het is heilzaam voor vele werelden dat jullie overgang er een is van grote schoonheid, dat het er een is van vreugde, dat het er een is van liefde, dat er geen angst is."

"Er is plaats voor miljoenen en miljoenen schepselen in hetzelfde ruimte. Er is meer dan ťťn Aarde."

"In de tijd die komt, en dat is heel snel volgens jullie geschiedenistijden, zal de Aarde veranderen; het bewustzijn van de mensheid zal zich ontwikkelen en het zal opgaan tot wat een hogere dichtheid genoemd wordt ..."

"Er zijn velen van jullie die angstig zijn dat jullie zullen dood gaan voor de 'big bang' en de realiteit van de vierde dimensie niet zullen meemaken. Je zal het niet missen, dat beloof ik je."

"... wat komt in de volgende twintig jaren is dat de poort zal groeien tot ze de hele aarde omcirkelt, dit duidt de verandering aan... en zoals we al zeiden, jullie planeet, waarvan jullie denken dat het een concrete massa is, is in feite vele Aardes die dezelfde ruimte bekleden, maar in een verschillende tijd."

"De overgang, het groeien naar EENHEID van alle dingen, kan even snel gaan als een oogwenk... Degenen die het niet willen zullen het niet ervaren. Het is altijd jouw keuze."

 

"St. Germain - Earth Birth Changes" "St. Germain - Geboorteveranderingen van de Aarde"

Azena (early 1990s)  

"Het is nacht tot de tijd rijp is - werkelijk - het toppunt van eonen tijd tot aan de oogst. Het is nu tijd ... De extase zal je toelaten om de vierde dimensie waar te nemen... daarom zal de derde dimensie niet langer in staat zijn om je waar te nemen, want je zal tegelijk bestaan, gelijktijdig in dezelfde ruimte en tijd, maar het zal niet waarneembaar zijn, omdat het over een verschillende frequentie gaat."

"Het jaar 2012 in jullie tijd is het toppunt. Het is een convergentiepunt in de onbeperktheid..."

"Okť. Cycli - er zijn cycli in cycli in cycli. Er zijn veel verschillende cycli die op het toppunt zijn in deze cyclus. De reden waarom de concentratie op planeet Aarde en op alle galactische confederaties voorkomt tot aan dit gebied van jullie solarsysteem, is dat het universum verandert van trilling... het gebeurt ook in het astrale lichaam van de Aarde, in het Etherisch lichaam van de Aarde en in het zielelichaam van de Aarde."

"Er zijn andere derde dimensie Aardes..."

"Deze speciale data (2012) zijn allemaal veranderingen, omdat het bewustzijn altijd verandert. Het is een voortdurende verandering. Het blijkt dat het ergens tussen 2010 en 2012 zal gebeuren."

"en als de vierde trilling of het superbewustzijn op het plan komt zal het de derde trilling niet meer waarnemen en de derde trilling zal de vierde niet waarnemen, want het zullen dan verschillende dimensies zijn. Nu zijn het naast elkaar bestaande trillingen, maar als het superbewustzijn de overhand krijgt zal de verschuiving gebeuren, en dat wordt een hogere sfeer genoemd."

"In veel verwijzingen is jullie oogst jullie transformatie naar de vierde trilling, jullie hemelvaart. Sommigen zouden dit een hogere sfeer noemen."

 

"Songs of the Arcturians" "liederen van de Arcaturianen"
"Songs of Melantor" "liederen van Melantor"
"Arcturian Songs of the Masters of Light."
"Arcturiaanse liederen van de Meesters van Licht."

 

"Jullie planeet verhoogt haar hemels weerklinkende tijden. Dat wil zeggen dat haar vibrerende derde dimensie trillingsstaat overgebracht wordt naar vierde en vijfde trillingsopbouw in overeenstemming met harmonie die gezongen wordt door het universum."

"De Aarde zit in het midden van een quantum gebeurtenis. De grondige versnelling van tijd is maar ťťn aspect van de etherische aanpassing die gemaakt wordt in voorbereiding op een indrukwekkende ruimtelijke overdracht van de planeet en zijn bewoners."

"De bevestiging wordt hierdoor gegeven aan degenen die geen besef hebben van moraal of etische integriteit in overeenstemming met de universele wetten, die hun energieŽn in vernieling stoppen, ze zullen niet wonen in deze wereld in de toekomst."

