Make your own free website on Tripod.com

 

Artikel over tweelingzielen, zielemaatjes en onze kosmische reis

door Nicolas F. Schmidt, Ph. D.

 

"Ik vraag me soms af, hoe velen van ons die verlangen naar een zielemaatjes- of tweelingzielrelatie, weten over hun eigen ziel. Hoe kunnen we dit soort heilige relaties hebben zonder te weten wat onze eigen ziel wil gedurende deze diepe kosmische reis?"

~ De auteur van dit artikel.

 

 

Zo lang we de geschiedenis opgetekend hebben was er een heel sterke aantrekkingkracht tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Is dit per ongelijk? Is het niets meer dan een bijprodukt van de natuur van Moeder Aarde om meer mensen te creŽren? Of kan er een diepere en meer heilige betekenis achter zitten? Waarom zoeken we gevoel van eenheid met een ander dat zo diepgaand kan zijn dat we het voor eeuwig zouden willen laten duren? Hoe komt het dat we rekenen op een weten diep in ons dat er iemand bestaat, ergens, die ons weer heel kan doen voelen? Ik kan niet denken aan een andere menselijke ervaring die de passie en intensiteit van verliefd worden evenaart. Dat is waarom we er zo vaak aan denken. Uiteindelijk bereiken we een punt op de spirituele weg waar we ontdekken dat het alles met de ziel te maken heeft.

Oude mystieke wijsheid vertelt ons dat iedere individuele ziel een fragment of deel is van onze Bron. Dezelfde leringen zeggen dat onze Schepper een tweeledige kern heeft, die een gelijke mengeling is van het mannelijke en vrouwelijke principe. De dynamische wisselwerking tussen de mannelijk-vrouwelijk, yin-yang energie is verantwoordelijk voor de ongelooflijke creatieve krachten die voorkomen in de goddelijke geest. En omdat alles wat bestaat vanuit God komt, is de mannelijke-vrouwelijke kern in alle dingen te vinden. Ook je ziel, die een gelijk mengel van het mannelijke en vrouwelijke principe bevat... zoals een magneet met een positieve en negatieve pool, maar heel is op zichzelf. Daardoor ben je noch vrouwelijk noch mannelijk op zieleniveau. Je bent beiden.

Voor God het fysieke universum en onze zielen schiep was alles in perfecte harmonie, zaligheid en eenheid. Dan kwam er een serie intense delingen. Als deel van het goddelijke plan begon de originele Ene Ziel zich te verdelen in heel veel zielen, die zich scheidden in zielegroepen, dan familiezielen en uiteindelijk in individuele zielen. Op een bepaald punt in ons ver verleden, vond er een laatste pijnlijke deling plaats. Het bleek dat een deel van elke individuele ziel zich deelde in zijn vrouwelijke en mannelijke helft toen we onze weg verloren en beslisten om in een 3-dimensionaal lichaam te blijven hier op planeet Aarde. Het gebeurde allemaal tijdens de Val van de mensheid toen we ons te veel gingen identificeren met de genoegens van de materiŽle wereld, ons ego ontwikkelden en het zicht verloren op onze Godgerichtheid. Sinds die tijd zwerven mannelijke en vrouwelijke tweelingzielen over de Aarde, leven na leven, op zoek naar elkaar. Vandaag zijn de mensen die een bepaald niveau van spiritueel begrip bereikt hebben en goddelijk bewustzijn er klaar voor om dit proces om te keren en te beginnen aan de reis naar Huis. De eerste betekenisvolle stap van de reis is je je goddelijke verbintenis herinneren en ernaar leven. De tweede is de hereniging met je andere tweelingziel.

Ieder van ons zal uiteindelijk spiritueel ontwaken omdat onze ziel vurig verlangt naar voltooiing met zijn andere helft, met onze familiezielen en uiteindelijk met onze Bron. Dit verlangen is onomkeerbaar en vroeg of laat zullen allen aan deze roep gehoor geven. Een langeduur relatie met elkaar en de diepgaande uitdagingen en kansen voor onvoorwaardelijke liefde die het vertegenwoordigt is een gave van God die onze ziel helpt om de goddelijke verbintenis en het vurig verlangen naar eenheid met Alles te herinneren.