"De doorzichtige stof van het drie-dimensionale plan, waarin je nauwelijks functioneert, zal blijven oplossen als jullie planeet zich onderwerpt aan het proces van kosmische hergeboorte. De grote continentale platen zullen rommelen en beven. Onbedwongen zullen de natuurenergieŽn zoals water, vuur en wind toenemen in intensiteit wanneer Moeder Aarde zichzelf zuivert in voorbereiding op de verandering van haar celniveau naar een hogere dimensie."

"We zijn naar de Aarde gekomen om onze oogst bijeen te brengen - de kostbare sterrenzaden. Dat dag komt nader voor ons om aan een proces te beginnen om de korsten van de industriŽle pollutie te verwijderen die haar gekweld gezicht bedekt. Ze maakt zich klaar om ziekte en verval van zich af te werpen die haar delecate huid martelen. Degenen die de opkomende zondvloed overleven zijn bestemd om een overdekte plaats in te nemen op haar grootste uitvoering."

"Hoewel er nog een serie rampzalige verschijningen zullen gebeuren die voorafgaan aan het ophouden van deze fase van de menselijke geschiedenis, is de grootste angst van de mensen - die van de totale vernietiging - geen geplande gebeurtenis."

'Er zullen er velen zijn die niet zullen opstijgen als de sterrenschepen naar de Aarde komen. Een onmetelijk aantal mensen heeft heel jonge zielen en zijn nog niet genoeg ontwikkeld tot het punt waar ze zich vast kunnen grijpen aan het begrip van de Universele Wetten. Ze kunnen ook niet denken aan Planeet Aarde als aan een levend wezen... Vele jonge zielen zullen door noodzaak reizen in richting van de duisternis omdat het pad naar de lagere rijken er een is dat genomen moet worden door zich ontwikkelende zielen."

"De gebeurtenissen aan het eind van de tijd zijn nauwkeurig bewerkt en ontvouwen zich volgens het Heilige Plan. Ondanks de gruwelijke voorspellingen van een wegkwijnende beschaving zal een nieuwontluikende wereld gesticht worden door het werk van dappere mensen zoals jullie die de uitdaging van ontwaken aangegaan hebben. Zoals een feniks die uit de as opstaat van een oude tijd en de structuren van een totaal nieuwe Aarde ontkiemt. De inwonders van deze nieuw gestructureerde wereld die zich bewust zijn van hun familieband met de inwoners van de galactische kern, zullen in leven in vrede, harmonie en in onvoorwaardelijke liefde."

 

"Gesprekken met God"
Boek 3

Neale Donald Walsch (de late 1990)

Walsch: U wil zeggen dat ik de verschuivingen van de Aarde om zijn as, of het vernield worden door een meteoor, of het dooreengeschud worden door aardbevingen, of het gegrepen worden door de verwarrende en hysterische naweeŽn van Y2K, kan vemijden?

God: Je kan zeker vermijden dat de negativiteit je beÔnvloed.

Walsch: Dat was niet wat ik U vroeg.

God: Maar dat is wat ik antwoordde. Kijk onbevreesd naar de toekomst, versta het proces en zie de perfectie van dit alles.

De vrede, de sereniteit en de kalmte zullen je weg leiden van de meeste ervaringen en resultaten die anderen 'negatief' zouden noemen.

God gaat verder: ... Ik zeg dat jullie ooit de hoogten bereikt hebben op jullie planeet - boven de hoogten - waar je nu langzaam naartoe aan het klimmen bent. Er was een beschaving op Aarde die hoger was dan degene die nu bestaat. Ze heeft zichzelf vernietigd.

Ze heeft niet alleen zichzelf vernietigd, maar zelfs bijna alles. Ze deed dit omdat ze niet wist hoe ze moest omgaan met de technologieŽn die ze ontwikkeld had. De technologische evolutie was zo veel verder gevorderd dan de spirituele evolutie dat ze zo opgewonden raakte dat ze de technologie God maakte.

Walsch: Gebeurde dit allemaal op deze Aarde?

God: Ja

Walsch: Spreekt U over de verloren stad Atlantis?