Dat is het goddelijke doel en de reden van zijn bestaan. Dat is waarom we van elkaar gaan houden. Ongeveer 2500 jaar geleden zei Plato dit over zielepartners...

"En als de ene helft van hen zijn andere helft ontmoet, het werkelijke deel van zichzelf, zal het paar zichzelf verliezen in verbazing van liefde en vriendschap en intimiteit en de een zal niet uit het zicht van de ander willen zijn, zelfs niet voor een moment."

Door de jaren heen hebben andere achtenswaardige bronnen, naast Plato, licht geworpen op de buitengewone ervaringen van liefde en intimiteit die alles te boven gaat wanneer delen van dezelfde ziel elkaar ontmoeten. De Sufis, Edgar Cayce, Eileen Caddy, St Germain, Kryon, Shirley MacLaine, Jess Stern en anderen hebben ook verwezen naar een onbeschrijfelijke tijdloze verbintenis die bestaat tussen twee personen door de mogelijkheid om verder te gaan dan alle traditionele begrippen over een alledaagse romance. Dit soort zielepartners noemt met tweelingzielen, tweelingvlammen, tweelingstralen en andere mystieke namen.

Er is nog een term die gebruikt wordt om een diepe relatie tussen twee mensen te beschrijven ... zielemaatjes. Er is een veelbetekenend verschil tussen tweelingzielen en zielemaatjes en het gebruik van beide termen wordt soms verwisseld en dat leidt tot verwarring. In dezelfde ziel is er een vrouwelijke en een mannelijke kern van polariteit. Elk vibreert op dezelfde trilling... zoals twee identieke tonen van hetzelfde muziekinstrument, met een toon die mannelijk is en de spiegeltoon vrouwelijk. Elk is een exacte aanvullend deel van de ander en voor duizenden jaren incarneerden de twee in afzonderlijke lichamen. Deze twee tweelingaspecten van dezelfde ziel zijn totaal uniek. Met andere woorden, er is maar ťťn andere helft in het hele universum met je zelfde zielevibratie. Het is niet verwonderlijk dat je ongelooflijk gevoelig bent voor de energie van je tweelinghelft en als zieleherkenning gebeurt, kan de reactie erg krachtig en intens zijn.

Gedurende elk gegeven leven kunnen tweelingzielen geliefden, broers of zussen, beste vrienden en zo verder van elkaar zijn, dit hangt af waarvoor ze gekozen hebben voor ze incarneerden. Om het nog interessanter te maken, de ziel is multidimensionaal. Op die manier bestaan er vele tweelingparen of mannelijke-vrouwelijke aanvullingen in dezelfde ziel, elk trillend op hun eigen unieke snelheid. Het deel van je ziel dat 'jij' is heeft nu een 3-dimensionale ervaring hier op planeet Aarde. Er bestaat kans dat je tweelingziel dit nu ook doet. Elk van de ontmoetingen die je hebt met elkaar gedurende je vele vorige levens doen de tweelingvlammen oplaaien en maken dat ze je herinnering en verlangen levendig houden om tenslotte weer bijeen te komen voor eeuwig.

Zielemaatjes zijn personen die een speciale band met elkaar gesmeed hebben gedurende de vele levens die ze samen geleefd hebben. Gewoonlijk zijn zij dicht verwante onderdelen van dezelfde zielefamilie. Zielemaatjes zijn twee verschillende zielen. Ze zijn niet twee aspecten van dezelfde ziel. Voor onze incarnatie kiezen we de zielemaatjes die een deel worden van ons levensplan. Soms zijn ze onze geliefden, familieleden, beste vrienden, of mensen die ons helpen leren en groeien of anderen die een speicale rol in ons leven spelen. De meeste langeduurkoppels  zijn zielemaatjes die elkaar helpen voorbereiden voor een eventuele tweelingzielhereniging.

Onze planeet Aarde gaat nu door een diepe trillings- en bewustzijnsverandering. We verlaten geleidelijk het Vissentijdperk en komen langzaam binnen in het Nieuwe Tijdperk van Aquarius die ongeveer 2160 jaar zal duren. We bevinden onszelf in een wankele schemerzone tussen die twee kosmische invloeden en alle emotionele conflicten die dit met zich meebrengt. Deze conflicten veroorzaken diepe veranderingen die we ervaren omdat de oude manier van doen sterft en de nieuwe manier van zijn ontwaakt. De invloed van Aquarius zal een grote invloed hebben op de kwaliteit van de relaties die we nu hebben en die in de toekomst. Aquarius zal een tijd zijn van vrede, delen, harmonie, waarheid, onvoorwaardelijke liefde en spiritualiteit. In dit wakker worden zal veel persoonlijke ordening, zuivering en heling nodig zijn. Ego en angst gebaseerd denken zal niet meer werken als de Aquariusenergie onze keuzes en manier van leven beÔnvloed. Dat is waarom alle op angst gebaseerde, ego-aangedreven instellingen en dergelijke vlak voor onze ogen zullen afbrokkelen. Dat is waarom vele traditionele relaties eindigen. Dat is waarom er zoveel scheidingen zijn.

Dit is een gebeurtenis op planeer Aarde die nog nooit plaatsgevonden heeft in de menselijke geschiedenis. Miljoenen mensen beginnen wakker te worden voor hun spirituele natuur en hun goddelijke kosmische erfenis. In dit proces zal ieder van ons zich meer en meer bewust worden van zijn ziel en de ongelooflijke reis die hij maakt. Deze revolutie is de achtergrond voor de hereniging van tweelingzielen als spirituele partners, die elkaar zullen aantrekken, als ze allebei groeien in spiritueel bewustzijn. Tweelingzielen zullen niet in staat zijn om een vervullende relatie te hebben tenzij ze beiden een sterk zelfgevoel hebben en een zeker zelfbegrip en spirituele volwassenheid bereikt hebben. Deze wijsheid zal hen helpen loskomen van hun nood, controle, onzekerheid, verwachting, eigendomsrecht en andere verlangens die typisch zijn voor een traditionele, op het ego gebaseerde relatie of huwelijk.

Een tweelingzielverbond, volkomen ziel-tot-zielcontact, intimiteit en het verlangen om karma met elkaar te helen waarborgt geen durende relatie, omdat het ego altijd probeert zich te laten voelen. De twee Godmaatjes zullen nog steeds moeten werken aan hun relatie, en die zal zo lang duren als ze elkaar helpen om spiritueel te groeien. Uiteidelijk zal het tweelingpartnerschap en alle kinderen die uit zo'n heilige verbond komen het fundament zijn waarop het Aquariustijdperk kan groeien en bloeien.

Zielemaatjesrelaties zijn net zo belangrijk als de tweelingsoort, en ze kunnen afdwingender, lonender en spiritueel voedend  zijn dan tweelingrelaties die nog niet klaar zijn voor elkaar. Deze uitwisselende unies zorgen voor de gunstige gelegenheid om karma te helen en in evenwicht te brengen, door elkaar te helpen spiritueel te groeien. En door spiritueel te groeien zal het individu zich kunnen instellen voor een eventuele tweelingzielhereniging, in dit leven of in een volgend.

Wat we moeten doen is alle relaties die in ons leven komen zegenen, want elke relatie is op zijn manier heilig. We hebben ze gepland voor we incarneerden voor een hoger doel. God geeft onze deze kansen om ons te helpen herinneren wie we werkelijk zijn... Lichtwezens die tijdelijk hun weg kwijt zijn in ons kosmisch avontuur. In dit proces worden we uiteindelijk universele liefde, wat onze goddelijke erfenis is en het uiteindelijke doel van onze ziel.

 

Nuttige naslagwerken:

"Twin Souls: A Guide To Finding Your True Spiritual Partner" "Tweelingzielen Vind je ware spirituele partner" (Ik denk dat dit de juiste titel is) door Patricia Joudry and Maurice Pressman, M.D. 

(Ik weet niet of dit en volgende boeken vertaald is in het Nederlands, als iemand het weet, wil die dan een Emailtje sturen met de juiste titel? Dank daarvoor!) ((noot van de vertaler))

"Soulmates" door Jess Stearn

"St. Germain, Twin Souls & Soulmates" door Azena Ramanda and Claire Heartsong

"Only Love Is Real" door Brian Weiss, M.D.

      

 

Terug

home

            

      

      

Dank dat je het volgende verzoek eert en respecteert...

Als je deze tekst wil doorgeven: alle rechten zijn voor Nicolas F. Schmidt 2001

11.20.01

 

      

      

      

      

      

      

 

       -