God: Sommigen van jullie hebben het zo genoemd.

Walsch: En LemuriŽ? Het land van Mu?

God: Dat is een deel van jullie mythologie.

Walsch: Dus is het waar? We waren al op die plaats?

God: Verder dan dat, mijn vriend, veel verder.

Walsch: En we vernielden onszelf?

God: Waarom ben je verwonderd? Jullie doen het nu toch ook.

 

"Messages From Heaven" "Boodschappen uit de Hemel"

Patricia Kirmond (late 1990s)

Deze boodschap komt van een man die heen ging toen hij 80 was. Hij zond deze boodschap naar zijn tweelingziel, de auteur van dit boek...

"De natie (USA) ervaart een tijd die gelijkt op de tijd waarin het Romeinse Rijk afbrokkelde en het werelddeel Atlantis zonk. Het gevoel van de mensen wordt stompzinnig. Ze voelen de verslechtering van het karakter van de natie niet aan, of ze voelen het wel maar weten niet wat ze eraan moeten doen."

"Ik voel niet dat je alle omwentelingen kunt vermijden, maar je zal nog tijd hebben om de voortekenen te veranderen."

"... voor de mensen die de wetten van de cyli niet verstaan. Nieuwe cycli kunnen niet beginnen voor het karma van de vorige cyclus gezuiverd is."

"Jullie moeten je voorbereiden op enkele heel harde jaren op planetaire schaal. Er zal niet een volledig vrij zijn van de beroering en van aardse veranderingen."

"Wat mensen moeilijk te verstaan vinden is dat deze periode het grootste karma vervalt."

"Ik kan je zeggen dat de energieŽn zullen versterken. Als de energieŽn versterken worden mensen vaak getest op prachtige manieren."

"Op zo'n tijden staan de mensen tegenover toenemend weerkerend karma zodat zij het maximum ervan kunnen in evenwicht brengen voor het keren van de cycli. Dit kan een test zijn die je naar het eindpunt duwt van wat je voelt dat je aankan. Herinner je dat je verankerd blijft in God wanneer alles chaos lijkt."

"Voor het Gouden Tijdperk kan komen zal alle karma opkomen om in evenwicht gebracht te worden... Het kosmisch rechtssysteem is een heel ongelooflijk ding dat ik nu begrijp. We krijgen een vrije wil om te scheppen en uit te kiezen wat we willen, maar er wordt ook verantwoordelijkheid gegeven."

"Het is belangrijk om onze oude geschiedenis te herinneren. Gedurende vorige gouden tijden was het leven vredevol en regeerde rechtvaardigheid."

"De opgevaren meesters zeggen dat niemand volledig gespaard zal blijven. Wat er ook gebeurt, een deel van de omwenteling zal plaatsvinden."

 

"The Calling" "De roep"

Amitabh door Rasha (late 1990s)

De wijsheid in De Roep(158) is van een collectief, liefhebbend bewustzijn dat 'Amitabh' genoemd wordt. De Amitabh energie is het Vader Bewustzijn van wie de informatie de Goddelijke Gids een aspect is van God.

"De grens van het Christelijk bewustzijn is de voorwaarde dat alle zielen die overleven, het Grote Spirituele tijdperk zullen bereiken. In de komende tijden zal niemand overblijven die bepaald wordt door de begrenzing van fysieke ervaring."

"Vrij zijn van angst voor deze oversteek (dood) is een allereerste vereiste om zelfs maar op het meest fundamenteel niveau te functioneren in de tijd die komt. Want de overgang zal indrukwekkend, plots en enorm zijn."

"De dood zal een deel van het leven worden, want de meerderheid van de zielen die incarneert zal ervoor kiezen om ofwel vroeger komen dan de komende tijden, of om hun overgang massaal te maken met de meerderheid van de mensen."

"Degene van wie het lot is om fysiek geÔncarneerd te blijven op deze planeet zullen een diepzittend begrip nodig hebben dat deze draai niet het einde is maar eerder een begin. Een nieuwe start van historische betekenis."

"Men kan verwachten om veel voorbeelden te zien van politieke ontreddering, oorlogen, opstanden en andere voorbeelden van massale chaos in de komende tijden wanneer onverlichte zielen zichzelf onwetend vinden, en door het effect van de veranderende trilling van de energiekrachten"

"Want een indrukwekkende zuivering komt over deze planeet in deze tijden... en het zal op een groot aantal manieren volbracht worden... niet enkel met ecologische gebeurtenissen, zoals algemeen gedacht werd. De mensheid zal in wezen vernietigd worden op vele gebieden van de aardbol in de komende tijden. De wereldwijde maatschappelijke instorting die komt zal de voornaamste manier zijn waarop de zuivering bereikt wordt.

"Er zullen massaal doden vallen in de tijd die komt. Er zullen epidemieŽn uitbreken. 'Ongelukken' zullen overal voorkomen. Aardbevingen en ongewone weerstoestanden zullen hun tol eisen in het menselijke leven. Er zal veel lijden zijn en veel angst. In die verwarring  kan je kiezen om je energie te veranderen naar een kalme bepaalde handeling die ernaar streeft om je spirituele evenwicht te bewaren in deze omstandigheden.

"Degenen die zichzelf toestaan om in een staat van paniek en wanhoop te komen door de omwentelingen van deze tijden zijn minder geschikt om psychish en emotioneel weerstand te bieden aan de tijden die komen."

"Je moet nu geconditioneerd worden om in elke situatie te kunnen handelen met een kalm hoofd en met een godsgecenterd hart. Weet dat het de goddelijke wil is, dat deze tijden het hoogtepunt zijn van een spirituele cyclus, en dat de voltooiing van het oude een allereerste vereiste  is voor de hergeboorte van het nieuwe."

"Er zijn er velen in deze tijden die geneigd zijn om de informatie over de ernst van de tijden die komen van zich af te zetten... En dat het reinigen van de planeet van zijn fysiek karmisch afval niet negatief is, maar eerder positief."

"Weet dat het niet de eerste keer is in de geschiedenis van jullie planeet dat er zo'n zuivering plaatsvindt. Het is, in een meer tijdloos perspectief, een regelmatig terugkerende gebeurtenis die de omstandigheden van de tijden en het bewustzijn van de geÔncarneerde zielen in vraag stelt."

"Het is nu tijd om weg te gooien wat je niet langer dient. Het is nu tijd om de fundamentele structuur te bouwen die je zal helpen in de rol die je gekozen hebt in de tijden die komen.

Het is nu tijd om je onbeperkte, heilige kern te herkennen. Het is nu tijd om deze kern te 'polijsten', om deze kern te zuiveren. Het is nu tijd om deze kern voor te bereiden om God te dienen zonder voorbehoud. Het is nu tijd om te weten... zonder vragen... dat er voor jou waarlijk geen andere weg is."

"A Master Speaks" "Een Meester spreekt"

door Benjamin Creme (late 1970 tot 1990)

In een ander deel van deze website, beschrijf ik de mogelijkheid dat Christus nu op onze planeet Aarde kan zijn. Dit doe ik niet blind of zonder grondig onderzoeking van deze beweringen.

Ik las onlangs een boek dat 'A master speeks' 'een Meester spreekt' heet. Nadat ik een paar pagina's gelezen had wist ik direct dat het een diepgaande boodschap bevatte. Het boek maakt geen aanspraak op een auteur op de voorpagina. Het was eenvoudig een bezielde serie lessen en inzichten die gegeven werden aan Benjamin Creme gedurende de jaren zeventig.

Wie schreef het boek? De auteur was een Meester wiens geÔnspireerde inzichten en lessen vertaald werden in woorden door mr. Creme. Dat op zich is niet ongebruikelijk in deze Nieuwe tijd. Er zijn vandaag veel spiritueel geÔnspireerde boeken beschikbaar maar dit is wat mijn aandacht trok...

De Meester zei Benjamin Creme, naast andere dingen, dat de Wereld Leraar - Christus - de Meester van alle Meesters - terug zou keren binnen 20 jaar en dat hij (Creme) een rol te spelen had in deze gebeurtenis als hij ervoor koos om dit te aanvaarden.

Verder staat er dat Christus zou gekend zijn als Maitreya, een naam die gekozen is voor zijn neutraliteit onder de naties zodat geen enkele religie aanspraak zou kunnen maken op de Christus als hun eigen 'messias'.

Maytrea is hier niet om een nieuwe religie te vormen, maar om dezelfde rol te spelen op planeet Aarde die hij 2000 jaar eerder speelde... Leraar zijn van rechtschapenheid, om ons het onrecht aan te tonen in deze wereld door onvoorwaardelijke liefde te delen met iedereen.

Volgens de Meester en Benjamin Creme is Maitreay (Christus) in Londen Engeland als een normaal mens die sinds 1973 in een Aziatische gemeenchap leeft. Hij werkt nu achter de schermen met anderen om de weg voor te bereiden naar zijn publiek verschijnen, wat elk ogenblik kan gebeuren. Zijn aanwezigheid zal bevestigd worden op de 'Declaratiedag' als hij wereldwijd op televisie komt. Als dat gebeurt zal zijn energie onmiskenbaar bij ons allen binnenkomen, en dan zullen er honderduizenden spontane helingen gebeuren en er zal geen twijfel zijn dat Hij de Wereldleider is voor de mensheid.

Dit zijn geen kleine beweringen om te zeggen. Als het waar is, zal het de meest diepgaande gebeurtenis zijn in de menselijke geschiedenis. Ik was me er sterk van bewust dat anderen in het verleden ook al verkondigden 'Christus is hier' en ik vroeg mezelf af waarom dit anders was. Wat mijn aandacht trok is dat alles over de boodschap en de bedoelingen van Mr. Creme goed aanvoelden. Met het resultaat dat ik mijn geloof open houd voor de mogelijkheid dat hij inderdaad een moderne profeet is.

De boodschap zegt dat de mensheid op een kruispunt staat, dat de toekomst nu afhangt van de menselijke keuzes. Als we de hoogste keuzes maken zal een nieuwe mens geboren worden in het Aquarius tijdperk, die meer en meer zijn heilige erfenis zal weerspiegelen.

Hier zijn twee verklaringen die de boodschap van Maitreya en Benjamin Creme samenvatten...

"Je hebt Me verschillende keren horen zeggen dat Mijn komst verandering betekent. De groostste verandering zal komen in de harten en de geesten van de mensen, want Mijn terugkeer te midden van jullie is een teken dat de mensheid klaar is om nieuw leven te ontvangen."
Maitreya

"Als ik juist ben, zullen we getuige zijn van een totale transformatie van elk aspect in ons leven: we zullen een nieuwe beschaving scheppen die schitterender is dan er ooit een op deze planeet bestaan heeft." Benjamin Creme

~~~

Er is een groot deel nuchtere informatie aanwezig op deze pagina. Het was niet gemakkelijk voor mij om dit te creŽren. Ik kreeg veel spirituele wijsheid en inzicht door de bovenstaande channelings en ik benutte een groot deel van hen. De meeste van de informatie over de komende Aardveranderingen was moeilijk te negeren voor mij. Geloof me, mijn bedoeling is niet om hier angst te scheppen. Met nederigheid en liefde wil ik inspireren tot een besef van verwondering over deze boodschappen en wil ik de lezer voor zichzelf laten beslissen.

Wat me vervolgens intrigeert is...

Er zijn nu 6 biljone zielen op planeet Aarde... waar kwamen we allemaal vandaan? We hebben hoe dan ook allemaal deel aan de schepping van de huidige staat van planeet Aarde en het is onze karmische verantwoordelijkheid om hier nu te zijn.

We zijn nu aan het einde van de grote 25 640 jaar durende cyclus die de Maya's en andere oude beschavingen zo geconcentreerd op waren ... ze wilden altijd weten waar we waren in deze cyclus, alsof hun leven ervan afhing.

Edgar Cayce zei  dat het laatste van Atlantis in zee verdween door een grote overstroming halverwege de Grote Cyclus, ongeveer 13000 jaar geleden. De reden voor de vernietiging van Atlantis was dat zijn inwoners zich te veel concentreerden op hebzucht, plezier en materialisme.

De laatste 40 jaar was er een grote golf van UFO's en graancirkels getuigenissen op deze planeet, alsof ze onze aandacht wilden richten op onze kosmische erfenis.

In dezelfde tijdsperiolde is er een talloze hoeveelheid spirituele/New Age informatie verspreid door de wereld via boeken, massa media en het internet...

allemaal om ons bewustzijn als spirituele wezens te verhogen.

De voorspellingen van de Hopi Indianen worden nu bekend gemaakt.

Het is ook een tijd van snelle globale opwarming en de daarmee verbonden veranderingen op Aarde gebeuren met een snelheid die veel sneller is dan verwacht. Waarom nu? Waarom gebeurt dit alles op een tijd waar het materialisme weergaloze niveaus behalen in de menselijke geschiedenis?

Lange tijd geleden beschreef de Maya kalender 2012 als het einde van het vijfde tijdperk, of het einde van de Grote Cyclus, die gevolgd word door een grote zuivering. Hoe wisten zij dat er zoveel zou gebeuren op dit moment op het menselijk vlak?

Niemand kan met zekerheid zeggen wat komt en wannaeer het kan komen. Vele anderen en ik kunnen de trillingsveranderingen voelen die nu plaatsvinden op planeet Aarde. Er bestaat geen twijfel over dat de laatste vijftien jaar de dingen intenser worden voor de mensheid.

Ik twijfel er niet aan dat er een buitengewone verandering in bewustzijn plaatsvindt op deze planeet die de volgende stap van de menselijke ontwikkeling naar buiten zal brengen, wanneer of hoe het ook gebeurt. Ik ben van mening dat dit is wat New Age wil zeggen. Het blijkt ook dat deze verandering zal resulteren in de polarisatie van mensen in twee verschillende groepen: degenen die zich beroepen op een hoger niveau van bewustzijn gebaseerd op liefdevolle heelheid en heiligheid van leven en degenen die hun op angst gebaseerde, egoistische manier van leven niet kunnen loslaten.

Er zijn goede redenen om te geloven dat deze trilling zal toenemen naar 2012. Men kan niet ontkennen dat er enorme veranderinge plaatsgrijpen op heel korte tijd. Elke dag komt het Hopi beeldverhaal in mijn gedachten en wijst erop dat dit de tijden zijn waarin de hoofden weldra 'losgemaakt' zullen worden van de lichamen van degenen die het pad van de angst gekozen hebben. Waarom? Omdat deze mensen uitgedaagd zullen worden tot aan het einde van hun fysiek en mentaal uithoudingsvermogen, terwijl ze proberen te overleven in de materiŽle wereld.

Men kan beginnen zien dat instituten en organisaties waarvan de levensbeschouwingen gebaseerd zijn op angst, misleiding, afscheiding en zelfdiendend interesses hun geloofwaardigheid beginnen te verliezen en zullen afbrokkelen en sterven.

Goeie voorbeelden zijn de gulzige ondernemingen en gelijkaardige zakenleiders, het Witte Huis, het leger, FBI, CIA, het vaticaan, de katholieke kerk, IsraŽl en vele anderen, te veel om op te noemen. Hun karma is geldend. Hun moment van de waarheid is gekomen.

Het tegenovergestelde is dat er nieuwe groepen en organisaties die verlangen om vredevol het leven te benaderen, gebaseerd op liefde, eerbaarheid, respect, zelfverantwoordelijkheid en delen beginnen te versterken en bloeien.

Ze weten dat het resultaat van hoffelijkheid gedurende het komende tijdperk van Aquarius onvermijdelijk is. Ze realiseren zich ook dat Aquarius een tijd zal zijn waar we zullen leren om gemoedelijk te leven, om vriendelijke en wijze woorden te spreken, om onze zelfgenoegzame manieren los te laten en om ons opnieuw te verbinden met onze ziel.

Ik probeer mijn best te doen om Godgecenterd, liefdevol en vrij van angst te blijven in het moment en totaal vertrouwend op de Bron voor alles wat in mijn leven komt. Ik zal niet weggaan van deze heilige plaats, wat de toekomst ook mag brengen.

 

Naslagwerken...

"Fingerprints of the Gods" "Vingerafdrukken van de Goden"
door Graham Hancock

"The Mayan Prophesies"
"De voorspellingen van de Maya's"
door Adrian Gilbert en Maurice Cotterell

"Beyond Prophesies and Predictions"
"Het gaat verder dan profetieŽn en voorspellingen"
door Moira Timms

De naslagwerken van de geciteerde channelings worden gegeven voor elke paragraaf op deze pagina.

 

Email                     Home